Kent u ze nog... de Megenaren

Kent u ze nog... de Megenaren

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0504-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Megenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. In 1913 was het vijfentwintig jaar geleden dat burgemeester Remmen burgemeester van Megen werd. Ter gelegenheid van dit jubileum werd bovengenoemde foto gemaakt waarop we van links naar rech ts zien zitten: secretaris Jan de Wit, Willem Kipp, Jan Koeken, pastoor Sehellekens, burgemeester Remmen, de pater-gardiaan, Sjef van Beek, de rector van het gymnasium en Naadje Koeken. Staande, op de middelste rij: iemand uit Macharen, Toon Staassen, onbekend, Sjefke van Gemert, onbekend, Willem van Altvorst, onbekend, Hent Mooren, "mester" Janssen, Toon de Bond, iemand uit Macharen, brouwer Van Erp (brouwerij overgenomen van v.d. Heyden), Rijken, onderwijzer Titulaer en onderwijzer Smits uit Macharen. Achterste rij: een onbekende pater, Willern Sleenhof, Van Breda uit Macharen, De Koek uit Haren, onbekend, Willem Kleintjens, Van Asdonk uit Macharen, Meys uit Macharen, Strik uit Macharen en een onbekende. Deze foto is op historische gronden genomen, namelijk op de "Latijnse Area" waar op 11 februari 1795 de clubbisten van Megen de vrijheidsboom hadden geplant, waar deze Fransgezinden omheen dansten terwijl men zong: Vrij zijn met bekend van zeden, Gelijk zijn voor de wet en zeden En deugdzaam in eendragtigheid, Is de ziel der Fransche wetten Borgers! laat ons hierop letten Eert dees Vrij, G'lijk en Eeuwigheid Deeze Boom is hier geplant Door ons Borgers eigen hand Tot eer der Fransche Republiek En vreugde van een iegelijk Vivat deze Republiek Der Fransche wetten, die ze geven, Als wij na hun voorschrift leven, Hunne glorieuze magt Zullen brengen, rust en kragt Borgers Broeders, laat dan drinken en tot vreugd de glazen klinken Mannen, vrouwen groot en kleyn, leder moet nu vrolijk zijn.

Enige Megense clubbisten waren Jan Kockx, Petrus van Coolwijk en H. van Gemert sr. en de dames Joanna en Catharina van Niel.

37. Op 21 mei 1894 trouwde in Schayk Wilhelmus Cristianus Josephus Ignatius Kipp met de toenmalige juffrouw Hoefnagels. Niemand kon toen vermoeden dat dit echtpaar vijftig jaar later in Megen zijn gouden bruiloftsfeest zou vieren waarbij deze foto van het feestcomité is gemaakt. Zittend zien we hier van links naar rechts: Johan van Gemert, Hent Nas, burgemeester Van Vlokhoven, Willem Kipp, mevrouw Kipp-Hoefnagels, pastoor Smits, Willem Remmen en "mester" Korsten. Staande: Wim van Rooy, Piet Staassen, Jan Salernink, Hannes van Altvorst, politieagent V.d. Wielen, Adriaan Voet, Leo Brouwers en Jac van Rooy. Ongetwijfeld is Willem Kipp een van de belangrijkste inwoners van Megen geweest. Politiek gezien zeker want van 1919 tot 1939 was hij lid van de gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Ver van Megen, in de gemeente Mill en St. Hubert, werd hij op 31 juli 1868 geboren. Zijn ouders waren de geneeskundige Theodorus Kipp en Anna Christina Daamen. Willem Kipp woonde in Megen aan de tegenwoordige Willem Kippstraat, die tijd Bosschestraat geheten. In die straat had hij ook zijn brouwerij gevestigd die "de Ster" heette en het bekende bier maakte. Willem Kipp overleed in Megen op 1 mei 1946.

38. In juni 1946 werden de feesten gevierd die eigenlijk in 1945 gevierd hadden moeten worden, maar die vanwege de oorlog, die toen nog maar net was afgelopen, toen werden uitgesteld. Op deze foto zien we het feestcomité. We zien van links naar rechts: Gerrit Jansen, "mester" Korsten, Gerrit Staassen, Wim Remmen, Louis Carpay, Hannes van Gemert, Wim Couwenbergh, gemeentesecretaris Van de Hurk, Jac van Rooy, Bernard v.d. Camp, Jac van Soerland, Harde v.d. Camp, onbekend, Harrie van Breda en Naad van den Berk. Deze feesten werden uitbundig gevierd, maar waren toch duidelijk minder dan de grote feesten die in augustus 1895 werden gehouden. Er werd toen door J. Aalbers een extra gekleurd nummer van "De Stad Megen" uitgegeven die op tien augustus al aan de vierde jaargang nummer 3 2 toe was. Deze krant staat vol over het feest waarbij we hier het gedicht van A. v.d. Heuvel afdrukken.

Voor den jubel van de maand augustus in 1895.

Weest mij gegroet, Ol Megens burgerscharen.

Met school en klooster in hun feestgewaad.

Ik vier met ij tweehonderdvijftig jaren, afwisselend, ja met s'werelds goed en kwaad.

Het schoolgebouw, waarop mijne oogen staren, Dat eerlang nieuw en niets te wensen laat; De kloosterling, bescheiden, rein ervaren.

En naast de jeugd met zijne lessen staat.

Ziel Dat voorspelt meer welvaart en genoegen. Voor Wie daar zwoegt of later zal gaan zwoegen.

Voor Letterkunst en Godsdienst bovenal. Welaan, Welaan, mijn waarde Burgerijen. Laat Hooren ij op waardige schulmeijen.

Bij wat nu is en later komen zal.

Het gymnasium sloot in juli 1967 zijn poorten om in 1971 als "Acropolis" te worden geopend.

Aan alles komt een eind, zo ook aan dit boek. Op deze bladzijde zou ik allen willen bedanken die het mij mogelijk hebben gemaakt dit boek samen te stellen.

Al hun namen te vermelden is een onbegonnen werk want half Megen en velen daarbuiten hebben mij of aan foto's of aan tekst geholpen of hebben tijdens het samenstellen veel interesse getoond en tips gegeven.

Vele namen zijn in dit boek genoemd, waaronder vele bijnamen. Hopelijk vinden de betrokkenen dat niet erg en zijn zij het er mee eens dat dit een bepaalde charme aan het boek geeft.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek