Kent u ze nog... de Meppelers

Kent u ze nog... de Meppelers

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4318-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Meppelers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

6. De Noorderschool aan het Noordeinde, een soort mula-school, werd vroeger voomamelijk bezocht door kinderen uit de zogenaamde "betere stand", waartoe werden gerekend hogere ambtenaren, advocaten, artsen, notarissen en fabrikanten, maar naast hen ook middenstanders, wier bedrijf voor een behoorlijk inkomen borg stond en die zich in beschaafd Nederlands, zij het met onvermijdelijk Meppels accent, konden uitdrukken, Het hoofd van deze school was meester L. Mulder, die ervoor zorgde dat wie de eindstreep had gehaald, er op kon rekenen dat met een schat aan kennis de school werd verlaten.

Hier staat de eerste klas uit 1911 opgesteld voor de stal- of schuurdeuren van de tabaksfabriek "De Rustende Jager", die tegenover de Noorderschool stond. De klas, waarin de meisjes duidelijk de overhand hebben, wordt geflankeerd door twee onderwijzeressen van de school. Links staat juffrouw G. Brinks en rechts juffrouw G. Engels. De bovenste rij meisjes wordt gevormd door, van links naar rechts: Bertha Boxem, Annie Stockhuizen, Loes Leijdesdorff, Jantje Kuiper, Tinie Broek, Trijntje Bergman en Gerry Hommes. De rniddelste rij begint links met: Lientje Beijerman, dan Anna de Boer, Grietje van der Velde, Marietje Meijer, Titia Meester, Jopie Biichli Fest en Jantje Thomas. Pieter Bloksma houdt het bordje op zijn knie, naast hem zitten Philip Frank, Georg Ayelts en Gerrit van Werven. De liggende jongen is Henry Keur.

7. De voetbalvereniging "Concordia" werd opgericht als een voetbalclubje voor jongens, op 10 april 1910. De club had haar terrein op het land van de boerderij van Ten Kate aan de Steenwijkerstraatweg, nabij de watertoren, Zestig gulden per jaar moest men daarvoor neertellen, een fors bedrag in die dagen. Het bescheiden groepje van eenvoudige jongens die hun hart aan de voetbal hadden verpand, leidde met sobere middelen en aanvankelijk zonder een eigen sportterrein een pover bestaan, maar wist zich energiek en met taai doorzettingsvermogen op te werken tot een voetbalvereniging van formaat.

Op de foto het eerste elftal van "Concordia" met als spelers, van links naar rechts: Gerrit van Sleen, Roelof Wildeboer, Gerard (? ) Schemkes, Eppe van Dorsten, Bessel Hendriksen, scheidsrechter Spraakman, Jurrie Jans, Gerrit (? ) ten Hoope, Hielke van der Velde, Luuks van Sleen, Hendrik J. ten Napel, Jan Haverkamp en een onbekende supporter.

In 1913 trad "Concordia" toe tot de Noord Centrale Voetbalbond (N.C.V.B.). De naam "Concordia" moest verdwijnen en werd toen gewijzigd in "M.S.C." ("Meppeler Sport Club"). Met afwisselend succes voetbalde "M.S.C." in de N.C.V.B., terwij1 in de mobilisatiejaren 1914-1918 de vereniging dreigde uit e1kaar te gaan. Niets b1eek rninder waar te zijn. In 1920 - na een tienjarig bestaan - werd "M.S.C." kampioen van de N.C.V.B. en ging daardoor over naar de derde klasse noord van de toenmalige N.V.B. Na successen en tegenslagen bereikte "M.S.C." in 1925 het kampioenschap, In de competitie verp1etterden zij het Steenwijkse "Rood-Wit" met de fabelachtige uits1ag 40-0. Wellicht een Nederlands record op het gebied van voetba1uitslagen.

8. Een jaar later, op tweede pinksterdag 1926, promoveerde "M.S.C." naar de zo fel begeerde tweede klasse noord. Op de foto staat het elf tal uit die dagen.

Staande, van links naar rechts: H. Geerdes, E. Beijer, J. Vennik, H. Jonkers, J. Hartsuiker, H.J. ten Napel, R. Wildeboer, P. Bloksma en voorzitter S. Buikhuizen. Geknield: H. Strik, J. Leestemaker en L Krist.

Men spee1de toen op het terrein van de modelboerderij van Voorthuis achter het hotel van de familie Kwint, thans Worst. Het zou tot 1930 duren alvorens "M.S.C." kampioen van de tweede klasse noord zou worden. Na het spe1en van promotiewedstrijden bereikte "M.S.C." voor het eerst in haar geschiedenis de eerste klasse noord. Het elftal dat dit bereikte best and uit de volgende spelers: A. Andijk, K. van Dijk, J. van Geel, H. Geerdes, H. Goossens, J. Hartkarnp, J. Hartsuiker, H. Nijenhuis, T. Top, J. Valentijn en J. ter Wal. Aanvankelijk startte "M.S.C." goed in de competitie, maar naar mate deze vorderde, werden de prestaties er niet beter op en na een eenjarig verblijf in het voetbalwalhalla van het noorden, moesten zij weer terugkeren naar de tweede klasse noord. Men speelde weer met afwisselende successen tot in het seizoen 1946/1947 de onderste plaats werd bereikt met de daaraan verbonden degradatie naar de derde klasse. In 1950 kwam "M.S.C." goed terug, maar in 1953 degradeerden de Wit-Zwarten opnieuw. Weer kwam "M.S.C." terug: in het seizoen 1961/1962 bereikte men het al zo lang begeerde kampioenschap en na spannende prornotiewedstrijden gelukte het "M.S.C." de tweede klasse te bereiken, Het zou echter niet van lange dum zijn, want in het seizoen 1964/1965 keerde "M.S.C." weer terug naar de derde klasse, terwijl zij in 1967/1968 een dieptepunt in haar bestaan bereikte. Het elf tal degradeerde namelijk naar de vierde k1asse. Na een driejarig verblijf in de vierde klasse yond "M.S.C." de weg terug naar de derde klasse, in het seizoen 1972/1973. Door een versterkte promotieregeling in het daaropvo1gende jaar, vanwege de instelling van de hoofdk1asse, speelde "M.S.C." door het bereiken van de derde plaats promotiewedstrijden voor een plaats in de tweede k1asse, seizoen 1973/1974, die op een haar na werd gemist.

Een ding mag men voorop stellen: kampioen of geen kampioen, de c1ubliefde bleef onder aIle omstandigheden.

9. Niet alleen op voetbalgebied liet "M.S.C." van zich horen, maar de club kreeg ook grate bekendheid in Meppel en wijde omgeving door de opvoering van vele revues. In 1935 bestond "M.S.C." vijfentwintig jaar en dat historische feit werd met passende luister herdacht door het geven van een revue in zaa1 Stern aan de Hoofdstraat. Hier een opname na de revue van de viering van het vijfentwintigjarige bestaan, waarbij de meeste M.S.C.-ers hun zondagse pakken en "goeie goed" had den verwisseld voor wat fleuriger kostuums en wat vrolijk uitziende kleding. De bovenste rij is de dansgroep van de gymnastiekvereniging "Quick", met van links naar rechts: Femmie de Boer, Jeanne Lamberts, Mienie Munnik, Siena van der Weide, Klaasje de Boer, Tinie Torie en G6 Meppelink. Staande, van links naar reehts: Herman Geskes, Broer Geerdes (zijn ware naam was Hendrikus Geerdes), Jaap Frank, mevrouw Geerdes (Janna Hartsuiker), Fenna de Boer, mevrouw Kreuze (Griet Keizer), voorzitter J. Bloksma, Griet Doorten, Appie Zomer, mejuffrouw Zomer, mevrouw Knoop (Jantje Doorten), naast haar Jan Heetla, Luuks Krist, Herman Barneveld en aan het einde van deze rij Ge de Leeuw. Gehurkt, van wie sommigen met earnavaleske pakken: Albert Woldman, Henk van Veen, mevrouw Strik (Hillie de Groot), Tierne Murris, Clara Stern en Jan Bralten. Het jongetje dat bovenaan de trap zit is Moos Levie.

10. Een der bekendste scholen in Meppel was zonder meer de Akkerschool, Zeer velen hebben aan deze school onderwijs genoten, Wanneer de jeugd de Iagere school had verlaten en geen middelbaar onderwijs genoot, ging men de ambachtsschool bezoeken of werd men thuis door vader in het vak opgeleid, terwijl de meisjes door moeder als onmisbare hulp in het huishouden werden opgenomen of direct als dienstrneisje bij een ander te werk werden gesteld. Oak op velen van hen die op de foto staan - die van 1922 dateert - zal het bovenstaande van toepassing zijn,

Links staat het hoofd der school, meester Meesters, en rechts staat meester W.J. Goedegebuure. In de bovenste rij staan, van links naar reehts: Willern van der Weide, Tieme Barten, Teunis Zwikker, Bertus Konstapel, Klaas van der Weide, Lucas Santing en als laatste Marinus de Vries. Tweede rij: naast meester Meesters Arie van der Wedden, dan Hans de Wit, Henk Woerdenbaeh, Johan Oldekamp, Hennie Slijtermeiling, Jaap Ketel en de rij sluit met Steven Zomer. Aan het begin van de tweede rij van onder staat links Aleida Nooy, dan Zwaantje de Boer, Hettie Faber, Bettie Kroon, Aaltje Zevenhuizen, Hennie Boxem en Margje Vennik. De geknielden zijn, van links naar reehts: Jan Strik, Klaasje Koers, Mina ten Napel, Hennie Wildeboer en Lubbert de Vries.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek