Kent u ze nog... de Meppelers

Kent u ze nog... de Meppelers

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4318-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Meppelers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

duidelijke wijze aangetoond. Tijdens het jubileum bij het zestigjarig bestaan van hun school kwam duidelijk tot uiting dat die school een centrale plaats heeft ingenomen.

16. In de eerste decennia van deze eeuw ken de Meppel niet aIleen een bloeiend zang- en muziekleven, maar ook het toneel bereikte een voor amateurs opmerkelijk hoog niveau. Hier een opname van het toneelstuk "Sonna", gespeeld op tweede kerstdag 1930 door leden van de toneelvereniging "T.A.V.E.N.U." (Tot Aangenaam Vermaak En Nuttige Uitspanning). "Sonna", een Indisch toneelspel in drie bedrijven van Jan Fabricius, werd gespeeld in de schouwburgzaalOgterop.

"T.A.V.E.N.U." werd opgericht op 4 januari 1907 en de mannen en vrouwen van het eerste uur waren apotheker J. Meester, bakker R. Eekma, steenhouwer G. Lotgering, sigarenwinkelier H. Westerbeek en de dames P.E. Worst-Maat en mejuffrouw K. van der Veer, maar ook mejuffrouw M. Eekma en mejuffrouw G. Engels. In 1912, bij de vie ring van het eerste lustrum, werd een vaandel aangeboden door de burgerij van Meppel, onder aanvoering van de actieleidsters mevrouw Veurman-Rijkrnans en mevrouw Tulp-Huizing.

Op de foto herkennen we, in het door regisseur Geursen geschilderde Indische decor, van links naar rechts: Lof de Vries als Njo, het zoontje van Bartholomeiis en Sonna Velsen, dan Fie Keizer als Niti, Sonna's dienstmeisje, vervolgens Harm H. Plenter als Bartholomeiis Velsen, een kapitein der infanterie. Plenter, die later een plaatselijke grootheid zou worden als acteur en regisseur en al op vrij jeugdige leeftijd werd gegrepen door het toneel, was een man vol initiatieven en kon ongedwongen leiding geven door zijn joviaal en hartelijk optreden. Naast hem mevrouw Pietje E. Worst-Maat als Sonna, een Soendanese vrouw, achter haar Tieme Murris als Matuparisa, een Ambonees, dan Sjouke L. Koopmans als Ario Prawiro, een Soendanese klerk, achter de tafel zit Egbert Meester als Julius Overdiep, een vriend van Bartholomeiis, en als laatste regisseur T.J. Geursen, die leraar was aan de ambachtsschool in de Catharinastraat.

Na afloop van de "T.A.V.E.N.U."-toneelspelen werd in de vooroorlogse jaren gedanst onder leiding van B. Stern.

17. Keurig in rijen gezet laat de christelijke meisjesvereniging "Dorcas" (liefdadige vrouw; Handelingen 9 :36) zich portretteren. De meisjes, verenigd rond hun onbezoldigde, maar wel verdienstelijke leidsters, werden met hun vriendelijk of vrolijk uitziende blikken op de gevoelige plaat vastgelegd. Ontspannen kijken zij naar de lens van het fototoestel.

In de bovenste rij, als eerste aan de linkerzijde: Betje Aartsen, dan Aaltje Bouwknecht, Marie ter Wal, Wimmie Bierman, Mina Mouwer, Trijntje Barelds, Tinie Schuring, Klaasje de Ruiter, Aaltje de Roo, Annie Vos, Dientje van Veen, Tonia Hagedoorn, Tinie Haasjes en als laatste Bella de Ruiter. In de tweede rij staan, van links naar rechts:

Hillie van Dorsten, Marie Haar, Grietje de Wolde, Geertje Akkerman, Alie Koops, Hiltje de Ruiter, Annie Kok, Femmie HieIken, Dientje Jansen en de twee Iaatsten in deze rij zijn Wiegertje Vos en Vroukje Hartsuiker. In de zittende rij merken we als eerste aan de linkerzijde Antje Lefferts op, naast haar Ge ter Wal, dan Bora Loijenga, een onbekend meisje , juffrouw Groeneboer, mevrouw Hagedoorn, juffrouw Korten, Jentje Noordhuis, Hennie van Veen en als laatste Alie Geskes. In de voorste, op de vloer gezeten, rij: Gre Gort, haar zuster Maria Gort, Stientje Wink, Klaasje Jans, Hermie Barelds en AIbertje Heetla.

Hun bijeenkomsten hielden de meisjes in het gebouw van "Christelijk Belangen". Veel breiwerk hebben de meisjes verricht, maar ook werd er wel enig naaiwerk afgeleverd, dat te samen een diversiteit aan kledingstukken opleverde. De vervaardigde kIeding werd met enige andere artikelen tijdens de kerstdagen uitgereikt aan hen van wie men meende dat nodig te hebben. Aan het eind van de avond hield een der leidsters een bijbelbespreking.

18. Toen Lord Baden Powell in 1907 de padvinderij oprichtte, kon hij niet vermoeden dat deze zulk een omvang zou bereiken, In nagenoeg elke plaats van enige betekenis en in elk land is de padvinderij te vinden. Het duurde dan ook niet lang of in Meppel kwam de padvinderij snel van de grand. Op de foto de eerste padvinderij van Meppel: troepen 1 en 2 sarnen gefotografeerd met hun leiders en het bestuur.

Het bestuur en de leiders zijn, van links naar rechts: hopman De Vries, hopman Straatman, A. Kamstra, voor hem Bakker, rechts van hem B. Lodewegen en dan de voorzitter Ploos van Amstel, die in 1926 afscheid van de padvinderij nam. Ter gelegenheid van zijn afscheid werd deze foto genomen. De padvinders, te herkennen aan hun sjaaltjes, zijn op de bovenste rij, van links naar rechts: Theo Jansen, Chris van Wijngaarden en dan patrouilleleider Lu Dijkstra, de vader van de veelvoudig kampioene kunstrijden op de schaats Sjoukje Dijkstra en zelf ook een voortreffelijk schaatser, die in 1936 deel uitmaakte van de Nederlandse schaatsploeg voor de Olympische Spelen in Duitsland. Vervolgens Paul Stibbe, Hendrik Wassens, Piet Zwiers, Hendrik de Vries, Berend Lodewegen en Meeuwis Schuphof. De geknielde padvinders zijn, links beginnend: Bert Pasman, Roelof Seinen, Friedus de Boer, Wim van der Weerd, Jan Troost, Hendrik Jan Strik, Hendrik Schaap, Berend Bouwer en Jan Wassens. Gehurkt van links naar rechts: Liebe Boven, Aad Dhont, Tinus Top, Kees Hulsbergen, Joop de Sitter, Lambert van Delden, Jan van Veen en Lucas Bouwer. Liggend voor de beide troepen: Gerrit Drent.

19. Aan de Kleine Kerkstraat, misschien beter bekend als de Keutelstege, stand de gereformeerde 1agere school, in de volksmond oak wel "de fiene skoele" genaamd. De foto dateert van 1919 en enige jaren later, in 1926, zou de nieuwe gereformeerde school aan de Emmastraat worden geopend,

In de bovenste rij staan, van links naar rechts: Jan Mos, Geesje Mos, Hermie Dunnik, Albert Dunnik en als laatste Aaltje Keizer. Onder hen, in de tweede rij van boven: het hoofd der school meester Steensma, een onbekende jongen, Lina Dingste, Jan Dunnik, half voor hem Trijntje Smit(?), Berend Keizer en meester Rijpkema. Weer links beginnend komen in de vo1gende rij: Anne Reitsma, Jannus Dingste, Jannus Dragt, dan met witte blouse en strik Eltjo Ohmann en Hi11ie Massier. In de tweede rij van onderen staat links, als eerste, Tina Reurink, dan Annigje Dingste , nogmaals Annigje Dingste (deze beide zijn nichtjes van elkaar), Roelie Dragt, dan een onbekende jongen, half voor hem Aaf Uiterwijk, Jennie Uiterwijk en Klaas van der Horst. De geknielde, onderste rij vangt links aan met: Geert Dunnik, dan Gijs Reurink, een onbekende jongen, vervo1gens Tieme Vreeburg, Lammie Ramhorst, met het bordje Roelof Ramhorst, Corry de Jonge, nog een De Jonge en Willem van der Horst.

20. Bij de feestelijke herdenking van onze honderdjarige onafhankelijkheid, in 1913, mobiliseerde de gehele Meppeler burgerij zich om de stad een feestelijk aanzien te geven. Iedere straat had een eigen feestcornrnissie, die met vlaggen, spandoeken, dennegroen en erepoorten de eigen omgeving zo rijk mogelijk versierde. Ook de bewoners van de Kinkhorststraat - die toen nog met kinderhoofdjes was geplaveid - deden hun uiterste best om de straat om te toveren in een luisterrijke omgeving. De Meppeler burgerij genoot dan ook van de rijk versierde straten met bont opgesrnukte erepoorten, voorzien van guirlandes, vlaggen, lampions, bloemen, enzovoort. Alvorens met de afbraak van de versiering werd begonnen, stelden enige bewoners van de Kinkhorststraat zich op om zich te laten vereeuwigen met de keurig versierde erepoort, waarop prijkt 1813-1913. Uiterst links van de erepoort staat R. Bakker, dan Linde, die werkzaam was bij Van Gend en Loos, vervolgens Linde de postbode, rechts van de erepoort H. Tinholt en als laatsten in de rij zien we de gebroeders Kollen met hun bepette hoofden. In die tijd droegen de meeste heren een volle dig kostuum, bestaande uit broek, vest en colbert, alles uit dezelfde lap stof gesneden. Wellicht is dit de enig overgebleven foto van de oude Kinkhorststraat, een straat die is genoemd naar het kasteel de .Klnkhorst", dat in de onmiddellijke nabijheid moet hebben gestaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek