Kent u ze nog... de Meppelers

Kent u ze nog... de Meppelers

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4318-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Meppelers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21. In 1927 werd als voetbalclub voor jongens de christelijke voetbalvereniging "Sparta" opgericht, Ook zij hadden hun hart aan de voetbal verpand en als eerste christelijke voetbalvereniging in Meppel speelden de oranjehernden de eerste jaren van hun bestaan op uitnodiging, maar later ging men over naar de toenmalige Christelijke Nederlandse Voetbal Bond van de afdeling Zwolle en gingen de Spartanen in cornpetitieverband spelen, Hun wedstrijden voetbalden zij op het veld achter de modelboerderij van Voorthuis aan de Steenwijkerstraatweg. Enkele jaren later werd er een tweede christelijke voetbalvereniging opgericht, namelijk "M.J .V." , en de rivaliteit ontspon zich al snel tussen de beide zaterdagmiddagclubs, "Sparta" kreeg al spoedig een uitnodiging om te komen voetballen, maar voelde er niets voor het eerste elftal in te zetten en terecht, want met 5-3 werd "M.J.V." door het tweede elftal van "Sparta" geklopt. De retummatch eindigde in 1-1. Maar in de competitie werden de beide wedstrijden tegen de Spartareserves in het voordeel van "M.J.Y." beslist, namelijk 6-1 en 4-1. Ret jaar daarop yond de strijd om de plaatselijke hegemonie plaats tussen de beide eerste elftallen van "Sparta" en "M.l.V."; de uitslag werd 5-3 in het voordeel van "Sparta". "Sparta" had maar een kort bestaan want in 1933 ging zij voor de voetballerij verloren en de Spartanen die wensten verder te voetballen sloten zich aan bij "M.J .V." In de staande rij hebben zich opgesteld, van links naar rechts: scheidsrechter Lambert Knoop, Piet van Echten, Reinder Starn, Alardus Fledderus, Jaap Gorter, dan de penningmeester Jan van Echten, naast hem Jantinus de Kleine, Rennie Arp en voorzitter Roelof Loos. Geknield als eerste aan de linkerkant: Hennie Schuring, dan Gerrit de Boer, Adolf ten Hoopen en als laatste Jan Kuurman.

De toenmalige jongeren waren snor- en baardloos alsmede kortharig, terwijl zij zich niet met dernonstraties, politieke rnanifestaties en het bezetten van anderrnans eigendornrnen onledig hielden.

22. Toen op 24 februari 1930 de oprichting van de christelijke voetbalvereniging "M.J.V." (Meppeler Jeugdwerk Voetbalc1ub) tot stand kwam, zullen de oprichters er geen idee van hebben gehad dat hun daad in de toekomst aan zoveel jongeren, maar ook aan ouderen, die ontspanning zou brengen, welke men behoefde na een week van noeste arbeid. Het eerste M.J.V.-bestuur was als volgt samengesteld: C. Korten, voorzitter; H. van Oosten, secretaris; W. Scheper, penningmeester en M. Mastenbroek en S. de Vries, beiden algemeen bestuurslid. In juli 1930, vijf maanden na de oprichting, onderging de vereniging al een naamswijziging, "M.J.V." bleef, maar de betekenis ervan werd "Meppeler Jongelingsvereniging Voetbalc1ub". De twintig leden tellende voetbalclub speelde haar thuiswedstrijden achter de boerderij van Prins aan de Staphorsterweg. De eerste wedstrijd die "M.J.V." speelde ging tegen "M.S.C.-3" en de uitslag was 3-3. Na nog enige oefenwedstrijden trad men toe tot de Christelijke Nederlandse Voetbal Bond en men werd ingedeeld in het district Zwolle. In 1932 kon een tweede elftal in het veld worden gebracht en na een steeds terugkerend verzoek om een trainer, kwam in januari 1933 de eerste echte trainer in de persoon van Chr, Hartsuiker, die de groen-witten onder zijn hoede nam zonder enig financieel belang. In 1934 komt "M.J.V." in ernstige geldzorgen, maar voorzitter Korten weet dit op te lessen door het winnen van donateurs en het heffen van entree bij wedstrijden. In de vergadering van december 1938 wordt het secretariaat aan L Schut, die later een begrip voor "M.J.V." zou worden. Inrniddels was "M.J.V." op 10 april 1937 ongeslagen kampioen geworden en na deze promotie kregen de green-witten heel wat sterkere tegenstanders. Men trok 11l! zaterdags naar Elburg, Kampen, Nunspeet, Zwolle, enzovoort. In 1946 menen voorzitter Korten en penningmee Scheper voor jongere krachten plaats te moe ten maken. Voorzitter wordt F. Vas en penningmeester R. ter Heide. In 1952 promoveert "M.J.Y." naar de vierde klasse noord van de K.N.V.B. en in 1955, bij het vijfentwintigjarig bestaan, komen de eerste elftalspelers met een leuk presentje voor de vereniging in de vorm van promotie naar de derde klasse, hetgeen tevens een fraai succes van trainer Hartsuiker was. "M.J.V." speelde met afwisselend succes in de cornpetitie. De seizoenen 1955 tim 1957 speelde men in de derde klasse K.N.V.B., daarna degradeerde men van 1958 tim 1961 naar de vierde klasse, om in 1962 weer naar de derde klasse terug te keren en op 4 mei 1963 door te staten naar de tweede klasse. Het duurde echter niet lang, want na een eenjarig verblijf in de tweede klasse degradeerde "M.J.V." weer naar de derde klasse.

Op de foto het kampioenselftal uit het seizoen 1936/1937 van de afdeling Zwolle, tweede klasse. In de staande rij, van links naar rechts: Sienus Prummel, Jan Eleveld, Jelle Paasman, Frans Vas, Roelof ter Heide, Tinus Mastenbrook, Bertus Schut en voorzitter C. Korten. De gehurkte rij begint links met Jan IJzerman, dan Geert Schuring, Riekel Bakker, Hendrik Schuring en Egbert Dijkstra.

Vele keren moesten de M.J.V.-ers van terrein verhuizen. Men kwam via de Staphorsterweg, Hesselingen, Ezingerweg, Steenwijkerstraatweg, De Bult en weer Steenwijkerstraatweg uiteindelijk op het door de gemeente Meppel aangelegde sportpark "Ezinge" terecht.

23. Een bekende verschijning in Meppels straten was Jan Kleine, die melk ventte voor de veehouder Hendrik Dekker. Deze laatste woonde in een boerderij aan de Steenwijkerstraatweg. Hier staat Kleine met de melkkar voor de meubelzaak van Van Brussel aan de Hoofdstraat. De Eerste en Tweede Hoofdstraat waren destijds de belangrijkste verkeersaders door de stad.

Met de melkbus voorop de kar, de maten in een bakje aan de kar en middenop de kar een bak waarin zich de flessen met karnemelksepap en pakjes boter bevonden, trok Kleine aile werkdagen, met inbegrip van de zaterdag, door Meppels straten, want de klanten waren over de hele stad verspreid. V66rdat de melkkarren in de mode kwamen, bezorgde de boer of boerin de melk per juk, voorzien van twee emmers met opklapbare deksels. De melk werd dan overgeschept in de aangeboden kan, kom of pan en de hoeveelheid werd aangeduid met oord, kan of mengeL Naast de boer of boerin ging er nog een andere melkbezorgster rond, namelijk de geit, die tot voor het huis van de klant - waar meestal een baby aanwezig was - werd geleid, waar dan de gevraagde hoeveelheid werd gemolken. Verse melk was gegarandeerd, waarna de bron naar de volgende klant werd geleid.

Rechts naast de meubelzaak van Van Brussel is de tabakswinkel van Westerbeek nog te zien en zoals uit de foto blijkt had ieder perceel een eigen stoep.

24. Kinderen van de oude Groen van Prinstererschool kwamen omstreeks 1923 samen met hun leerkrachten op de foto. Hier eens een opname in de klas, zittend en staand in en op de banken.

Op de achterste rij staat links het hoofd der school meester Van Raalte, vervolgens naar rechts met de witte jurk Alie Geskes, dan Johanna van Urk, Rieka van Spankeren, Renske Siekman, Gretha Zoethout, Toos van Raalte, een dochter van meester Van Raalte, Margje Schenkel en Grietje Dekker. Tweede rij van boven: juffrouw Nijhof, naast haar v66r meester Van Raalte Roelof Kuper, dan Lammie Schenkel, Sientje van der Weide, Marietje de Vries, Geertje Hoevenberg, Grietje Giethoorn, Vroukje ter Wal, Tinie Mulder, Sijgje Dekker, Trijntje Dekker en als laatste zien we juffrouw Hissink. Op de tweede rij van onder staan: Willem Hagedoorn, Jan de Vries, Trijn Hartkamp, Hendrik Seegers, Jan Bonnes, Lucas van het Hoge, Thijs Brul, Roelof Kollen, Roelof Schut, Klaas Schuring, Willem Akkerman, Harm Huberts en dan volgt een onbekende jongen. In de onderste rij zitten in de bank, van links naar rechts: Hendrik Scheper, Roelof Dozeman, Nannie Westerbeek, Gretha Soetenhorst, Jennie Faber, Alie Faber, Alie Brug, Grietje Nieuwhof, Mientje Snoeijenbos, Marrie Ulrich, Margje Westenberg, Miena van het Hoge, Hendrik Akse en Gerrit de Wit.

25. Aan de Kruisstraat 13, op de hoek van de Hoofdstraat, woonde eertijds de joodse zakenman Moos Cohen. Cohen dreef een galanterieenwinkel, al een soort bazaar. Moos Cohen droeg altijd zijn onafscheidelijk kalotje en van hem stamt een liedje dat iedere oudere Meppeler kan zingen en dat ook bij ve1e jonge Meppe1ers niet onbekend is. De onbekende dichter kwam tot de vo1gende versregels:

Weet ie'j we! woar Moossien woont, Moossien woont op 't oekien, Moossien ef zien wief verkocht, Veur een jodenkoekien, Jodenkoekien is zo duur, Geef mi'j maar een kooltien vuur, Kooltien vuur dat is zo iete, Geef mi'j maar een plakkien biete, Plakkien biete is zo rood, Geef mi'i maar een korsien brood, Korsien brood dat is zo ard, Geef mi'j mar een klap veur 't gat, Klap veur 't gat dat dot zo zeer, Geef mi'j dan mien wief maar weer.

Waar eertijds de potten, pannen, enzovoort werden verkocht, vestigde zich in 1911 Hylle de Vries in dit perceel en hij opende daar een herenkapsalon. Later zou De Vries er nag een dameskapsalon aan toevoegen. Naast het werk in zijn druk beklante kapsa1ons, was De Vries ook nag leraar stenografie van het systeem "Groote" en hij vond na al die werkzaamheden nog tijd am zich aan tekenen en schilderen te wijden, waarin hij zich niet onverdienstelijk bekwaamde.

In de deuropening staat zijn zoon, de bekende Meppeler bas/bariton Lof (Roelof Dorotheus) de Vries. In 1931 werd dit perceel terwille van het verkeer afgebroken en verhuisde kapper De Vries naar het pand Kruisstraat 21, dat in 1974 werd afgebroken, nu echter voor het woon- en winkelgebouw "De Putstoel". Links op de foto is nog een deel van Slots Kledingmagazijn te zien, dat uitverkoop houdt, en daamaast de bakkerswinkel van Van Lingen. Diens zoon Harm van Lingen dreef later een bakkerij in de Molenstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek