Kent u ze nog... de Mijdrechtenaren

Kent u ze nog... de Mijdrechtenaren

Auteur
:   P.W. Gille
Gemeente
:   Ronde Venen, De
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4319-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Mijdrechtenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De bedoeling van dit boekje is de herinnering aan diverse Mijdrechtenaren uit de periode van 1893 tot 1940 levend te houden en een beeld te geven van hoe het er in die peri ode aan toe ging. Ondanks de nauwkeurigheid, waannee het boekje is samengesteld, kunnen kleine onjuistheden rnogelijk zijn. Indien dit mocht blijken, dan mijn verontschuldigingen hiervoor.

Ik hoop dat u dit boekje met belangstelling zuIt bekijken.

1. Deze foto werd gemaakt tijdens het onafhankelijkheidsfeest in 1913, v66r de rooms-katholieke school tegenover de kerk. De voorste miters zijn: Ph. Krul (met hoed) en C. Oudshoorn; de vierde ruiter is H. Bluemink; van de toeschouwers herkennen we onder anderen: C. Brand en P. Blok.

2. De erepoort (noordzijde) in het dorp ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest (1913). Van links naar rechts ziet u: rnejuffrouw W. Knol, J. Schoenmaker, T. van Dijk, J. van Geest sr., Joh. van Wijngaarden, Corn. Catsburg, G. Bakker, C. Groen in 't Woud, mevrouw F.A. van Geest, F.A. van Geest, mejuffrouw P. Querner, drie onbekenden, H. Nunnink en de gebroeders Joh. en K. Vis, kleinzoons van oud-postbode Vis (zie nummer 23a). Boven de poort kijken uit: Jac. van Zanten, K. Querner en C. Clausing.

3. Dit is de erepoort Hofland ook in 1913. De man met de ladder is lantaarnopsteker lac. ten Haken; op de grond zit lac. van Geijn. Rechts voor de geopende poort P. van Veen. De man met de mand op zijn fiets is H. van Tol. Naast hem, met lichte kleding C. van Dijk,

4. Hier poseren leerlingen en onderwijzend personeel van de oude openbare school omstreeks 1905. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: meester Querner, A. Gille, A. Posdijk, C. Griffioen, F. van Schaik, Gs. van Tol, vier onbekenden en een onderwijzeres. Tweede rij: de meisjes: Ham, Ham, twee onbekenden, Winkel, Steenbeek, Krul, Van Tol, De Rooy en Meyer. Derde rij: T. Posdijk, Oostrom, Blok, Blok, en de meisjes Van Geijn, onbekend, Dol, Blok, Geest, Winkel en A. van Geijn. Voorste rij: G. Scherpel, H. van Tol, J. Verlaan, P. van Schaik, H. van Yperen, Meyer en Oostrom.

5. De bewaarsehoo1 (dorp) rond 1903. Staand van links naar reehts: een onderwijzeres met K. Broer op de arm; vervo1gens 5. (met boord) C. Mulder, 6. T. van Yperen, 7. mejuffrouw A. Broerse, lO. J. Winkel Wzn., 11. N. Gille en geheel reehts een helpster met C. Broer op de arm. Bovenste rij zittend: 1. meisje Bluernink en 8. S. Groenendijk; middelste rij zittend: 1. C. Broerse en 4. M. Winters; voorste rij: 1. D. Scherpel en 2. C. de Vries. Achter de sehutting zien we een stukje van de molen (links).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek