Kent u ze nog... de Monnickendammers

Kent u ze nog... de Monnickendammers

Auteur
:   P. Huurdeman
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3911-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Monnickendammers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. "Valentijn en Mol", in de Monniekendamse bouwwereld een naam die gedegenheid en kwaliteit in zich had. Deze aannemersfirma verbouwde niet alleen,maar zette ook nieuwbouwplannen op. Tientallen woningen werden door Valentijn en Mol gebouwd, in die tijd voornamelijk binnen de vestingen van Monnickendam, want het duurde lang voordat buiten deze om arming werd gebouwd, met als eerste uitleg de Nieuwpoortslaan. Op de foto zien we aannemer Valentijn en zijn personeel bezig met nieuwbouw. Van links naar reehts: C. Groenewoud, Lenior, aannemer Valentijn, J. de Boer, W. Snieder en A. Bruin.

17. Ook Monnickendam ontkwam niet aan de gevolgen van de economische crisis. De toenmalige regering dacht de ontstane werkeloosheid te kunnen beteugelen door het laten uitvoeren van overheidsopdrachten. Tegen een rninimale beloning en meestal met de primitiefste middelen werden deze werken uitgevoerd onder de naam "werkverschaffing". In Monnickendam betekende dit baggeren van grachten en haven. De vrijgekomen specie werd met boten naar het Kleiperk vervoerd en daar met schepp en opgegooid. Op de foto bemerken we een aantal baggerbakken met daarin de mannen die het zware werk moesten uitvoeren, Op de Kleiperk is nu de jachthaven "Gouwzee" gevestigd.

18. De watersnood van 1916, ontstaan door dijkdoorbraken in de Waterlandse zeedijk bij Katwoude en Zuiderwoude, maakte niet aIleen slaehtoffers, maar vernielde in Monniekendam ook de straten. Een van de maatregelen die genomen moest worden, was de verbetering en verhoging van de zeewering. Deze zeewering loopt dwars door Monnickendam: het Noordeinde en Zuideinde zijn niets anders dan bebouwde zeedijken, Er werd een apart hoogheemraadsehap opgerieht om deze verbetering en het voIgende onderhoud in beheer te nemen, het hoogheemraadsehap Noordhollands Noorderkwartier, dat de verbeteringskosten, alsmede het dichten van de dijk betaalde en jaarlijks omsloeg op de ingelanden. Zij die aan de zeezijde van Monnickendam woonden.kregen deze kosten niet opgelegd. Ret Zuideinde werd opgehoogd met als gevoIg dat de stoepen van de woningen lager dan het straatniveau kwamen te liggen. Een ploeg Monnickendammers nam aan deze werkzaamheden deel, onder meer W. Oosterbaan, A. Neijzen, G. Buter, R. de Waart, P. van Dijk, P. van Zalingen, Van Zanten, D. Sta van Uiter en J. Sas, die uiterst reehts staat.

19. De openbare nutsbedrijven moesten hun leidingen ook door de zeeweringen 1eggen om bij de woningen te komen. Dit gaf weI enige rnoeilijkheden met het hoogheemraadschap, want het liefst zag dit, ter betere bestrijding van doorbraken, geen enkele aantasting van die dijken, Het leggen van een waterleidingbuis, zoais op deze foto het geval, werd dan ook van meter tot meter begeleid door de opzichter van het hoogheemraadschap, de heer Zeeman, die naast de lasser staat.

20. Na de watersnood moesten de straten een grote opknapbeurt ondergaan. Stratenmakers waren maandenlang bezig om de wegen te vernieuwen. In Monnickendam betekende dit veel werk voor de meester stratenmakers Wouter Kleiissen en Gerrit van Gogh.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek