Kent u ze nog... de Muider Spieringen

Kent u ze nog... de Muider Spieringen

Auteur
:   drs. S.C. van Diest, G. Kuit-Makkinje en G. Kuit
Gemeente
:   Muiden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0505-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Muider Spieringen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. De sociale woningbouw kwam in Muiden moeilijk van de grond; enerzijds door geschilpunten van politieke aard en anderzijds door gebrek aan geschikte grond. Pas in 1935 kwam de christelijke woningbouwvereniging "Ons Belang" van de grond. Om een geschikt stuk grond bouwrijp te maken werd het noordelijkste deel van de westelijke vestingwal geslecht. Het eerste project omvatte een zesendertigtal woningen, waarvan de kostprijs nog geen tweeduizend gulden per stuk bedroeg. De wekelijkse huur werd vastgesteld op drie gulden en vijfennegentig cent. Hiernaast ziet u de eerstesteenlegging van het complex op 9 mei 1936 door de toenmalige burgemeester J.L. de Raadt en zijn echtgenote. Rechts ziet u de toenmalige voorzitter, de heer Elffers, met achter hem architect A. Mol. Links van mevrouw De Raadt staan de opzichter van het werk de heer J. Fransen en mevrouw Elffers.

7. Deze foto werd in 1937 genomen in het gemeentehuis tijdens de afscheidsreceptie van burgemeester J.L. de Raadt voor zijn familie, wethouders, raadsleden, gemeentepersoneel en leveranciers. Beginnend links achter ziet u: zuster Van Ieperen, wijkzuster; zuster Joritsma, vroedvrouw; mejuffrouw Lossche, onderwijzeres; H. Schaap, gemeente werken; J. Meijer, onderwijzer; H.J. Alberts, raadslid; J. Kroeske, onderwijzer; J. v.d. Wijk, raadslid; T. Dros, raadslid; H.F. Beukeboom, oud-raadslid. en A. Kool, leverancier. In het midden van links naar rechts: A. Hasenaar, klokkenluider en omroeper; C. Bood, politie; mejuffrouw Sissingh, onderwijzeres; K. Pouw, brugwachter; H. Hillebrand, politie; Vucht, deurwaarder; K. Kooij, politie; Vucht jr.; A. Gijzen. nachtwacht; K. Zevering, hulppolitie en gemeentearbeider; M. Gruijters, nachtwacht; A. Delfos, verificateur.C. Davids, adjunct-commies;J.E. de Nooij, raadslid;J.P. Niekerk, arts;J. Meester, raadslid; P. Elffers, raadslid; A. Konijnenburg, gemeente bode (half zichtbaar); voor hem: J .M. van Klooster, oud-raadslid; mevrouw Konijnenburg; H. Talsma, politie en J. IJgosse, opzichter gemeentelijk gas en elektra. Voor links: mejuffrouw J.A. de Raadt; M. Stelling, leverancier; P. de Raadt, A. Karsemeijer, gemeenteontvanger; T. Vermeulen, leverancier; mevrouw C.C. de RaadtKramer; J. Brouwer, raadslid; burgemeester De Raadt; B. Pleit, raadslid en later stadsomroeper; mejuffrouw L.S. de Raadt; W. Doorenberg, gemeentearchitect; J.P. Jager, adviseur gemeentebedrijven en mejuffrouw E. Bood, adjunct-commies.

8. In het jaar 1932 werd er ijverig getekend op de zolder van de familie Dolman. De zoons Jo en Klaas hadden toen hun eerste opdracht gekregen van de heer Ouwerig om een familiekruisertje te bouwen. Dit was tevens de start van de huidige jachtwerf "IJselmeer" van de gebroeders Dolman. Omstreeks 1936 werd de loods, gelegen aan de Westzeedijk 2-3, in gebruik genomen. Op de foto ziet u van links naar rechts: Jo en Klaas Dolman, het voornoemde kruisertje en Jan IJgosse, die meer dan veertig jaar bij de gemeente Muiden werkzaam is geweest als opzichter van het gas- en elektra bedrijf.

9. De hiernaast afgebeelde personeelsfoto dateert uit 1938 en hij werd genomen voor het kantoor van de zoutfabriek van Bouvy. De aanleiding was het feit dat honderd jaar daarvoor de zoutziederij in handen kwam van de familie Bouvy; zie elders in dit boekje. Het bedrijf betekende voor velen in Muiden een werkkring; in de glorietijd telde het bedrijf zeventig tot tachtig werknemers. Zoutziederij "De Pauw" was eigenlijk een concentratie van vier "zoutketen". De grondstof kwam uit Noord-Frankrijk en uit het Rijnland, waarvan het per schip werd aangevoerd. In 1969 werd het bedrijf gesloten omdat het economisch beter was zout in eigen land te winnen en de zoutindustrie daar ter plaatse te hebben. Op de achterste rij ziet u van links naar rechts: P. van Rooyen, W. Voorn, G. Dolman jr., H. Ebbelaar, H. Koster sr., P. van Rooyen, C. Brandjes, J. Leenhoven, W. Schilder, E. Molenaar, J. Gort, G. Keetelaar, W. Brouwer, H. v.d. Gun, onbekend, J. Bijkirch, A. Ebbelaar, R. v.d. Valk, J. Buitenweg, G. Wilke en D. Kok. Tweede rij: "Spokie" Floor, R. v.d. Werf, S. Sondij, P. Wilke, G. de Graaf, A. Gruijters, Th. Helder, J. Verbeek, G. Beek, Q. Voorn, J. Pander, Portenge, H. Koster jr., P. Taling, H. Schilder, B. Richter, F. Blum, H. Kersten, H. Keetelaar, H. van Mill, P. Schaap, A. Soede, H. Schlüter, Soede, G. Dolman sr., J. Brandjes, C. Soer, P. Helder, J. Wigmans, C. Vis en J. Kok. Op de voorste rij: F. Wiegman, H. Voorn, J. v.d. Heide, A. Kool, J. Bouvy, L.J.M. Bouvy, F. Bouvy, W. Vis, C. Vis, W. Vreeswijk, J. v.d, Werf, H. Bentlage en G. van Rumpt. Een aardige bijzonderheid is nog dat de diverse zoutpannen in de achttiende eeuw allemaal namen hadden, zoals "de duyf", "de lange gangh" enzovoort. Deze namen vinden we nu als straatnamen in de Mariahoeve, de nieuwste wijk van Muiden, terug. Zo blijft er tenminste toch nog een herinnering leven aan de zoutfabriek als deze geheel verdwenen zal zijn.

10. Het personeel van de firma Broshuis in de Naarderstraat omstreeks 1932. Boven van links naar rechts: J. Mol, neef van Vetter, C. Beek, J. Schulp, J. Melis, T. Iesberts, N. Hoetmer en J. v.d. Heide. Op de tweede rij: G. Knapper, H. Melis, J. v.d. Pas, K. de Jonge, N. Kooij, G. Hardonk, chef C. Bood, Chef Pol, P. Dooyeweert, (na de tweeduizendste), H. Bruineman, baas J.H.M. Broshuis, R. Beek, J. Nieuwenhuizen (wagenmakerij), A.P. Broshuis, W. v.d. Vijver, J. Kok, J. Vreeswijk, Jo Bergman, G. Bijl, A. Jets en D. Knapper. Links voor: Breek, J. Schiffel, Kok, G. Steur, B. Wiegmans, A. Gruijters, H. Korte, J. Wiegmans, J. de Bruine en W. Steur. In de jaren dertig was de specialiteit van carrosseriefabriek Broshuis het verzwaren van Ford-chassis, zodat deze in plaats van duizend kilo, tweeduizend kilo draagvermogen hadden. Hiernaast ziet u een foto ter gelegenheid van de tweeduizendste aflevering. Het zouden er meer dan zesduizend worden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek