Kent u ze nog... de Muider Spieringen

Kent u ze nog... de Muider Spieringen

Auteur
:   drs. S.C. van Diest, G. Kuit-Makkinje en G. Kuit
Gemeente
:   Muiden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0505-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Muider Spieringen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. De gebroeders J. en L. Kok stamden uit een familie van botterbouwers uit Huizen. In 1936 begonnen zij hier in Muiden een eigen scheepswerf. Deze foto werd genomen, ongeveer vijfentwintig jaar geleden, ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kantoor aan de West Zeedijk. We zullen alleen enige Muidenaren noemen; de andere personen kwamen uit de omgeving. Op de achterste rij derde van rechts: S. Sondij, Op de middelste rij tweede van links: P. Mets; vierde J. Schulp; dan mevrouw G. Kok-Kos met zoon Bert op schoot; de dochters Hennie en Atie; L. Kok; mevrouw A. Kok-van As; dochter Riek; J. Kok en zoon Joost. Op de voorste rij vierde van links: S. v.d. Weijde en mevrouw Sondij-van Ravenzwaaij,

12. Al had Muiden zelf praktisch geen vissersvloot, toch werd er veel vis, voornamelijk haring, verwerkt. Aan het eind van de Heerengracht stonden een drietal bokkingrokerijen die voornamelijk in handen waren van vishandelaren uit Huizen. Voor 1853 had Huizen namelijk geen eigen haven en losten en verwerkten de Huizer vissers hun vis in Muiden. Nevenstaande foto dateert van omstreeks 1900 en hij is genomen voor de bokkinghang van Honing. Deze hang bevond zich in de steeg achter Heerengracht 16 naast W. Mol. Van links naar rechts staan op de foto: Grietje v.d. Vijver, Anton Hasenaar, Antje Hasenaar, Chris Blum, Teunis Klok, Dirk Blum en, in klederdracht, Gijs Vis met zijn vrouw Klaasje. Anton Hasenaar is bezig met manden vlechten, waarin de vis uit de vissersschuiten over de stenen beer naar de rokerij gedragen werd. Met de hark, die Gijs Vis vasthoudt, werd de rokende mot onder de te roken haringen bewerkt.

13. Het echtpaar H. Horsmeijer voor hun kruidenierswinkel in de Amsterdamsestraat. De foto dateert van 1900. Terwijl zijn vrouw de winkel dreef ging de heer Horsrneijer met zijn hondekar in de wijde omtrek de boer op met garens, band en dergelijke.

14. In 1913 werd het feit herdacht dat het honderd jaar geleden was dat we bevrijd werden van de Franse overheersing. Bijgaand tafereeltje werd vereeuwigd op de binnenplaats van het Muiderslot, waar de familie Gieling bij dergelijke evenementen de restauratie verzorgde. Boven aan de trap staat mejuffrouw Vis en links ziet u Gerda Wegman. Zonder hoofddeksel is de heer H. Gieling en rechts, met witte muts, is mevrouw Gieling-Wegrnan, De anderen op de foto warer gasten en zij waren niet afkomstig uit Muiden.

15. Links: een echte vissersplaats is Muiden nooit geweest. Er waren nooit meer dan een vijftiental beroepsvissers en een van de laatste Zuiderzeevissers was Hendrik Smolders, geboren op 21 mei 1874. Hij bleef zijn vak trouw tot aan het einde van zijn leven, 18 maart 1968. Weer of geen weer, hij trok er met zijn bootje, de Mu. I, in alle vroegte op uit. Bij het inhalen van zijn netten dreef hij in een opkomende storm af naar de dijk van de toekomstige Zuidelijke Flevopolder, waar hij door uitputting om het leven kwam. Hiernaast ziet u hem in vol vissersornaat met zijn visnetten. Op de achtergrond rechts staat het voormalige weeshuis.

Rechts: naast de zoutindustrie waren de scheepswerven een belangrijke bestaansbron van het stadje, waar vele geslachten van vader op zoon werkten in deze bedrijven. Hiernaast een foto van Jaap Aalst die van zijn vijftiende tot zijn tweeënzeventigste jaar als .Juiiter" bij scheepswerf Schouten werkte. Hij heeft dus nog de overgang van hout naar staal meegemaakt. Van de vroege morgen tot de late avond zwaaiden zijn sterke armen om de huidplaten te bollen. Hier ziet u deze bekende figuur aan het werk met als achtergrond het Muiderslot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek