Kent u ze nog... de Muider Spieringen

Kent u ze nog... de Muider Spieringen

Auteur
:   drs. S.C. van Diest, G. Kuit-Makkinje en G. Kuit
Gemeente
:   Muiden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0505-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Muider Spieringen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. J. Brouwer (links) was zeventien jaar havenmeester bij de Jachthaven Stichting die opgericht is in 1933. Op deze foto, staande op de steiger, J. Brouwer (rechts) met op de achtergrond de Heerengrach t. Hij leefde van 1864 tot 1941.

Rechts: een foto uit 1935. Bart Vredenburg met zoon Herman op sluis brug met op de achtergrond een motortram van de "Gooise". Vredenburg is tweeëndertig jaar schipper geweest bij de Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek. Zijn vader was ook schipper, turfschipper op de toen nog open Zuiderzee, waar hij eens in een storm met schip en al op de dijk van Urk werd gezet. Na het verspelen van zijn tweede schip heeft hij met vrouwen kinderen voorgoed op de vaste wal in Muiden domicilie gekozen.

17. De foto links toont klompenmaker C. Heus in aktie. Zijn bedrijfje was gevestigd in de Zeestraat achter zijn woonhuis. De heer Heus was, voordat hij klompen ging maken, bij de spoorwegen, waarbij hij ook nog heeft deelgenomen aan de grote spoorwegstaking in 1903. Ondanks de opkomst van machinaal gemaakte klompen bleven vooral de boeren uit de omgeving trouw aan de door Heus met de hand vervaardigde klompen.

De foto rechts van het postkantoor dateert uit 1935. Op de foto staan van links naar rechts: mejuffrouw Bets Timmer, de kantoorhoudster A.E. V.d. Toorn, de eerste besteller H. Brouwer (die dit beroep 33 jaar heeft uitgeoefend) en ten slotte B. Zevering, hulpbesteller en die daarbij ook nog broodbezorger was. Het postkantoor zelf was gevestigd op de Heerengracht 73 en het besloeg de linker helft van de huidige Végé zaak van J. V.d. Pouw. Het kantoor bevatte tevens, sinds de intrede van de Rijkstelefoon in Muiden in 1901, de telefooncentrale.

18. Hier ziet u een foto van P. Oudshoorn, beurtschipper, genomen omstreeks 1930 voor zijn huis in de Hellingenstraat. Oudshoorn zette in 1928 het bedrijf van zijn zwager De Hoog voort. In de bloeitijd voer hij met drie motorboten op Amsterdam. Heel bekend was de maandag-vaart naar de veemarkt. Vanuit het hele Gooi werden in alle vroegte de dieren voor verdere verscheping naar Muiden gebracht. In de zomer organiseerde Oudshoorn pleziertochtjes naar Amsterdam. Met de enorme opkomst van het vrachtvervoer over de weg was het met de beurtschipperij in Muiden gedaan. Naast Oudshoorn op de foto staat zijn zoon Wouter, zijn dochter Maart je en zijn vrouw mevrouw Oudshoorn-De Hoog.

19. Nog een zeer markant figuur uit Muiden, namelijk tolgaarder G.C.F. Kauderer, die op zijn gemoedelijke en correcte wijze de tolgelden te land en te water inde. Hij heeft deze functie uitgeoefend van 1909 tot 1940. Deze tol, die vooral aan het passerende wegverkeer grote ergernis bezorgde, kwam vooral in het nieuws toen een van de dagelijkse passanten uit Bussum, een vrij bekend politiek figuur, Floris Vos, een actie ontketende teneinde de tol op te heffen. Dit gaf Clinge Doorenbos aanleiding tot het maken van het onderstaande gedicht. Uiteindelijk werd, mede door de naderende Olympiade van 1928 in Nederland, de tol het jaar daarvoor opgeheven. George Kauderer overleed in 1956 op tweeën tachtigjarige leeftijd.

Hoor ik het woord "Muiden" noemen dan denk ik aan Floris V,

aan een pittoreske haven

en een ziedend zoutbedrijf

'k Denk aan Hooft, het Muiderkringhoofd, 't Muiderslot, de Muiderkring

en aan de fabriek van 't buskruit,

die spontaan de lucht in ging.

Hoor ik het woord "Muiden" noemen dan denk ik direct weer t'rug

aan een bochtig hobbelstraatje

en een lange smalle brug.

'k Zie een rook uitbrakend monster:

Gooise tram naar Amsterdam, Bellebellend, alles krakend wat haar voor de voeten kwam. 'k Zie de middeleeuwse tolboom en stagnatie in 't verkeer,

'k Zie de vriendelijke tolbaas, ondanks àlles, dltiid Heer.

Ik zie Muidens tolbestorming, Floris Vos stond op de bres en ik zie de tol verdwijnen als uiteindelijk succes.

Duizend jaar bestaat mooi Muiden, 't Heeft tien eeuwen getrotseerd, 't Ligt daar nog precies als vroeger, Ongerept en ongedeerd.

Weesp geeft haar een vriend'liik knipoog, heeft een samenvoegingsplan, Muiden zegt: "Nee, an-me-nooit-niet nee, daar denken we niet àn.

Muiden moet ons Muiden blijven, zal altijd ons Muiden zijn.

Net zoals Parijs Parijs blijft, Stalingrad wordt geen Berlijn.

Doe dus verder maar geen moeite, geef die plannen nu maar op, wij beschouwen deze plannen doodgewoon als Weesper mop ".

Muiden! Onze beste wensen met uw grote jubilé ..

leeft te zaam, ondanks uw Vecht-Mond verder door in pais en vree.

Clinge Doorenbos.

20. Bad- & Zweminrichting "De Vecht" werd in 1931 gebouwd door het Witte Kruis met een renteloos voorschot van de gemeente ten bedrage van drieduizend gulden. Het was gelegen aan de Lange Muiderweg, een paar honderd meter voorbij de huidige Vechtbrug van de rijksweg I. Na 1945 was de toestand waarin de inrichting verkeerde niet al te best meer en de kwaliteit van het water evenmin. Men besloot toen tot sluiting en sloop van het geheel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek