Kent u ze nog... de Naaldwijkers

Kent u ze nog... de Naaldwijkers

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1590-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Naaldwijkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

Dit nieuwe platenboek over Naaldwijk bezit een wezenlijk ander karakter dan de voorgaande. Gaven de reeds verschenen ansichtenboekjes een beeld van het oude dorp: de gebouwen, de woningen, de wegen, de bedrijven; dit nieuwe boek bevat een uitgebreide reeks foto's afkomstig uit particuliere verzamelingen, welke foto's te zamen een beeld trachten te geven van het Naaldwijkse uit de periode van 1880 tot 1940. Wie waren de leidende figuren op kerkelijk, bestuurlijk en verenigingsgebied, hoe amuseerden de mensen zich, hoe was hun kerkelijk leven, hoe vierden zij eigen huiselijke en publieke feesten, wat waren hun werkzaamheden, kortom: hoe reilde en zeilde het leven in de drie dorpskommen (Naaldwijk, Honselersdijk en Maasdijk) in die jaren?

Het Westlandse yolk is een ijverig yolk, maar ook godsdienstig en ook een yolk met een grote liefde voor zang en muziek. IJverig: wellicht is er geen bedrijf te vinden, dat z6 arbeidsintensief is als de tuinbouw. Menige tuinder en tuindersknecht maakten in die jaren dubbele werkdagen (en dat is nog wel het geval heden ten dage, vooral op die bedrijven, waar een jonge tuinder er aileen voor staat). De werkwijze was toen prirnitiever dan nu (van mechanisatie was nog nauwelijks sprake) en de verdiensten waren met hoog. Sociale voorzieningen waren er met; de behoeftige was afhankelijk van de steun van familie, armenzorg of bedeling; ziekte van de kostwinner betekende een ramp voor het gezin,

Godsdienstig: waar een mens zozeer zijn afhankelijkheid gevoelt (hoeveel factoren, die de mens met in eigen hand heeft, spelen juist bij de tuinbouw een rol! Denk aan de weersomstandigheden en de veilingprijzen), daar gaat hij beseffen, dat zonder Gods zegen het niet zal gaan. De boodschap van de kerk heeft dan ook in deze streek veel weerklank gevonden. En ondanks de soms schamele inkomsten was er altijd een geopende beurs voor kerkelijke activiteiten en voor de medemens in nood. Ook in de door ons geschetste periode bloeide het kerkelijke leven van de katholieke en protestantse gemeenschappen; alleen de Nederlands-Israelitische gemeente boette (maar door andere oorzaken dan onverschilligheid of afval) steeds meer aan belangrijkheid in.

Zang- en muziekminnend: de Westlandse mens is een gemeenschapsmens; hij is gesteld op het samen iets doen. Blijkt dit al op godsdienstig en politiek terrein z6 te zijn, 66k het veilingwezen, de cooperatieve inkooporganisaties en boerenleenbanken duiden daar op. En in de vrije tijd zoekt men weer de gemeenschap: het verenigingsleven bloeit in die periode. Er is lust tot stu die : tuinbouwwinteravondscholen, cursussen in bloementeelt, naaischolen, vervolgonderwijs etcetera. En ongetwijfeld, als tegenhanger van het veeleisende handwerk, is er behoefte zich te ontspannen in zang- en muziekgezelschappen. Geldt hier ook soms: boze mensen hebben geen liederen? Z6 zien wij het Naaldwijk van onze grootouders en overgrootouders: een nijvere gemeenschap (maar niet zonder onhebbelijkheden en ondeugden), die opziet tegen de burgervader, de geestelijken, de dokter en de notaris. Die, ondanks allerlei misere (waarom spreekt men toch altijd van die "goeie, ouwe tijd"?), zich dapper ornhoog worstelt in het besef: Help nu uself so helpt u God. Die ook de vreugde kent van spel en feest en muziek.

Dat zo velen ons in staat gesteld hebben, dit alles in woord en beeld vast te leggen door het afstaan van hun waardevol fotomateriaal, stemt ons dankbaar.

1. Het Wilhelminaplein (vroeger Marktplein): het hart van Naaldwijk, de gemeente waarvan dit album zoveel beelden geeft uit de tijd van grootvader en overgrootvader. Hier zetelde van oudsher het gemeentebestuur (zie het raadhuis op het midden van de foto), hier verhief de eeuwenoude toren van de voormalige St-Adrianuskerk (sinds vier eeuwen hervormde kerk) haar spits. Ret plein was in vroeger jaren een sfeervol plekje vol rust. Wat deed de pomp het goed, zo midden op het plein! Toen er nog geen waterleiding was, werd 's zomers van deze pomp een dankbaar gebruik gemaakt, vooral in erg droge perioden, De gemeentebode Racke had toezicht op het gebruik van de pomp: men kon enkele uren per dag zijn emmers komen vullen,

2. Ret sierlijke Naaldwijkse raadhuis in de steigers tijdens een restauratie in 1934. Ret is, naast de hervormde kerk, een van de meest gefotografeerde (en geschilderde: men neme eens een kijkje in het Westlandse streekmuseum! ) gebouwen van Naaldwijk.

3. Drie burgemeesters van Naaldwijk uit deze periode. Links: jonkheer mr. Willem Theodoor Cornelis van Doorn (geboren 1853), burgemeester van Naaldwijk en De Lier van 1881 tot 1889. Rechts: C1aas Johan Mathijs Noorduyn (1853-1928), van 1889 tot 1900 burgervader van Naaldwijk, daarna, tot 1914, van Everdingen en Hagestein, Onder: van 1901 tot 1906 was Anthony Ruterus van Beekum Maurisse (1859-1906) burgemeester van deze gemeente, tevens schoolopziener in het arrondissement Maassluis.

4. Grote belangstelling was er in Naaldwijk voor de begrafenisstoet van een geliefde burgervader:

Hendrik J acob Herman Modderman (1869-1926). Hij was van 1906 tot 1926 burgerneester van Naaldwijk, Leden van de Naaldwijkse gemeenteraad fungeerden als slippendragers, Op deze foto passeert de stoet het Wilhelminaplein (1926). Links staat het raadhuis, geheel rechts de burgemeesterswoning (nu bureau gemeentewerken en gemeentearchief).

5. Het gerneentepersoneel met wethouders van Naaldwijk bijeen bij de huldiging van de heer J.F. Hempelman, die op 9 augustus 1926 zijn zilveren jubileurn in gerneentedienst vierde. Zittend, links beginnend: A. Hempelman, F.J. Hempelman, mevrouw J. Hempelman-Zonneveld, J.F. Hempelman, L. Hempelman en E. Hempelman; staande: Jac. Hempelman, J. Bakker (politie), J.C. Kaat (politie), C. van der Vlies, D. Vlasveld, J. van Galen, P. Hofland. Bravenboer, M. Verwoerd, Van Voorst Van Beesd, Horneman (politie), N.Barendse (wethouder), J.Ruysch (politie), K. Flint, K. Koppenol, H. Roem, V.F. Valstar (wethouder), Sybrandi, C.J. van Zweth (politie), J. Hempelman en C.F. Racke (gemeentebode).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek