Kent u ze nog... de Naarders

Kent u ze nog... de Naarders

Auteur
:   D. Franzen
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3921-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Naarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

"Kent u ze nog ... de Naarders" heeft geenszins de pretentie volledig te zijn. WeI is getracht een gedetailleerd inzicht te geven over verschillende personen uit ons stadje, bekende personen zoals wij ze in elke stad of dorp tegenkomen. De jongeren zullen met enige verwondering trachten de gezichten uit een vroegere periode te herkennen, terwijl de ouderen met wat heimwee de herinneringen aan hun jeugd trachten terug te roepen.

Dit boek kon aIleen tot stand komen door de medewerking van vele stadgenoten, onder anderen A. Leijnhorst, waarvoor hun op deze plaats een woord van dank wordt gebracht. Dat dit boekje een gunstig onthaal moge vinden is de wens van de auteur.

1. De gemeenteraad van Naarden in 1917. Van links naar rechts: wethouder J.P. Dudok van Heel, Jae. Smits, J. Koning, J.A. van Eijcken-Nieukerk, wethouder P.J. van Woerkom, burgemeester P. Hoijtema van Konijnenburg (1915 tot 1921), gemeentebode G.J. Streefkerk, M.P. van Wettum, secretaris Eeftinck Schattenkerk, J.A. van der Heide, J. van Eeden, P. van Rooijen en J. van Dalen. De foto is genomen in de raadzaal van het in 1601 gebouwde stadhuis. De prachtige kaarsenkroon is in bruikleen ontvangen van de in 1930 gesloopte Portugees-israelitische synagoge. Links en rechts aan de wand hangen twee kapitale schilderijen voorstellende de overspelige vrouw (gedateerd 1615) en het andere het vonnis van koning Cambijses uit 1601. Boven de schouw, gedragen door Ionische kolonetten, zien we het wapen van Naarden in cartouche met het jaartal 1603. Onder de schouw een ijzeren haardplaat uit 1661, terwijl wij rechts tegen de muur een schuttersvaandel zien.

2. Een bekend duo uit de jaren twintig: de heren Frits en Arentsen, beter bekend "Kris en Kras". Zij hekelden de plaatselijke toestanden in de door Frits geleide krant "De Gooilander". De heer Frits vertrok rand 1925 naar Nederlands-Indie am daar zijn geluk te beproeven. Arentsen, die van 1886 tot 1921 verbonden was aan de open bare lagere school, was voor ve1e Naarders een vraagbaak. Altijd kon men bij hem terecht voor het opstellen van een verzoekschrift, sollicitatie of iets dergelijks, Ontelbaar zijn de leerlingen die door hem aan de maatschappij zijn afgeleverd. De foto is genomen in het oude plantsoen voor het Comeniusmonument. Ret plantsoen is thans gemoderniseerd. Ret monument is verdwenen en achter de Utrechtse Poort is thans een fraai standbeeld voor de grate Tsjech geplaatst. Op 28 april van elk jaar worden bij het monument bloemen gebracht door de Tsjechen die in Nederland wonen.

3. Een van de allereerste foto's van de vereniging "Keizer Otto". Zij is genomen in 1903 voor de verdwenen loods welke rechts naast de Utrechtse Poort stond. Wij zien van links naar rechts de stoere knapen, welke de eerste gymnasten waren te Naarden. Staande: J. Waarle, dansmeester J. Hooijmaier, M. Hoijer (was werkzaam aan de gemeente), W. Derks, sergeant De Bruin (instructeur) , Jac. Stein, dansmeester Joel van Amerongen, T. van Beugen, G. Rookhuizen en L. van Beugen. Knielend: Leo van Amerongen, slager Benjamin van Rooijen en Karel van Norren. Liggend: L. Steur, J. van Rooijen en Dirk Waarle. De loods was eigendom van het garnizoen en werd door deze gebruikt als gymnastieklokaal, terwijl "Keizer Otto" ook gastvrijheid werd verleend. Hij werd gesloopt tijdens de eerste wereldoorlog.

4. De voetbalvereniging "V.V. Naarden". De voetballers van het eerste uur, rond 1910. Een eigen veld had men niet: men legde gewoon op de zondag beslag op het veld. Dit beyond zich aan de Albrechtlaan tegenover het station. De club heeft het niet lang uitgehouden, want in 1914 werd de mabilisatie afgekondigd en de club was verdwenen. Het duurde tot 1919 eer er te Naarden wederom in clubverband werd gevoetbald. Op deze foto van links naar rechts: Pa Steur, H. Eijpe, B. Zwart, J. Veerman, H. Tolhoek, Chr. Poortenaar, J. Mulder, J. v.d. Berg, J. Menke, W. Steur, W. Klinkenberg en B. v.d. Vel de.

5. Het oudste slagersbedrijf in de vesting is dat van de familie Van Rooijen, die al enkele eeuwen in onze stad woont. In 1783 lezen wij reeds over Benjamin van Rooijen, welke in de resolutieboeken der fluweelwerkers en zijdewevers voorkomt, een instelling uit 1696 die heden ten dage nog bestaat. Grootvader Benjamin van Rooijen, geboren op 6 mei 1839, begon op eenentwintigjarige leeftijd een varkensslachterij in de Sint-Vitusstraat. In 1889 verhuisde de zaak naar de 4de Peperstraat, alwaar hij een huis had gekocht. Hij overleed op 4 februari 1920. De zoon, Benjamin van Rooijen, geboren op 11 februari 1878 kwam dus op elfjarige leeftijd in het huis, waarin hij ook is gestorven. Na de dood van zijn vader nam hij de zaak over, tot zijn overlijden op 18 juli 1963. De kleinzoon, Benjamin van Rooijen, geboren op 19 maart 1909 volgde het voetspoor van vader en bleef het slagersvak trouw. Het was traditie geworden dat in de paasweek de Van Rooijens met hun paasossen, versierd met strik en prijzenkaart door de straten trokken. Moeder Van Rooijen ging daarna de burgers van Naarden langs om het vlees van de paasos aan de man te brengen, want met pasen moest er vlees van Van Rooijen op tafel wezen. De kleinzoon heeft deze traditie tot ongeveer 1955 volgehouden. Een specialiteit van huize Van Rooijen is de onvervalste leverworst, waarmede zij in het gehele GOOl reeds meer dan honderd jaren bekend is. Heden ten dage komt men nog uit de omliggende plaatsen am dit produkt te kopen. Op deze foto, genomen in ongeveer 1918, zien wij van links naar reehts: A. van Dijk, B. van Rooijen jr., rnevrouw Van Rooijen, B. van Rooijen sr., A. Geel en H. van Dijk, De heren Van Dijk leverden vijftig jaar lang vee aan het slagersbedrijf. De os links was eerste prijswinnaar en de andere behaalde een tweede prijs,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek