Kent u ze nog... de Nieuwleusenaren deel 2

Kent u ze nog... de Nieuwleusenaren deel 2

Auteur
:   ds. J. ter Steege
Gemeente
:   Nieuwleusen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1898-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Nieuwleusenaren deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor u ligt het tweede deeltje van "Kent u ze nog ... de Nieuw1eusenaren", met daarin opnieuw achtendertig foto's uit de jaren 1880-1940, waarin getracht is een bee1d te geven van de mensen die toen - en gedee1telijk ook nu nog - te Nieuw1eusen woonden en werkten.

Het was een tijd waarin het 1even meermalen verre van gernakkeliik was. Immers, in deze periode vie1en een grote 1andbouwcrisis (1880-1890), de Eerste Were1doorlog (1914-1918) en weer een grote economische crisis in de jaren dertig van deze eeuw.

Deze gebeurtenissen hebben ook het 1even van de Nieuw1eusenaren bemvloed. Daardoor kwarn armoede nogal eens voor, a1 probeerden ve1en door k1einschalige en vaak noeste arbeid, met name in de 1andbouw, het hoofd boven water te houden. Een en ander ge1ukte, mede door zuinig financiee1 beheer en de instelling om met weinig genoegen te nemen.

Daamaast was het dorp in deze periode een gesloten gemeenschap, met alle voor- en nade1en van dien. Bovendien heerste er rust en was het jachtige 1even van tegenwoordig er vo1slagen onbekend. Men vorrnde een hechte gemeenschap en was op elkaar aangewezen en betrokken.

Naast de arbeid op het land en voor een klein gedeelte ook in de industrie en het ambacht, vorrnden de school, de kerk en het verenigingsleven centrale punten in het leven van de Nieuwleusenaren. Daarom treft u ook hiervan een aanta1 foto's aan.

Ten slotte nog een woord van dank aan diegenen die een of meer foto's beschikbaar stelden, waardoor het mogeliik werd opnieuw een indruk te geven van het leven en de mensen uit Nieuwleusen in dejaren 1880-1940.

J. ter Steege A.c. ter Steege-Boeren

1. De familie A. Dijk-Bijker voor de boerderij aan het Oosteinde (circa 1928).

Van links naar rechts: Arend Dijk, Evertje Dijk, Klaasje Dijk-Bijker, Jan Dijk, Jan Bijker (was onder andere de eerste voorzitter van de zuive1fabriek "Onderling Belang", opgericht in 1907) en Jentie Dijk.

2. De familie H. Schoernaker-Bijker voor de boerderij aan het Oosteinde (circa 1900).

Van links naar. rechts: Hendrik Schoemaker, Hendrik Schoemaker, Trijntje Schoemaker-Bijker en Geert Schoemaker.

3. Tweejagers op een portret: J. Bijker Jaeobszn. (links) en K. Bilker Jaeobszn. (reehts).

4. Hendrik Blik (1859-1924) en zijn vrouw Aaltie Blik-Dijk (1860-1940).

5. De familie G. W. Beltrnan-Klein omstreeks 1905.

Eerste rij, van links naar rechts: Wilhelmina Beltman, Klaasje Beltman, Klaasje Beltman-Klein, Hendrik Beltman, Arend Beltrnan en Albert BeItman.

Tweede rii, van links naar rechts: Gerrit Willem BeItman, Gerrit Jan BeItman, Klaas BeItman, Lammigje BeItman en Willem BeItman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek