Kent u ze nog... de Nijkerkers

Kent u ze nog... de Nijkerkers

Auteur
:   J. Kamphorst
Gemeente
:   Nijkerk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4326-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Nijkerkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Een puzzel was het, een heel grote legpuzzel, die stukje voor stukje in elkaar moest worden gepast en waarbij elke oplossing weer een vreugde was. Met behulp van vele stadsgenoten en zelfs oud-stadsgenoten en na enorm veel navraag en het afleggen van talrijke bezoekjes was het dan tenslotte zover dat de termijn van inzending aangebroken was en de kopij moest worden ingezonden. Was dit niet het geval geweest, dan bleef je doorgaan om ook het allerlaatste schakeltje op te sporen; nu blijft er hier en daar voor de belangstellenden nog iets te raden over.

Het was een immens karwei, maar het gaf ook veel genoegen waarin anderen dikwijls deelden.

Dit gaf steeds nieuwe moed. Grappig was dat men veelal op dezelfde hiaten bleef stuiten; bepaalde personen werden nooit herkend, misschien door vertrek op jeugdige leeftijd, mogeliik door een andere oorzaak. Frappant was ook dat het nogal eens voorkwam dat de persoon in kwestie zichzelf niet herkende.

Een heel enkele keer vorderde het werk snel, als goede geesten bijvoorbeeld een sterk geheugen bezaten en de namen vlot doorgaven; daarvoor vanaf deze plaats hartelijk dank aan allen die op enigerlei wijze meehielpen.

Evenals met het boekje "Nijkerk in oude ansichten", heb ik er weer naar gestreefd de gehele gemeente erbij te betrekken met haar boeren, burgers en buitenlui. Ik hoop dat ik in deze opzet ben geslaagd en dat men evenveel plezier aan deze uitgave beleeft als aan bovengenoemde uitgave.

1. Op deze foto poseert de gemeenteraad op 30 december 1938 bij het afscheid van burgemeester Van Kluiive. Zittend: A. Melling, mevrouw J.L.W. van Kluijve-Contant, burgemeester J.C.A.M. van Kluijve, hun lOon Jan Jacob Jelte, mr. G.A. Vermeulen en E. van Rootselaar. Staande: H. van Essen, de gemeentebode, getooid met het ambtslint, H.J. Hooft Graafland, P.J. de Klerk, C. van Ramshorst, D. van de Bunt, J.M. de Leeuw, W. baron van Tuyll van Serooskerken, S. Gerssen, W. de Zoeten, M.P. Zwetsloot, B. van Dijk, M. Bouwman, W. Blom, H.J. PIe iter, D. Ruitenbeek, J. van Dam, B. Kuis, K. Vastenburg en A. van der Steur.

2. Op 3 september 1936 werd het driehonderdjarig bestaan gevierd van het particuliere gereformeerde Burgerweeshuis. De aanleiding tot het stichten van deze weeshuisinstelling was dat in het jaar 1636 de pest heerste in Nijkerk, Het aantal inwoners dat in de jaren 1635/36 aan deze zeer besrnettelijke ziekte bezweek, wordt geschat op een derde van de bevolking. Het echtpaar Wouter van Hennekeler en Elisabeth Schouten was zeer bewogen met het lot der achterblijvende kinderen en schonk de belangrijke sorn van vierduizend gulden tot het stich ten van een weeshuis, Het weeshuis, dat de laatste jaren de naam "Kinderhuis West-Veluwe " droeg, is in het jaar dat dit boekje verschijn t, namelijk 1972, in verband met reorganisatie bij de overheid gesloten. Op de foto zien wij op de onderste rij van links naar rechts: Breun van Renselaar, Klaasje, Dokter, vader en moeder G. van Voorthuisen, hun zoon Kees, en Willie Rietrneijer, Tweede rij: Jaap v.d. Akker, Willern Gijsman, Woutje van Dasler, Rikus Rietmeiier, Peter en Jan Kas, Beertje van Dasler en Gerrie van Renselaar, Derde rij: Ko, Albert en Bertha van Renselaar, mevrouw Van de Ham, Henk en Evert Brouwer, Renger Haverkamp, Eef en Ger Brouwer. Vierde rij: Johan Rietmeiier, Jaap v.d. Ham, Wouter Haverkamp en Berend de Vries. Bovenste rij: Van Deuveren, Stijntje v.d. Brug, Henk v.d. Akker, Anna v.d. Ham, Geurtje v.d. Kuilen en Jan v.d. Boom.

3. Een beroep dat men tegenwoordig niet meer kent, is dat van mutsenwasser. Bij de familie Wentzel in de Groenestraat was dit uitgegroeid tot een bedrijfje. Uit het gehele land kregen rnoeder en dochters de mutsen toegestuurd; alle soorten mutsen werden door het zestal Wentzel gewassen, gesteven, gestreken en opgemaakt. Jammer genoeg is de folklore bijna geheel verdwenen en daarmee ook het beroep van mutsenwasser. Op de foto zittend van links naar rechts:

Lutie (1872), vader Reijer en moeder Beertje Rikkers en Heintje, (1870). Staande: Christina (1874), Rutgers (1875), Albertha (1876), Willempje (1879), Reijer (1882) en Beertje (1881). Vader Reijer was werkzaam bij grossierderij Jacobse. Lutje en Christina waren dienstboden tot aan hun pensioen en de andere zusters waren tot aan hun dood mutsenwassers. Van dit gezin was Reijer de enige die in het huwelijk trad.

4. Deze foto toont de derde en vierde klas van de school aan de Bagijnenstraat in 1915/16. Bovenste rij: mejuffrouw Meessen, me ester Allaart en Albert Hijwegen, De rij staande kinderen bestaat uit: Aalt v.d. Mheen, Ans Hana, Willem Mol, Cees Callenbach, Heintje van Hell, Wouter Kamphorst, Kees Visser en George Hana. Zittend: Heintje van Duinen, Wim van Bruggen, Aalt Jacobse, Anna Aarsen, Jannie Brouwer en Ger van Hoff. Zit tend op de grond: Herman van Beek, Hendrik van Essen, J 0 van Dijk, Albert Meiling, Dirk Brouwer en Aalt van Bruggen.

5. De mandolineclub "Con Amore" werd opgericht op 16 april 1924 en in maart 1925 werd reeds de eerste uitvoering gegeven, De leden hadden allen een eigen instrument, waarvan de kosten dertig tot tachtig gulden per stuk bedroegen, De club kreeg al spoedig goede bekendheid en enige malen waren er uitzendingen voor de radio, ook van een hieruit gevormd kwartet. Reacties over het goede spe1 kwamen uit binnen- en buitenland. In de jaren dertig werd de financiele kant voor velen te zwaar en dat betekende het eind van "Con Amore". Op de onderste rij zitten: Gijs de Jong, Bernard Korte en Gerard de Weerd; op de tweede rij: A. van Schalm, mejuffrouw Fransen, de dirigent de heer D. de Jong, J. van Hassel, het jongste lid de tienjarige Elias v.d. Hoeden, Bep v.d. Bos en Wil van Slooten. Op de derde rij: de heer Fransen, Gerrit de Jong, Barend v.d. Brink, Gradus van Dasler, Bertus van Beek, Henk Prins en Barend van Doggenaar; op de vierde rij:

Hendrik Bouwman, Frans Poorter, Pieter van Beek, Bram Jorke, Thijs Vastenburg, Johannes van Beek, Kees Brons en Breunis van Beek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek