Kent u ze nog... de Nijverdallers deel 1

Kent u ze nog... de Nijverdallers deel 1

Auteur
:   G.J. Karkdijk
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0171-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Nijverdallers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Over de geschiedenis van Nijverdal vindt u in de bij dezelfde uitgever verschenen verzameling "Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten" al een beknopt overzicht. Uitvoeriger wordt deze historie beschreven in het door A. Ponste en geschreven "Van Noetsele tot Nijverdal". Dit werk gaat tot ongeveer de eerste wereldoorlog en de gegevens ervoor zijn hoofzakelijk ontleend aan verschillende archieven. Het lijkt ons daarom niet noodzakelijk hier op deze plaats nog eens op in te gaan.

"Nijverdal in oude ansichten" doet deze plaats voor ons herleven in de periode van ongeveer 1900 tot 1930 en geeft ons een indruk van de enorme veranderingen die Nijverdal sedert die tijd heeft ondergaan. We kunnen zien hoeveel natuurschoon is verdwenen, hoe het wegenpatroon is veranderd en ook hoe de schamele woningbouw van vóór of omstreeks 1900 heeft plaats gemaakt voor moderne bouw. Een nieuwe bijdrage aan de kennis van gebeurtenissen in deze periode geeft de verzameling die we nu bij u inleiden. Hierin komen de bewoners van dat oude Nijverdal naar voren zoals we ze vereeuwigd zien op oude groeps- en familiefoto's, weliswaar bijna altijd poserend met "portretgezichten", maar desondanks goed herkenbaar zoals we ons hen uit onze jeugd nog herhinneren.

Het was in dit geval vrij gemakkelijk deze verzameling samen te stellen omdat we in Nijverdal beschikken over iemand die al jaren lang speurt naar foto's en afbeeldingen van vroeger en daarvan een uitgebreide en unieke verzameling heeft aangelegd. Het is de oud-koster van Bethel, de heer G.J. Karkdijk, Zodra hij er de lucht van krijgt dat hier of daar op dit gebied iets bewaard is gebleven gaat hij erop af en weet dan vaak waardevolle aanvullingen voor zijn verzameling te krijgen. Hij rust dan niet vóór hij uitgevist heeft welke personen op de foto's voorkomen.

Van vele andere plaatsen is reeds met groot succes een uitgave van "Kent u ze nog" verschenen. Geen wonder dat deze boekjes overal met enthousiasme werden ontvangen, want wie duikt er middels zo'n prentenboek niet graag in het verleden? Men ziet al of niet reeds overleden leden van familie- of vriendenkring, plaatsgenoten die in het verleden iets betekend hebben voor de ontwik-

keling van Nijverdal op cultureel of godsdienstig gebied, vaak ook figuren, aan wie de herinnering reeds lang onder de drempel van het bewustzijn was verdwenen. Als men het boek doorbladert, koppelt de ene herinnering zich aan de andere en zo gaat het verleden voor ons leven. Op deze wijze draagt de verzameling ook een steentje bij aan de historie beschrijving over het meer recente verleden van onze plaats. We twijfelen er niet aan of deze uitgave zal ook in Nijverdal goed ontvangen worden, vooral door de oude kern van de bevolking.

1. Deze foto van de "K.S.W.-harmonie" (opgericht op 15 april 1882) dateert van de eerste jaren van haar bestaan. Van links naar rechts zien we op de bovenste rij: J. Ponsteen, P. Bosch, J. Leonart, J. Calkhoven, F. Otte, G.J. Heuver, M. Hofstede en G. de Jong. Op de tweede rij: J. ten Bruggencate, F. Verschoor, H.J. Ponsteen, B. Japink, F. van der Werfhorst, W. Claus, W. Lacher, F. Leonart, Japink en Assink. In het midden: Boerrigter, dirigent Braune en Werges. Tenslotte op de onderste rij: Lempersz, J. Werges, Nijmeijer, Sterk en een onbekende.

2. Dit is het muziekgezelschap "Advendo", opgericht op I augustus 1889. Van links naar rechts poseren hier op de onderste rij: dirigent W. Plompe, B. Boerrigter, G. ter Stege, H. Smit, H. Sasbrink, Mondeel, P. Dekker, G.J. Tornij en J. Dekker. Tweede rij: B.J. Boerrigter, G. Oosterlo, B. v.d. Werfhorst, A.J. Borghuis, P. Dekker, Jac. Dekker, Jacobus Dekker en H. Mondeel. Derde rij: H. Beunk, Jan Dekker, A. Bosch, M. de Jong en M. Jansen. Vierde rij: onbekend, J. v.d. Werfhorst, R. Berenschot, onbekend, Joh. Zwiers, P. Krommendijk en een onbekende. Deze foto is genomen voor de oude vrije evangelische kerk.

3. De muziekverenigingen hebben in de tijd van hun bestaan aan heel wat feestelijke gelegenheden medewerking verleend. Hier brengt de K.S.W.-harmonie een serenade bij het vijfentwintigjarig huwelijksfeest van het echtpaar G.J. Kamp-Janssen aan de Hellendoornscheweg. De foto dateert van 2 april 1906. Van de familie Kamp-J ansen en van hun buurtgenoten zijn te herkennen: Marie Olthof, Corrie de Vries, Antje Sterk, Jan Sterk, J. Kamp, R. Kamp, A. Kamp, G.D. Kamp en Riek Sterk. Leden van de harmonie zijn onder anderen: Bosch, Ponsteen, W. Ponsteen, G. Wiegerink, H. Verschoor, W. Kassenberg, Werges, Kassenberg, Engbers, J. Bodt, Nijveld, dirigent A. Braune, V onkert en Ponsteen.

4. Nog een opname van de muziekvereniging "Advendo". De foto is gemaakt ter gelegenheid van een volksfeest. Op de onderste rij staan van links naar rechts: J. Wijnen, Jac. Lammers, H. Bokhove, M. Slettenhaar en G. en D. Mondeel. Daarboven: W. Tuller, H. Wijnen, M. Bosch, H. Lammers, A. Hutman, E. Lammers, J. Praas, Nijmeijer, P. Calkhoven, E. Dorgelo, Anton Plomp, D. Wieldraaijer, Piet Molenaar, G. Tuller, twee Boerrigters, Scheppink, G. Bosch, G. Oosterlo, B.J. Slettenhaar, Jac. Dekker, J. Fransen en K. Dekker. Op de trap staat Arend Plomp.

5. Hier zien we een beeld van de werkverschaffing in de jaren 1914/18. Van links gerekend herkennen we op de onderste rij: P. Schipper, J. Evers en G. van Heek. Op de tweede rij: D. Boerkarnp, J. ter Avest, J.H. Companje, E. Bargboer, H. Eertink, J. Huis in 't Veld, H. Beunk, J. Morsink en Chr. Wolterink. Staande zien we: D. Loozeman, J. Hosmar, Chr. Bolink, W. v.d. Vechte, J. Schooten, J. Dannenberg, Jansen, J. Zonnebelt, Meijer, Bergman en Klompenmaker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek