Kent u ze nog... de Nijverdallers deel 2

Kent u ze nog... de Nijverdallers deel 2

Auteur
:   G.J. Karkdijk
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3328-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Nijverdallers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Na het eerste boekje "Kent u ze nog ... de Nijverdallers" volgt hier een korte inleiding over het tweede deel ervan. In dit boekje komen onder andere voor: groepfoto's van de jeugd van verschillende straten; oude dorpswinkels van vroeger met de jeugd er voor, sommige van die dorpswinkels bestaan nu nog, maar zijn onherkenbaar; verdwenen straatbeelden en foto's van de vroegere kerkvaders van Nijverdal en van de scholen, enzovoort. Van veel foto's die in dit tweede boekje staan, vindt u in het boek "Van Noetsel tot Nijverdal" de gehele geschiedenis. Dit boek van A. Ponsteen alsmede het fotoboekje van Hellendoom en Nijverdal en de twee boekjes "Kent u ze nog ... de Nijverdallers" geven een goed beeld van de geschiedenis van Nijverdal. Van het pas in 1836 gestichte Nijverdal is niet veel meer over.

1. Op deze plaats (linker foto) kwam men vroeger Nijverdal vanaf Wierden binnen. De gemeente Wierden grensde toen nog tot aan de brug. Pas in 1952 behoorden de Lange Jammer, de Brakenbelt, de Konijnenberg en de Eversberg en een gedeelte van de Klokkendijk bij de gemeente Hellendoorn. Dat gebied bevatte toen ongeveer 2300 inwoners. Op de aehtergrond ziet u de vroegere kruidenierswinkel van Tijhuis, waarin tot 1881 het hulppostkantoor bleef gevestigd, totdat Bruininga de tolgaarder of een zoon van hem zijn winkelwoonhuis had gebouwd en in een afzonderlijk vertrek kantoor hield (Wierdensestraat 5). Van links naar reehts poseren voor u:

Gerrit Harbers, mevrouw Harbers-Vierdag en postbode H. Harbers. Voor hen staan Hendrika Harbers, Gerda Harbers en Joke Harbers. Zij woonden toen in de vier woningen van G. van Egmond.

Het tolhuis werd gebouwd in 1830 en de eerste Reggebrug omstreeks 1829-1830. De herberg stond bij de brug. Teunis de J ong, onderaannemer aan de Straatweg, koeht een hoekje grond van de marke Noetsele, onmiddellijk bij de brug en bouwde er zijn herberg met "doorrit". Dat was in 1832, dus nog vier jaar voor de stiehting van Nijverdal. Het was tevens de eerste herberg van Nijverdal. Er is in deze herberg heel wat afgehandeld. Markevergaderingen, enzovoort.

En zo ging men Nijverdal weer uit in de riehting van Raalte ... Aan de linkerkant woonde al de familie Bos, de grootvader van de vroegere bakker Joh. Bos, die op de hoek Esweg-Grotestraat woonde. J oh. Bos is geboren in een van de woningen aan de reehterkant van deze weg. Men kan zich haast niet voorstellen dat dit het kruispunt J oneheerelaan-Smidsweg is (Zwolle-Almelo).

2. Deze kaart is getekend zoa1s het eerste Nijverda1 was in 1836-1837, maar 1aat ook zien hoe de fabriek rond 1852 emit zag. De kringetjes stellen bomen voor, maar er waren er vee1 meer. De kaart is getekend door wij1en B. Westera in september 1951. Deze kaart maakt geen aanspraak op kadastrale nauwkeurigheid. Nijverdal had met de stichting honderd tot honderd veertig inwoners. Met het tweede Nijverdal, met de komst van de heren Salomonsons, is Nijverdal zeer sne1 gegroeid. Enke1e foto's 1aten zien hoe de mensen naar Nijverda1 kwamen omdat daar wat te verdienen viel.

3. De eerste smederij in Nijverdal. Behalve de to1huizen en het cafe van Teunis de J ong stond er nog een boerenhuisje, bewoond door J aarsma, grootvader van J. Bossink (vroeger koster van de gereformeerde kerk onder aan de berg). Een smederij was er in de "Marke Noetsele" ook nog niet, de boeren moesten toen nog allemaal naar Hellendoom om hun paarden te laten bes1aan. En toch is er een smederij gekomen voor de stichting van Nijverdal in 1836. Waar nu nog cafe Budde staat, bouwde in 1835 Theodorus Korterik een boerenhuisje. Zijn smidse bouwde hij aan het begin van de Smidsweg waar nu nog de smederij is gevestigd van H.J.J. Vegterlo (vermoede1ijk is daar de naam van afkomstig). Op de foto ziet u de smederij van de k1einzoon van Korterik (van moeders zijde), Theodorus (D. Budde). Naast het paard (van Jan Hemmink) staat M. Hemmink, dan Derk van de Burre, naast hem een knecht en geheel rechts zien we Graats van de Burre. Zijn werkelijke naam was Gradus Korterik.

4. Deze foto is genom en voor de openbare school aan de Rijssensestraat. We herkennen op de bovenste rij, van links naar rechts: Henk Molenaar, Marie Snellink, Gerrit Molenaar, Pieter Molenaar, Jantje Souverijn, Jan van Straaten, Grada Stolmeijer, G. ter Avest, Hendrika Kolleman en Henk ter Avest. Op de tweede rij: me ester Brouwer, Kobus Schipper, Geesje Schipper, Hendrika Kalkhuis, Joh. Tijhof, S. Sterk, G. Souverijn, W. Tijhof, Gerard van Straaten, Naatje Dubbink, Hannege Dubbink en Kolleman. Vooraan: Jan Westerveld, Janna Tijhof, Fie Schipper, Zus ter Avest, Dubbink en Kolleman.

De eerste openbare lagere school stond aan de Holterweg op de plaats waar nu H. Molenaar woont (de eerste leerling van links). Deze school is gebouwd in 1790-1791, de tweede school is op dezelfde plaats gebouwd in 1834. De school aan de Rijssensestraat is gebouwd in 1883.

5. De eerste kerk in het jonge Nijverdal is ontstaan door het oprichten van een zondagsschool, die werd gehouden in de eeuwenoude boerderij "Het Keizer" (Keizers Hein). De zonen van Wormser, die er als onderwijzer optraden, waren Johannes en Andries, in 1863 respectievelijk negentien en zeventien jaar oud. Daarom hier een zondagsschoolklas, al is hij van veel latere datum, namelijk van 1934-1935. Op de bovenste rij van links naar rechts: D. Hosmar, D. Kamp, J. Obermeier, K. Plomp, Ali Barneveld, G. Landeweerd, Trudi Karkdijk, J. Kelder en D. Bosch. Op de tweede rij:

H. Nijland, H. Plomp, C. Westera, Loni Broeze, M. Roeber, Henni Plomp, J. v.d. Broeke, E. Pettinga, H. van Wezep en Willie Hemmink. Op de voorste rij: Tine de Vries, G. Molenaar, H. Plomp, Huisjes, P. Pettinga, H. Pennings, J. Pennings, J. Kamp en twee onbekenden.

De foto midden boven toont H. Wormser, de stichter van de eerste christelijke school (1866). Oak was hij voorganger bij de afgescheiden gemeente.

Naast hem ziet u evangelist Jacob van Houten (1866-1877)

Dan op de foto midden onder evangelist Wesse1dijk (1885-1892) en naast hem evangelist W.D. Linthout (1893-1903). Uit de laatste evangelisaties is op 15 apri11903 de Hervormde Gemeente ontstaan en in november 1903 de Vrij Evangelische Gemeente.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek