Kent u ze nog... de Nijverdallers deel 2

Kent u ze nog... de Nijverdallers deel 2

Auteur
:   G.J. Karkdijk
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3328-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Nijverdallers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Deze foto toont de leerlingen van de christelijke school (dit is nog de "aole schole" van 1866). Op deze foto geheellinks bij de deur meester B. Westra, die van 1 juni 1898 tot 1 januari 1913 aan deze school was verbonden. Verder herkennen we op de bovenste rij, van links naar rechts: K. Dijkema, dan twee dochters van G. ter Horst, Zweers, Sientje Calkhoven, Tonni Bonhof, Riek de Jonge, Toersen en Hanna Lammers. Op de tweede rij: Johannes de Jong, Jan Toersen, Bokhove, Marie Calkhoven, Hanna Tijhuis, Riek Willems, Herman Flim, Steven Jansen, J 0 Slager en meester Wieske. Op de derde rij: Piet Calkhoven, Dirk Bokhove, Janna Maatman, Sientje Jansen, Hendrik Tijhuis, Zweers, Herman Bossink, onbekend, G.J. Jansen en Piet Dekker. Op de vierde rij: onbekend, Hendrik Flim, D. ter Te1gte, Marinus Bonhof, J. Kolste, Frederik Krommendijk, J. Wergers, P. Wergers en Zweers. Vooraan zitten: onbekend, Toersen, Jo Willems, Jan Willems, J. van Egmond, nog twee kinderen Van Egmond, H. Kolste, Lammers, Wijnen en Herman ter Horst.

7. Deze foto dateert van 1919. Bovenaan, van links naar rechts: Janna Nijman, Jo Nijman, Riek Nijman, G. Bosch, J. Braakman, Nellie Mondee1, J. Bosch en meester Wieske. Op de tweede rij: juffrouw Miskotte, juffrouw 01thof, Anne Louise Broekmate, Jennie Koopman, Marie Obenmeijer, Dien Teesselink, Gerrit Teesselink, Hein Teesselink, Alie Teesselink en Brinkman. Op de derde rij: Sjoertje Spoelstra, Hendrik Spoelstra, Harmen Spoelstra, Trui Spenkelink, Mondeel, Valk, Jaarsma, Altena, Brinkman, Bosch en Henk Mondeel. Op de vierde rij: Bertha Jansen, Gerrit Spenkelink, Bernhard Spenkelink, voor hem Dien Hemmink, Bosch, v.d. Werfhorst, Jaarsma, Gerrit Mondeel en Berend v.d. Werfhorst.

8. Deze foto is genomen voor de gereformeerde school aan de Grotestraat. Bovenaan, van links naar rechts: Egbert Pieltjes, Hendrik Calkhoven (later, op 1 januari 1946, onderwijzer aan deze school en benoemd als hoofd van deze school op 30 april 1953), twee jongens van Campagne, H. Zwiers, C. Westera, J. Zwiers en Trui Bod. Op de tweede rij: meester Westera, Leunis Krommendijk, Wi1lem Tuller, J. Berenschot, Annie Berenschot, Johanna Berenschot, Dina Zwiers, juffrouw Bos en juffrouw Meijerink. Op de derde rij: Johanna Calkhoven, Laurien Calkhoven, Berend Krommendijk, L. Krommendijk, D. Tuller, Wi1lem Ekkelkamp, Hendrika Ekkelkamp, Coba Dekker, Dekker, Jo Westera en Tonni Westera. Op de onderste rij: B. Calkhoven, Jan Westera, Joh. Westera, G. Bramer Johzn., Dirk Ekkelkamp, Gine Westera en Co Dekker.

9. Deze foto is genom en bij de opening van de tweede christelijke nationale school (nu Prinses Ireneschool), die werd gesticht in 1912 aan de Salomonsonstraat. Deze school is gebouwd in de tijd van de schoolstrijd. Over deze betreurenswaardige strijd, die leidde tot uittreding van de gereformeerden, wil ik kort zijn. Op de ledenvergadering van 9 februari 1903 is het al begonnen. Uit de notulen van de ledenvergadering in de jaren 1910 tot 1912 blijkt, dat men van hervormde en vrije evangelische zijde wenste, dat de drie kerkelijke groeperingen ieder hetzelfde aantal zetels in het bestuur zouden krijgen. De gereformeerde leden kwamen hier fel tegen in verzet. Van de drie partijen waren op de genoemde ledenvergadering de predikanten de spreekbuis. Voor de gereformeerden was dat dominee E.A. Groenewegen; voor de hervormden dominee P.H. de J ong en voor de vrije evangelischen dominee H.J. Logchers. In deze vergaderingen werden de puntjes nogal eens op de i gezet. De scheuring moest toen weI een feit worden. In een schrijven van 9 december deelden de gereformeerde leden van het bestuur mede dat zij zich zelfstandig hadden georganiseerd en dat op 2 januari 1913 een eigen gereformeerde school zou worden geopend. Van de groep die voor het schoolgebouw poseert, herkennen we onder anderen op de voorste rij van links naar rechts: twee kinderen van Toeters, M. Kassenberg en haar zusje, juffrouw Witmond, twee kinderen van Heuver, M. Jansen, G. Doctor en D. Doctor. Achter bij het hek met schortje A.L. Timmerman, voor het raam Hendrikje Slettenhaar, met hoed hoofdonderwijzer T. Visser, juffrouw M.G. Witmond, met pet meester G.J. van de Wende, links van meester Van de Wende, Dirk Spoel, Deze school is in januari afgebroken en door een nieuwe vervangen.

2~ Chr. School te

10. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van een schoolfeest, op 3 september 1927, van de rooms-katholieke school groep 3, de meisjes. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Berta ten Hove, Annie Klink, T. Dielen, A. Morsink, Nella Klusjen, A. Albers, B. Mulder, J. ten Hove, T. Hoogland, M. Woesthuis, T. Middelkamp, Marie Oogink, Sientje Bilman, Tonnie Meier en R. Kolman. Op de tweede rij: Naatje ter Hedde, twee meisjes van Alfrink, J ansje J annink, onbekend, F. Hobert, Machielsen, D. Woesthuis, Sientje Alfrink, A. v.d. Berg en A. Otte. Op de onderste rij:

Zus Schoten, A. Arends, A. Hegeman, M. Hegeman, nog een Hegeman, Marietje Tijhuis en Hollak. Achter de groep staat meester Tijhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek