Kent u ze nog... de Noordwijkerhouters

Kent u ze nog... de Noordwijkerhouters

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3308-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Noordwijkerhouters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Dit boekje "Kent u ze nog" is niet bedoeld als een vervolg op "Noordwijkerhout in oude ansichten". Het laatstgenoemde boekje ging over de straten en huizen van voor 1930; in deze uitgave wordt juist aandacht besteed aan de inwoners van Noordwijkerhout in de vooroorlogse jaren. In deze periode was er voor de nijvere inwoners weinig gelegenheid tot ontspanning. U ziet veel kinderen op schoolfoto's die nu grootouders of zelfs overgrootouders zijn, Het boekje pretendeert geenszins een historisch verantwoorde beschrijving te zijn en is slechts bedoeld als momentopname van de inwoners zoals ze leefden, woonden, werkten, feest vierden, muziek maakten, onderwijs kregen en ter kerke gingen. Ongetwijfeld zijn er onder u die, daar waar dat mij niet is gelukt, de onbrekende namen kunnen aanvullen. Eventuele correcties zijn eveneens van harte welkom. Ik wil allen hartelijk danken die mij, voor de samenstelling van dit boekje, foto's en gegevens hebben verstrekt.

1. Bij koninklijk besluit van 1 juli 1890 werd jonkheer F .C. V. Dommer van Polderveldt (links) benoemd tot burgemeester van Noordwijkerhout. Hij heeft zich nimmer de moeite getroost zich een ambtswoning in zijn standplaats te verschaffen. Slechts eenmaal in de veertien dagen kwam hij met de koets van zijn woonplaats Noordwijk naar de secretarie (bovenverdieping van hotel "Het Rechthuis") om zijn bestuurlijke functie uit te oefenen. In 1904 werd hij benoemd tot burgemeester van Princenhage,

De heer J.P.J.M. Sweens (midden) werd per 1 september 1904 ingehaald als opvolger van jonkheer Dommer van Polderveldt. Voor de dorpsgenoten werd hij een bekend figuur die, in pension bij Klaas Zalm (nu Dorpsstraat IS) dagelijks heen en weer liep van deze woning naar het nieuwe raadhuis en's middags de warme maaltijd nuttigde in hotel "Het Rechthuis" en in de weekenden dineerde in "De Vergulde Turk" in de Breestraat te Leiden. Hij vertrok in 1915 naar Stornpwijk en Veur na zijn benoeming tot burgemeester aldaar. Hij was een verstokt vrijgezel,

De heer A.A.C.M. van Iersel (rechts) werd per 26 september 1917 benoemd tot burgemeester van Noordwijkerhout, welke functie hij tot 15 mei 1952 heeft bekleed.

2. Het gezin van de heer A.B. Vermeulen rand 1910. Hij werd per 13 augustus 1890 benoemd tot gemeentesecretaris en woonde aanvankelijk te Haarlem. Na zijn huwelijk met G.M.A. van Collenburg op 25 augustus 1899 vestigde hij zich te Noordwijkerhout aan de Kerkstraat, nummer 62. Nadat hij zich vijfentwintig jaar zeer verdienstelijk had gemaakt onder de burgemeesters jonkheer F.C.V. Dommer van Polderveldt en J.P.J.M. Sweens werd hij bij koninklijk besluit van 17 december 1915 benoemd tot burgemeester, welke functie hij tot 31 mei 1917 heeft vervuld. Het gezin werd gefotografeerd rond 1910 en de dochters zijn van links naar rechts: Marie, later gehuwd met de heer P.A. Cornelissen, burgemeester van Wanrooy, Eleonore en Jannette.

3. Waarom werd in 1903 deze foto genomen? Na het raadsbesluit een gemeentehuis te bouwen ter vervanging van de ruimte op de bovenverdieping van logement "Het Reehthuis"? Of ter gelegenheid van het in dat jaar plaatshebbende veertigjarig ambtsjubileum van veldwaehter Thijs van Noort? De heren poseren op de hoek Langevelderweg/Herenweg, waar nu de A.B.N. zetelt in het voormalig raadhuis. Het zijn van links naar reehts: raadslid Gerrit Warmerdam, Klaas Wassenaar, (lid Oranjecornite) raadslid Gerardus Bouwmeester, veldwaehter Engel Franken (benoemd in 1894), secretaris A.B. Vermeulen, burgemeester jonkheer F.C.V. Dommer van Polderveldt, Symen Pennings, Jan Warmerdam, Jan van Schie, Hein Heernskerk allen raadsleden en veldwachter Thijs van Noort, die bij zijn dertigjarig ambtsjubileum in 1893 een gouden horloge (waarvoor maximaal f 30,- mocht worden uitgegeven) kreeg aangeboden en een gratificatie van f 20,-, alles bij raadsbesluit vastgesteld.

4. Van 26 september 1917 tot 1 april 1952 was de heer A.A.C.M. van Iersel burgemeester van Noordwijkerhout. Op 1 april 1930 vierde hij zijn twaalf-en-een-halfjarig ambtsjubileum. Voor het raadhuis, dat spoedig door een nieuw vervangen zou worden, op de hoek Herenweg/Langevelderweg wordt geposeerd door het voltallig gemeentebestuur, Op de bovenste rij zien we van links naar rechts: A. van Noort, E. Oostdam Hzn. J. Passchier, L.N. van Noort, J. Geerlings, allen raadsleden en secretaris J.A.M. Pijnenburg, Op de voorste rij: raadslid J. Parera, wethouder E. Oostdam, de heer en mevrouw Van Iersel, raadslid Th. Langeveld, wethouder P.J. Warmerdam en raadslid C. v.d. Klaauw. De kinderen zijn Lilly en Arnoud van Iersel.

5. De vrijwillige brand weer in december 1927 voor de pastorie van de hervormde kerk, nu "Open House". Van rechts naar links ziet u: Jo van Dijk, met zuigkorf ter wering van het slootvuil, Willem v.d. Klugt, op de treeplank Piet v.d. Klugt, chauffeur Bart Zandbergen met naast hem Cor Verlaan, op de rechter treeplank Jan Slingerland en Jan Bouwmeester. Boven op de wagen van voren naar achteren: Koos Nulkes, Bert Broekhof, Piet Heemskerk, Henk Wesseling en Nic. Meeuwenoord. Achter de wagen Hein Hagmang en politieagent Steenvoort, die op 1 september 1913 tevens werd aangesteld als aan- en uitdraaier van de straatlantaarns, waarvoor hij f 25,- per jaar ontving.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek