Kent u ze nog... de Noordwijkerhouters

Kent u ze nog... de Noordwijkerhouters

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3308-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Noordwijkerhouters'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

36. Ringsteken met versierde fietsen tijdens de Oranjefeesten van 1926. Van links naar reehts zien wij: Nie. van Noort, Cees Romijn (zoon van dokter Romijn), Nic. Duivenvoorde, Cor Oostdam, de latere poelier J. Duivenvoorde, P. v.d. Berg-Verdegaal, Jaap Duivenvoorde, W. v.d. Berg-Verdegaal en een onbekende.

37. De muziekvereniging "De Echo der Duinen" bewoog zich niet aIleen op het muzikale vlak. 's Winters werden door de toneelgroep uitvoeringen gegeven. Het blijspel "De Schoorsteenveger van Moliere" werd met succes tot viermaal toe opgevoerd. De afdeling poseerde achter het cafe "Het Wapen van Noordwijkerhout" omstreeks 1910. Boven: J. Corel, G. Wesseling en H. Buschman. Staande: Corel, N. de Jong, P. v.d. K1ugt, Jac. van Dam, J. Westrik, F. v.d. Berg, J. Aartman, S. Franken, C. v.d. Berg, J. Schouten en H. van Leeuwen.

38. Pastoor Henricus A.J.M. Quant (links) geboren 25 juni 1873, is voor de rooms-katholieke gemeente van Noordwijkerhout beslist geen onbekende. In 1914 werd hij door de bisschop van Haarlem verbonden aan de Sint-Victorkerk met de opdracht als bouwpastoor te fungeren voor de latere Sint-Jozefkerk. Hiervan was hij tot zijn dood op 27 februari 1936 pastoor.

Van zijn opvolger pastoor H.J. Maas (1936 tot 1945) hebben wij bij toeval nog een foto (midden) kunnen vinden, Van hem is bekend dat hij zeer sober leefde en zich weinig liet fotograferen. Pastoor H.W. v.d. Waarden (rechts) heeft tijdens zijn herderlijke loopbaan tweemaal kennis gemaakt met Noordwijkerhout. Na zijn priesterwijding op 15 augustus 1917 werd hij kapelaan aan de Sint-Victorkerk, Na enkele andere parochies kwam hij in juli 1945 a1s pastoor van de Jozefkerk wederom naar Noordwijkerhout, waar hij zijn priester1even in 1955 beeindigde.

39. Het eerste eolleetanteneollege van de Sint-Jozefkerk in 1918. Zittend van links naar reehts:

Arie Duivenvoorde, Jan Parera (de bouwer van de kerk), Piet Heddes en Hein de K1erk. Staande:

Arie v.d. Burg, bakker Jan Seysener, Leen van Hensbergen, Koos van Noort, (kassier van de Boerenleenbank), smid N. Rodenburg, Henk van Hensbergen, bakker Piet Marijnen en Cor Bemelman.

40. Ret feestcomite ter ge1egenheid van het vijfentwintigjarig priesterfeest van pastoor H. Quant van de Sint-Jozefparoehie in 1931. Zittend van links naar reehts: Piet Duivenvoorde, Klaas v.d. Za1rn, burgerneester A. van Ierse1, kape1aan Polder, dokter Romijn, Piet Verdegaal en Dirk Warrnerdarn. Staande: Jop Pennings, Arie van Noort, Paul Verdegaal, wagenrnaker Christiaanse, B.t. Horsthuis, Piet Marijnen, Dirk Oostdarn en H. Voet.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek