Kent u ze nog... de Noordwijkers

Kent u ze nog... de Noordwijkers

Auteur
:   M.A.M. van der Voort-Ruygrok
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3940-3
Pagina's
:   240
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Noordwijkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

VOORWOORD

Door Mevrouw Van der Voort aangezocht, om een voorwoordje te schrijven voor haar "Kent u ze nog ... de Noordwijkers", voldoe ik daaraan gaarne. Het is ongelofelijk, hoeveel namen zij, zelfs bij de veel-koppigste groepfoto's, achterhaald heeft. Daaraan is heel wat historische speurzin en belangstelling en volharding te pas gekomen. Ik, die in 1892 in Noordwijk geboren ben, en er tot 1918 heb gewoond, kon, met behulp van haar gegevens, honderden mij bekend voorkomende gezichten thuisbrengen, Als dochter van Albert Verwey mag ik er nog wel de aandacht op vestigen, dat hij de eerste was, die, van buitenaf gekomen, en niet door ambt of traditie naar Noordwijk getrokken, dit oord voor winter en zomer tot woonplaats koos; en dat Henriette van der Schalk, later Roland Holst, als eerste jongere letterkundige het trapje of het hellende straatje naar zijn "Villa Nova" met een kloppend hart beklom. Door hen beiden heeft Noordwijk in de letterkundige wereld naam gekregen, en niet alleen in Nederland. Daarom moge ik besluiten met enige uit de vele versregels van Albert Verwey, waarin hij zijn kennismaking en verbondenheid met Noordwijk herdacht heeft:

HET DUINPAD II.4

Toen ik hier eerst van strand naar duinrand klom Was ik verbaasd toen ik een kerkje zag

Dat met zijn torentje in de laagte lag,

Saam met een klein gehucht, als in een kom. Nu zijn de huizen in een dichte drom

Van rer op strand te zien: een brede straat Vertakt daarachter. Waar een rustbank staat Zet zich de vreemde en ziet bewondrend om.

(Oorspronkelijk Dichtwerk II, blz, 88)

INLEIDING

Eigenlijk is dit boekje "Kent u ze nag" niet bedoeld als een vervolg op "Noordwijk in oude ansichten". Ging het laatstgenoemde werkje in hoofdzaak over de straten en huizen, in deze uitgave wordt juist grate aandacht besteed aan de bewoners van Noordwijk in de vooroorlogse jaren.

Zo ziet u bijvoorbeeld vele kinderen op schoolfoto's die thans grootouders of zelfs overgrootouders zijn. Vermoedelijk zult u evenals ik velen herkennen zander dat u eerst de namen hebt gelezen.

Ongetwijfeld zijn er onder u die, daar waar ik de personen niet kon achterhalen, de ontbrekende namen kunnen aanvullen. Eventuele correcties zijn eveneens van harte welkom.

Ten slotte wil ik allen hartelijk danken die mij, voor de samenstelling van dit boekje, foto's en gegevens hebben verstrekt.

1. Leopold graaf Van Limburg Stirum, geboren 5 juni 1882. "Na de dood van Leopold van Warmond op 24 februari 1900, is Jonker Leopold het hoofd geworden der jongste linie van het geslacht des Heren Leopold grave van Limburg Stirum, den beroemden medebevrijder onzes lands van 't Fransche juk in 1813. Als zoodanig werd hem van zijn oudoom Frederik Albert Govert het legaat de heerlijkheden Noordwijk Offem en Langeveld, met daarbij annexe goederen, toegekend, toen hij nog cadet te Alkmaar was". (Uit: Kloos, "Noordwijk in de loop der eeuwen".) Op 4 april deed hij zijn plechtige intrede als ambachtsheer van Noordwijk. Graaf Leopold van Limburg Stirum huwde op 25 februari 1911 in Cannes met miss Johanna Ida Randebrock. Op 9 mei 1911 deed het jonge paar zijn intocht in Noordwijk, waar het door de bevolking feestelijk werd ontvangen. Graaf Leopold overleed 3 mei 1943 op eenenzestigjarige leeftijd.

2. De burgemeesters van Noordwijk vanaf de stichting der badplaats. Van links naar rechts: C. L. W. Picke, stichter der badplaats (1866-1885), mr. H. graaf van Limburg Stirum (1885-1890), jhr. mr. J. H. J. Quarles van Ufford (1890-1901).

8. Oude huisjes met de bewoners in de Jan Kroonsweg rond 1904. Deze panden zijn in de vijftiger jaren afgebroken. In de openstaande deur ziet u Antje van der Niet-Onderwater, de tweeling van Cop de Bruin (Gerrit en Jo), Jaantje van der Wiel, de dochter van Hugo van der Wiel, Cornelia van der Wiel-Smit en Huug van der Niet.

3. Vervolg van de burgemeesters van Noordwijk. Van links naar rechts: E. L. baron van Hardenbroek van Lockhorst (1901-1908), jhr. W. C. van Panhuys (1908-1930), J. B. V. M. J. van de Morte1 (1930-1942).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek