Kent u ze nog... de Oirschottenaren

Kent u ze nog... de Oirschottenaren

Auteur
:   W. Klaasen
Gemeente
:   Oirschot
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4332-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oirschottenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

De groeiende belangstelling van de modeme mens voor alles wat het verleden van het eigen heern betreft, is zeer verheugend. In overheids- en particuliere documenten wordt ijverig gespeurd naar oude gegevens omtrent de plaatselijke historie en de personalia van oude geslachten, Onze voorouders en hun culturele verworvenheden komen thans wederom op bijzondere wijze in de belangstelling van het denkend publiek en wel als de grondslag van en de inleiding naar onze tijd van het atoom en de ruimtevaart.

De samenstellers van dit boekje hebben daarom gemeend, ook voor de nieuwe, door de Europese Bibliotheek gelanceerde serie "Kent u ze nog ... " een kleine Oirschotse bijdrage te moeten leveren en de hier en daar bij verenigingen en particulieren zorgvuldig bewaarde foto's uit de oude samenleving van Oirschot voor ons en het nageslacht te moeten fixeren.

Met achtenzeventig Iotoreprodukties, met daarbij korte omschrijvingen, wordt een kostelijk beeld gegeven van vele, voor menigeen nog bekende, oude inwoners van de gerneente Oirschot van 1880 tot 1940. Het is een bescheiden afspiegeling van de oude Oirschotse maatschappij. Bij elk onderwerp zijn de reprodukties in een systematische respectievelijk chonologische volgorde gebracht. Op enkele figuren na konden alle personen worden geidentificeerd.

De samenstellers willen hiermede wederom een stukje oud Oirschot presenteren. Uit een grote hoeveelheid foto's moest ook bij deze uitgave een keuze worden gemaakt, die bepaald werd door een bloemlezing van de meest typerende groeperingen en personages uit het Oirschotse leven van 1880 tot 1940.

Voor ouderen onder U biedt dit boekje heerlijke oude .herinneringen en voor de nieuwe generatie een prettige kennismaking met Oirschotse voorzaten van honderd tot dertig jaar geleden.

1. Een foto van de leerlingen en personeel van de Odulphusschool, genomen in 1889 voor de waning van het hoofd van de school. U ziet van links naar rechts op de eerste rij: Piet Bullens, Jan van Cuijck, Harrie Potters, C. van Kempen, Bertje van Nunen, Hein Vogels, Sjef Selte, Christ Philipp art en Tinus van Esch. Op de tweede rij: Jan Veraa, Janus Neggers, Jan van Esch, Janus van Nunen, Driek Venmans, Piet van de Einde, Frans van den Berk, Doris van den Berk en Piet van Esch. Op de derde rij: Piet Blankers, Gertje Pol, Heintje Smits, Piet Somers, Jan van Rijen, Kees Potters, Janus Blankers, Kees van Cuijck en? Venmans. Op de vierde rij: Keesje Vogels, Karel van Erp, Harrie van Ostade, Kees Vriens, Jan Vlemmincx, Toon Smeijers, Graad Philippart, Jan van Hersel en Bert Philippart. Op de vijfde rij: L. Hobbelen, Piet van Haaren, Janus Roefs, Piet Smeets, Kees van Haaren, Hein Heerebeek, Toon van den Eijnde, Kees Laenen en Diel Hobbelen. Het onderwijzend personeel bestaat uit: L. Ledant (links), M. van den Brook (rechts, zittend) en J. L. van Breemen.

2. Dit is een foto van de leerlingen en personeel van de Odulphusschool, genomen in 1905 op de speelplaats. U ziet van links naar rechts op de eerste rij: Piet van der Heijden, Jan Meeuwis, Jan Verhoeven, Jos van Kollenburg Fzn., Willem Coppelmans, Kees de Leest, Toon van Heerbeek, Piet v. d. Weijde, Piet van Haaren Pzn., Piet van Rijen, M. Lathouwers, Frans van Cuijck, Piet Kemps, Gerard Vervoort, Januske van Leuven, Mar v. d. Broek, Nol Raaijmakers, Janus Smetsers Fzn. en Bert van Oers. Op de tweede rij: Cees van der Hijden, Harry de Vocht, Jan de Vocht, Jan van Ostade, Dorus Roosen Fzn., C. van Straten, Kees v. d. Pol, Harry Scheepens, Sjef van Esch, Janus van Hal, Paulus v, d. Ven, Janus v. d. Pol Pzn., W. van Item, Mar. Welvaarts, A. Welvaarts, Sjef Leunenburg, A. Persoons, Frans Vlemmincx, G. Vlemmincx, M. Sterken Pzn., Jan v. d. Pol en Sjef v, d. Ven. Op de derde rij: Ant. Meeuwis, G. van Kempen, R. van Erp, Herman Teurlincx, Kees Bogmans, Janus Raaijmakers, Hannes van Brunschot, Sjaak v. d. Bors, P. van Item, Harry van den Oetelaar, Sjef van den Oetelaar, Jan Willems, Ant. v. d. Heuvel, Janus Bogers, Jan v. d. Heuvel, Nol Machielsen, Toon Machielsen, Sjaak van Gerwen, Hein van Overbeek, en Willem Blankers. Op de vierde en vijfde rij: Janus Smits, Kees Smits, Pieter Mathijsse, Jan Hendriks, Harry Potters, Chris Hendriks, Th. van Heerbeek, Evert Beekmans, Gerard van Hersel, Gust Teurlincx, Janus de Weert, Jasper Erven, Jan v. d. Ven, Kees Vogels, Dorus v. d. Ven, Driek van Oudenhoven, Louis Donkers, Willem van Oudenhoven, Peter Breekelmans, Willem Breekelmans, Kees Snelders, Bert Snelders, Wout Neggers, Tinus Neggers, Frans Melis, Theo van Genechten, Ch. Machielsen, Jan van Genechten, Kees van Beers, Harry Smits Pzn., Frans Beijsens, Toon van Lijsdonk, Kees Teraa, Piet van Loon, Dorus v. d. Berk, Kees van Overdijk Jzn., Sjef Smetsers, Frans Berben en Toon Berben. Op de zesde rij: A. Snelders, F. v. d. Sande, C. Wagemans, Janus v. d. Ven, Corn. v. d. Ven, Kees Dekkers, M. Dekkers, Ant. Verhoeven, Kees Melis, Driek Willems, Piet v. d. Eijnde, J. van Zeeland, Janus Snelders, Jan van Loon, Gerard van Loon, Janus van Loon en Marinus van Loon. Het onderwijzend personeel bestaat uit: oud-hoofd van de school J. L. van Breemen (links, zittend), hoofd van de school J. J. Belien (links, staande), M. v. d. Broek (rechts, zittend) en J. F. H. Titulaer,

3. De zesde en zevende k1as werden in 1919 op de gevoelige plaat vastgelegd. De foto ;werd genomen op de speelplaats van de Odulphusschool. We zien op de eerste rij, van links naar rechts: Piet Smulders, Jan van Rossum, Harry Smetsers, Chris Welvaarts, Wim Belien (liggend), Wim Groels, Piet Spijkers, Piet Smetsers, Walter Smetsers, Gert Mems en J. v. d. Bosch. Op de tweede rij: Willem v. d. Ven, Frans v. d. Heuvel, Jan Berkvens, Janus van Leuven, Hendrik Nuijens, Hein Teurlincx, Kees Smetsers, Gust van Kollenburg en Anton Jansen. Op de derde rij: Jan Smulders Wzn., Hendrik Bogmans, Jan v. d. Looij, Leo v. d. Broek, Christ Bogmans, Sjef van Haaren Wzn., Hein Meurs, Willem de Croon en Kees Hobbelen. De onderwijzer is het hoofd van de school J. J. Belien.

4. Een foto uit 1925 van de onderwijzers, genomen in de tuin van het hoofd. U ziet zittend: Am. Schreurs, hoofd van de school en staand, van links naar rechts: M. v. d. Broek, Alb. v. d. Eijnde en Jos van Genuchten.

5. Een foto van de leerlingen en personeel van de openbare school te Spoordonk (later St-Josephschool), genomen op het schoolplein omstreeks 1905. Van links naar rechts zijn het op de eerste rij:

Kees de Kort, Kees v. d. Wal, Gerard v. d. Wal, Frans de Kort, Kees van Nunen, Driek van Nunen, Sjaak v. d. Wal, Dorus Verouden en A. van Straten; op de tweede rij: Marinus Sleutjens, Bert Sleutjens, Piet v. d. Wal, Piet de Kort, Jan v, d. Wal, Will em Verouden, Sientje de Kort, Hanneke Sleutjens en Jaantje v. d. Hout. Op de derde rij: Barbara van Straten, Mieke van Straten, Trien Koolen, Mina v, d. Vondervoort, Sientje Roefs, Cato van Hout en Mie van Hout en op de vierde rij: Toon Alemans, Jan van Balkom, Kees v. d. Wal, Janus van Overdijk, Willem van Overdijk, Hendrik van Overdijk, Janus Hoppenbrouwers en Bert Smetsers Lambzn, Rechts ziet u het hoofd van de school W. Bakx en links zijn dochter M. Bakx.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek