Kent u ze nog... de Olstenaren

Kent u ze nog... de Olstenaren

Auteur
:   R.H.W. Kok
Gemeente
:   Olst
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4333-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Olstenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. De uitvoerenden van de operette "Repelsteeltje" in 1925. Bovenaan, van links naar rechts:

Dina Pannekoek, Annie Wagenaar, Tini Thaler, Neeltje v.d. Meij, Riek Regterschot, Mini Bongers en Dientje Nijenhuis, Tweede rij: P. Winterink, Milie Branderhof, Mina Dijk, Geesje Postumus, Lammert van Vreden, Reino Kok, Jo. Bakhuis, Aaltje Kamphuis, Fenna Dommerholt, Dina Heijink, Tini Geist en Gerry Lokhorst. Derde rij: Joop Lokhorst, Annie Dommerholt, Tineke Bakhuis, Dina van Vreden, Jeltje Forster, Dik Brinkman, Jan v.d. Sluis, Jo Geist, Hendrik Pannekoek, Han Kok, Max Bakhuis, Arend Peters, Albert Kamphuis en Jaap Nuissl, Voorste rij: Truus Kuipers, onbekend, Tonny Smaal, Hennie Branderhof, Ties Geist, Wim Eilerts, Hein v.d. Meij, Wim Nijenhuis, George Thaler en Appie Eilerts. Ach ja, wat was men in de jaren twintig goed in het opvoeren van kinderoperettes zoals "Repelsteeltje". De diverse opa's en oma's van nu zouden heimwee krijgen naar de tijd van tule, goudstiksels en kabouterbaarden. Er staan kaboutertjes van vier jaar op, die de Olster school nog niet eens bevolkten, maar desondanks ontwapenend hun pasjes maakten. Te denken, dat het vierjarig kaboutertje Ties Geist, op de eerste rij, nu raadslid is!

12.De leden van muziekvereniging "Apollo" in 1927. Staand, van links naar reehts: H. v.d. Hooven, Gerard Reijners, Mans Bos, Mans Regtersehot, Hein v.d. Meij, Hendrik Dijk, Jaap Pannekoek, Toon Wagenaar, Evert Kamphuis, Derk Jansen, Hein v.d. Werf, Ge Nieuwenhuis, Johan Beskers, Jan Willem de Weert, Hendrik Peters, Gerrit Mentink, Aleid Veldkamp, Albert Jan Ruiterkamp, Jaap van Vreden en Derk Maandag. Knielend: Reino Kok, Gerrit Edelijn, Harm Draayer, Bertus van Zan ten, Hendrik Heyink, Wim van Essen, Jan Regtersehot en Adam Lindeboom Sf. Liggend: Jan Veldhuis, Adam Maandag, Lammert Regtersehot Jzn. en Adam Lindeboom. "Apollo" behaalde in juli 1927 met 109 punten een eerste prijs in de eerste afdeling, Na afloop van deze muzikale kraehtsinspanning moest het korps op de foto. Geen uniformen, directeur Van der Hooven in jacquet en het vaandel nag in goede staat.

13. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de rederijkerskamer "Tollens", in 1929. poseren hier op de achterste rij: Mans Regterschot, Freek Keurhorst, Derk Maandag, Hinnie Steenbruggen-Schuiling, Anne Mentink-Brinkman en Gerrit Brinkman. Op de voorste rij: Dine Aalpoel-de Weert, Griet de Haan, Toos Stenvert, Arnold Aberson, Jo te Kloeze-Maten en Wiets de Weert-Landmeter. Voor de naam "Tollens" hoorde rederijkerskamer te staan, daar stond men op. De ama teuristische presta ties pasten volkomen bij dit nu uit de tijd zijnd woord. Vele leden konden jaren na een of ander kassucces met overgave nog hele gedeelten citeren. De uitvoeringen, die vroeger gegeven werden in zaal Hofmeijer (nu Spoorzicht) waren tot de laatste stoel bezet. Jammer dat de toneel vereniging "Tollens" zich in het Olster verenigingsleven niet meer heeft weten te handhaven. Ontbonden is ze niet, de statu ten verhinderen dit! Een erfenis uit vervlogen dagen.

14. De operette "Marijke van Scheveningen" werd rond 1930 uitgevoerd door, op de eerste rij:

Freek Keurhorst, Aaltje Kamphuis, Ge Nieuwenhuis en Reino Kok. Tweede rij: Gosien Brascamp Renner de Jong, Alie Wagenvoorde, Johanna Boersteker, J. Branderhof, Gerrie van Dijk, Anne Brinkman, Aleid Veldkamp, Dien Daggert, Marie Brinkman, Tine Boldingh en Arend uit den Boogaard en op de derde rij: I. van Male, J a Eilerts, Minie Dommerholt, Dina Pannekoek en H. Koekoek. Steven Coldewey uit Deventer schreef en componeerde zijn "Marijke van Scheveningen". In Deventer had deze "zeemanstragedie" een goede pers en volle schouwburgzalen. Door relatie kwam deze operette oak in GIst op de planken, met zeer goede vocale krachten en instrumentale medewerking van S. Renner de J ong. In GIst was het succes even groat; de bloemen die Gezien Brascamp in haar handen houdt, zijn hiervan stille getuigen. Ge Nieuwenhuis en Reina Kok zijn nag steeds in staat de hoofdmelodie compleet met woorden te zingen. Waarschijnlijk werden de repetities toen goed bezocht.

15. Deze foto werd gemaakt bij het jubileum van burgemeester W. Bentinck van Schoonheten (rond 1934). Op de eerste rij: H. Wielink, G.W. te Kloeze, A. Bos, A. Ravenshorst, H. van Apeldoorn, rnejuffrouw H. Scholten, graaf Van Limburg Stirum, H. Portman, A. Bakhuis, H. Scholten, J. Zendijk, H. van Limburg en E. van Vreden. Links op de stoep, van boven af: G. v.d. Berg, R. Bakhuis Azn., Th. Logtenberg, A. Grootcntraast, K. Kuipers, mr. M. van Doorninck, M. Hoekstra en J oh. Aberson. Rechts op de stoep, van boven af: A.G. Dekker, H.J. Regterschot, G. Bruggeman en H. v.d. Kraats. Op het bordes: in het midden burgemeester en mevrouw Bentinck, hun dochter en verdere familie; rechts van de burgerneester W.A. Boerkamp, daarachter L.H. Pott. Bij de foto dient de aantekening gemaakt te worden, dat het toenmalige gemeentehuis zich voor dergelijke officiele gelegenheden beter leende dan het huidige, Hoge hoed of pet, men zorgde er toen voor, dat de kleding aangepast was, welk gedeelte van de bevolking men ook m och t vertegen woordigen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek