Kent u ze nog... de Oostburgers

Kent u ze nog... de Oostburgers

Auteur
:   M.A. Aalbregtse
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4334-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oostburgers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Aan het verzoek tot samenstelling van een boekje "Kent u ze nog ... de Oostburgers" heb ik gaarne voldaan; zo wordt weer een deeltje toegevoegd aan de uitgaven over Oostburg en de regio. De bewoners worden nu in de ge1egenheid gesteld de tijd van hun jeugd, en die van hun ouders en grootouders terug te vinden waarin de gemeenschap van "toen" zal herleven. Het was met mogelijk alle personen aan te duiden of te identificeren; het moet toch ook een prettige bezigheid blijven erin te zitten puzzelen. Men moet kunnen vragen: "Wie kan dat toch zijn?" of "Weet jij wie dat is?"

Door de verwoesting van Oostburg in 1944 zijn veel kaarten en foto's verloren gegaan maar toch is het aanwezige aantal nog aanzienlijk. Ik moest me toch nog een beperking opleggen: op vele afbeeldingen waren de mensen niet voldoende herkenbaar en de afbeeldingen moesten zijn uit de periode van 1880 tot 1940. Oostburg is niet alleen een bestuurs-, cultureel- en verzorgingscentrum maar ook centrum van verenigingsleven, Tal van streekverenigingen werden er opgericht en komen er nog ter vergadering. In 1818 werd er opgericht de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij voor de gehele streek, in 1851 de Geneeskundige Kring, in 1878 de Maatschappij voor Ooft- en Tuinbouw enzovoort. Om de functie van centrum te beklemtonen werden daartoe enkele afbeeldingen opgenomen. Wat de plaatselijke initiatieven betreft worden onder andere genoemd de rederijkerskamer van 1859; de muziekvereniging "Harmonie" van 1863 en de ontspanningssocieteit voor kaarten en biljarten van 1922, die sedert 1963 uitsluitend bridgesoos is.

Het boekje, waarin de personen steeds zijn opgesomd van links naar rechts, zal hopelijk een genoegen verschaff en aan de lezers, die opnieuw een stukje van hun leven zien ontrollen en tot nieuw leven komen.

Voor de vele mij verleende hulp betuig ik gaarne mijn bijzondere dank en spreek de hoop uit, dat het boekje, alhoewel het met de pretentie mag hebben volledig te zijn, een gul onthaal moge vinden.

1. De christelijke bewaarschool in 1895; dit was de eerste school van dien aard in de gemeente, Op de voorste rij zien we: P. Aers, P. Vergouwe, Jac, Daansen, Jac. van de Vijver, L. Roofack, Jan Zonnevijlle, onbekend en Iz, van de Gezelle. Op de tweede rij: Keetje Rieteco, Francien Verbut, Gusta Ghijs, onbekend, Eliz. Verkeste en twee onbekenden. Op de derde rij : Provoost,onbekend, Provoost, Kee de Meij, Goethals en Provoost, Op de vierde rij: onbekend, Betje van de Vijver, Zonnevijlle, Betje Everdijk, onbekend, Smoor en mejuffrouw Van Houte. Op de vijfde rij : Jac, Eckebus, Abr. Everdijk, Jan Goethals, Ko Rieteco en Bram van Overbeeke, De meisjes droegen meestal een "kapote" (mutsje), dat ook wel "kaop'r" (kaper) werd genoemd; de overige droegen in het haar meestal een "spletje" (scheiding) of .Juzepadje". Het hoofd der school droeg een jurk met "pofmouwen". Komen deze nu weer niet in de mode? Wat zaten die kinderen er to en nog gehoorzaam en rustig bij met samengevouwen handjes, de meisjes met een boezelaartje of schortje,

2. De kamer van rhetorica "Oefening en Vermaak" werd in 1859 opgericht. De afbeelding toont het gezelschap in 1907; in deze samenstelling werd deelgenomen aan de historische optocht en de hulde der streekverenigingen en organisaties aan koningin Wilhelmina bij haar bezoek aan Oostburg op 14 september 1907. Bij deze gelegenheid werd voor het eerst het afgebeelde en voor dat doel vervaardigde vaandel meegedragen. Op de voorste rij: Keetje en Kaatje Dixhoorn en Betje Duste. Op de tweede rij zittend: Abr. Versprille, Iz. van Route, Jan de Vos, Abr. van Baal, Iz. Ie Grand en Saam Schijve. Op de derde rij: Jac. Adriaansen, Iz, Catsman, De Priester, W. Suurland, P. van Overbeeke, Iz. Risseeuw en Siem Cuvelje.

3. De kamer van rhetorica "Oefening en Vermaak" bij het 70-jarig bestaan in 1929. Zittend: Joz. Risseeuw, Joh. Leenhouts, Henny Wolf, Cath. de Smit, voorzitter Jan de Vos, Netta Wolf en Jo. Rookus. Staand: Iz. van Haneghem, Iz, Versprille, Piet le Roy, Ph. A. de Vuyst, Jan Duste, Abr. de Gardeyn en Ebr. le Grand. Nu nog worden per jaar meestal twee voorstellingen gegeven, waarvan een in het na- en een in het voorjaar, beide gevolgd door een bal. De kamer vierde in 1959 het l00-jarig bestaan en gaf op 7 en 8 april 1972 de honderdeenenzeventigste uitvoering. Het is de oudste plaatselijke vereniging in de bestuurskern Oostburg.

4. Het fanfarekorps .,Harmonie", opgericht in 1863, gaf het eerste buitenconcert op de Markt op 1 januari 1864 en het eerste zaalconcert op 11 februari 1892. Bij de viering van het 4O-jarig bestaan in 1903 werd deze opname gemaakt, Zittend op de eerste rij: de bestuursleden: Jac, Versluys, J. van Male, Joh. Cuvelier, dirigent P. van Overbeeke, Iz, Blaakman, J. H. van Peenen en Jac, RisseeuwKarels. Op de tweede rij: Iz, Dijckhuizen, J. Bril, J. Risseeuw, Iz, van Houte Mzn., Iz, Bossand, lac. Blaakman, J. Bosschaart, lac. Risseeuw en Iz. Leenhouts (tamboer), Op de derde rij: J. de Mey, A. van Overbeeke, F. Christiaansen, W. Christiaansen, S. Cuvelier, P. van Male, Iz. Versluys, Adr. Zonnevijlle, Jan Bossand, P. Vergouwe, Adr. Brevet, en Jan Versprille-de Die. Op de vierde rij:

Adr. Porrey, P. van der Plas, Jac, Bossand (vaandeldrager), Jac, Alleyn, A. van der Meulen en Iz. le Grand. Uniformen droeg men toen nog niet, maar wel een strikje waaraan een harpje hing. In 1904 kreeg het korps een nieuw vaandel, dat bij de bevrijding in 1944 verloren ging. Het l00-jarig bestaan werd feestelijk gevierd in 1963, maar na 105 jaar te hebben geblazen werden in 1969 de repetities gestaakt behalve van de in 1953 gevormde drumband.

5. De fanfare "Harmonie" in 1934, in welk jaar in de ereafdeling op een der sedert 1922 door de West-Zeeuwschvlaamse Bond van Muziekverenigingen georganiseerde concoursen de eerste prijs met lof der jury en de wisselbeker werd gewonnen, Op de voorste rij, zittend: J. de Mey, P. Verplanke, M. Gossije, S. Schijve, penningmeester Iz, de Hullu sr., voorzitter P. de Hullu, R de Milliano, J. Schijve, J. Rieteco, H. de Kant en J. L. Aers. Op de middelste rij: S. Lako, J. Wage, H. Fierens, J. B. Aers, secretaris Iz. van Houte, A. Duininck, J. Jansen, dirigent C. Schijve, Iz. Bossand, Jac, Bossand Lzn., Ph. de Vuyst, J. Vergouwe, Joz. Risseeuw, A. Gossije, L. Bossand, A. Verschuur en Cam. Ghijs. Op de achterste rij staand: Jan Wage, J. Gossije, Iz. van de Vijver, A. Versprille, Joz. Rosier, Iz. de Hullu jr., J. Verplanke, L. Masclee, P. Risseeuw, J. Bossand Izzn., J. Versprille-de Die en P. Simpelaar. De muziektent werd in 1929 feestelijk in gebruik genomen, doch bij de bevrijding in 1944 verwoest. In 1928 werd in de afdeling uitmuntendheid de eerste prijs met lofbehaald en door de dirigent de eerste directeursprijs. Namens de burgerij zijn toen de schellebomen aangeboden. In 1937 werd in de ereafdeling definitief de wisselbeker gewonnen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek