Kent u ze nog... de Oostvorenaars

Kent u ze nog... de Oostvorenaars

Auteur
:   L. van der Knaap
Gemeente
:   Westvoorne
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4336-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oostvorenaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de uitgever een boekje onder de naam "Kent U ze nog... de Oostvorenaars" samen te stellen.

De periode van 1880 - 1940 is voor Oostvoorne, vooral na 1900, een tijd van grote veranderingen geweest. Het dorp was in vijf bevolkingsgroepen verdeeld, die onderling maar weinig contact onderhielden. Men had rondom de kerk de "durpenaers", dan de .Jieveringers", de "duinmieren" en "gorzeboeren" die onder de algemene bijnaam "Oostvoomse Kauwen" gerekend werden, De Tinte met zijn "tintenaers" was en is nog steeds een groep die zich nog vrijwel zelfstandig handhaaft. Deze omstandigheid was de voedingsbodem voor een lauwe onverschilligheid tegenover het verenigingsleven. Pogingen om een vereniging in die tijd op te richten gingen dan ook dOor onderlinge onenigheid verloren. Met een zin werd dat zo treffend getekend door de correspondent van de N.B.C. in die tijd: "Heden heeft de zangvereniging "Ons Genoegen" door ongenoegen opgehouden te bestaan."

De veelheid van gelijkluidende Iamilienamen, maakten bijnamen noodzakelijk. De officiele naam maakte in Ieite weinig meer uit, met de bijnaam werd men een persoonlijkheid. Van enkelen heb ik deze dan ook genoemd en zijn dan ook niet degenererend bedoeld, ze behoren in wezen tot het beeld van een levend Oostvoome.

Moge de foto's in dit boekje, als met een onzichtbare draad verbonden, een snoer vormen waarin het leven, werken en opnieuw beleven van die tijd ons allen samenbindt. Hierbij gaat mijn hartelijke dank uit naar allen, van wie ik zoveel medewerking heb mogen ontvangen om tot deze samenstelling te kunnen komen. Moge het zien en lezen van dit boekje met herinneringen aan het oude Oostvoome velen prettige ogenblikken bezorgen.

1. De Oostvoornse bejaarden een middagje op bezoek bij vliegveld Waalhaven in 1933. Deze door domince C. Brinkerink ingestelde reisjes werden en worden nag steeds erg gewaardeerd. Het vrouwelijk deel dat getooid was met de staartmuts, gaf een Ileurige aanblik in het stemmig zwart. Van het zwart-zijden petje bij de mannen is maar weinig over. Links, met het hoofd bij de tak, staat dominee Brinkerink. Op de voorste rij in het midden met bloemen zit de oudste deelnemer de heer B.v.d. Blink. Van het aangeboden vliegtochtje maakte hij een dankbaar gebruik. Toen hij weer behouden op de grand was teruggekeerd, zei een oud vrouwtje tegen hem: "Bas, joj, hoe dors ie? Je had wel dood kenne valle", waarop hij antwoordde: .aiouw Kee wat dan nog, ik bin zesintachentig, ut zau een rnooie dood geweest hebbe in dan had ik, Bas Kruger, nag is in de krant gestaen".

2. Drie Oostvoornse huismoeders op hun paasbest gekleed voor een dagje naar Rotterdam. De hoofdtooi alleen is al het bekijken waard. De staartmuts, ook wel eens kwikmuts genaamd, bestond uit mooie kant, versierd met gouden krullen en dito spelden. Daarop was het zwarte pothoedje bevestigd met bloemen, veren of anderszins. De vracht kleren die men toen droeg, ontlokte wel eens de opmerking: "dat men ze wei met een kanon om kon schieten, maar niet er doorheen", Links ziet u mevrouw G. Sjoukes, in het midden mevrouw L van. Toledo en rechts mevrouw van de Blom.

3. Een groep "Heveringers" op zondagmiddag aan bet kruisjassen. Met intens genoegen gingen ze op in bun spel en als er eens een zich vergiste met het puntentellen dan hoorde men: "onneus komt bove maetje". (onneus betekent: onheus, lichtelijk bedrog). Op de foto ziet u zittend van links naar rechts: Ew. Warbout, P.v.d. Blink, B. Kruik, D. Kruik, H.v.d. Blom, J. van Buuren Wzn., D. Heyndijk en G. van Buureno Staand: C. Kruik, mejuffrouw A. Toledo, mejuffrouw J. Warbout, R. van Buuren, mejuffrouw P. Warbout, mejuffrouw A. Torreman, J. van Buuren Gzn., B. Vermeulen, Job.v.d. Blink Pzn., F. Groeneveld en Job. Moerman.

4. De naaischool van de dames A.A.v.d. Knaap en K.K.v.d. Knaap, in 1912. Om een zo volledig mogelijke opleiding te krijgennahet verla ten van de lagere school in het verstellen en nieuwe kleding maken, volgden vele meisjes deze naailessen, Bij het zien van deze foto zullen nog velen den ken aan de leuke en prettige tijd en aan de strijd tussen poes en muis, al ging dat ten koste van een mooi bloemperk, Staand van links naar rechts ziet u: A.A.v.d. Knaap, R. Agnes, E.v.d. Hoek, L. Willmes, M.v.d. Hoek, Kl.Kr.v.d. Knaap, Abr. Oudwater, lng. de Bruin, J. de Bruin, Adr.v.d. Blink en K.K.v.d. Knaap. Zittend: Ar. Vermeulen, N. van Toledo, M.v.d. Blink, Ant. Dijkgraaf, T. Walenboer en M. Klok, Zittend op de grond M. Sjoukes, D. Langendoen, K. Kame en A. Willmes.

5. Schoolkinderen bij de pomp van gebroeders V.d. Blink. Vee! kinderen maakten er gebruik van de mogelijkheid om even te gaan drinken met de stille hoop om een stukje zoethout of rabarber te krijgen. Deze kinderen hadden succes en geven het met hun vingers te kennen. Jan v.d. Blink zittend, gaf zich ook uit als voormalig deelnemer van de rooie klompenclub; deze bestond al voor 1900 en was meer berucht dan beroemd. Naast hem zittend van links naar rechts: R. Langendoen en T. Goedendorp. Staand: M. Roskam, P. van Kempen, M. Poldervaart, S. Roskam en P. Poldervaart.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek