Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1

Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3975-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Met ste11igheid kan worden aangenomen dat deze foto werd gemaakt op maandag 30 april 1917. Als achtergrond diende een van de eerste huizen in de Kathoek, vlak bij de Roemersloot en wel het huis, waarvan beweerd wordt dat eens Claes Compaen daar woonde. Het was een zogenaamd driehoekshuis en droeg het jaartal 1608. Boven het raam bevindt zich houtsnijwerk. Links staat Piet Schaft en voor de deur Klaas Wals Cz. Achter het hek de moeder van Piet Schaft, Guurtje Kuijken, met op haar arm Maaike van der Stelt. Vervolgens Grietje Hille-Roelofs, Trijntje Schaft, Trijntje Preeker, Maartje Buis (uit Purmerend), Aagje Flens, met op haar arm Piet FIens, thans directeur van de houtwarenfabriek, Jan Rep, Ali Schouten, Klaas Flens, daarboven Cor de Boer en tussen de leuning van de brug doorkijkend Klaas Schaft Wz. en Klaas Schaft Kz. Op de voorste rij: Nel Onrust van de vroedvrouw, Roelof Hille, aan de hand van Lies Hille. Daarboven Trijn Kat. Vervolgens Klaasje Rep, Hermanus Flens met zijn handen op de schouders van zijn broertje Martinus en tenslotte Siem Schouten.

7. Wanneer op de achterzijde van alle foto's de datum vermeld stond waarop ze waren genomen zoals op deze - dan zouden vele gissingen achterwege hebben kunnen blijven, En wanneer dan ook nog de plaatselijke situatie z6 duidelijk dezelfde was als op de voorgaande foto dan zou er weinig onzekerheid zijn overgebleven. Vandaar dat ik het toch niet kon nalaten beide foto's in deze verzameling op te nemen. Op de brug staan schilder Gerrit Hille, Jb. Schaft, Willem Schaft en Klaas Schaft met hun zoon Klaas op de arm. Op de weg staan Klaas Flens, Frederica Schaft, Geertje Hottentot, Lies Hille, Roelof Hille, Neeltje Onrust, daarboven Aagje Flens, daarboven Barbara Lust, daarnaast Coba Onrust en Mien Schuijn. Daarvoor de kinderen Trijntje Kat en Alie Schouten. In het sportkarretje zitten Martinus Flens en Piet Flens. Daarnaast Maaike van der Stelt. Tenslotte de vier jongens Klaas Wals, Piet Schaft, Sijmen Schouten en Cor de Boer. Boven Klaas Flens is Coba Taams zichtbaar. Op de achtergrond herkennen we de ijzeren bovenbouw van de brug over de Roemersloot.

8. Deze foto van personeel van de melkfabriek van de gebroeders Schaft, wijk C nummers 6-7, dateert van circa 1928. Reeds in 1921 kregen de gebroeders Schaft een hinderwetvergunning voor het in werking brengen van een benzinemotor van twee P.K. voor het aandrijven van een melkontromer. Nog in 1935 werkte men onder de naam "melk-inrichting en roomhandel". Toen bracht de firma voor een halve liter yoghurt zestien cent in rekening en voor een halve liter karnemelk vijf cent. Gestadig werd de fabriek en daarmede het assortiment af te leveren produkten uitgebreid; tanks vol "aanvoermelk" uit andere plaatsen zorgden voor de nodige grondstof. Maar gaandeweg kon ook dit bedrijf niet ontkomen aan de drang naar fusie en concentratie en zo is er weinig meer overgebleven dan een distributiecentrum voor de plaatselijke melkhandel. Op de auto zit ten Dirk (Pol) Tijssen en Klaas Dil. Ervoor staan Klaas Schaft Wz., Harmen Schaft, Jacob Schaft Wz., Klaas Schaft Kz. en Cor Schaft.

9. De plaatselijke afdeling van het Witte Kruis heeft enige malen bazars georganiseerd ten einde de nodige middelen te verkrijgen om een openbaar badhuis te kunnen stich ten. Daartoe werden uiteraard comites gevormd om bij het veelomvattende werk behulpzaam te zijn, Het op bijgaande foto van circa 1928 afgebeelde groepje werkers bestond dan oak uit bestuursleden en, meest vrouwelijke, hulpkrachten. Van links naar rechts zien we achteraan: meester Lous, Immetje de Dood, Annie Derlagen, onderwijzeres aan de Zuiderschool, Adriana (Jeaan) Tijssen, Ali Porsius en Henk Nijenhuis, Op de tweede rij: Margaretha M. de Vries, onderwijzeres aan de Kerkbuurtschool, Lies Betlem-Hille, Jo Koel, Jo de Boer, Maartje Iedema en Grietje de Graaf. Zittend: Aart Windhouwer, G. Hille, meester H.A.J. Nijenhuis, hoofd van de Kerkbuurtschool en voorzitter van het Witte Kruis, J. Lust en Cor Betlem, onderwijzer aan de Kerkbuurtschool. Als resultaat van deze acties kon later aan Ons Verpleeghuis een badhuis worden geschonken.

10. Hondekarren waren er vroeger vele in Oostzaan. Ze werden gebruikt zowel voor het vervoer van de melkbussen naar de Oostzanerboot - in de buurt waarvan de honden dan gestald werden - als voor het vervoer van kippen, eieren, boter en andere uit te venten artikelen. Op de achtergrond zien we het voormalige cafe van Jan Flens in de Kathoek. De foto dateert van circa 1923. De op de foto voorkomende personen zijn Jan de Boer, op de kar, met zijn vrouw Antle Gans en links zoon Dirk en rechts, met fiets en mand, zoon Cor. Voorts zien we nog Klaas de Dood.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek