Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1

Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3975-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. De brandbestrijding in ons dorp, met zijn eertijds vele houten woningen, pakhuizen en schuren, was altijd een zorgenkind. Bovendien vereiste de Ianggerektheid van de gemeente dat de spuiten op verschillende plaatsen -- tenslotte drie, namelijk Kerkbuurt, Zuid- en Noordeindewerden gestald. In 1864 waren er twee spuiten waarvan er een in slechte staat verkeerde. Tweemaal per jaar werd er schoorsteenschouw gehouden want de meeste branden ontstonden daar, als gevolg van het stoken met hout en turf. In 1881 is er sprake van drie spuiten met wel 317 manschappen. Het vervoer met de hand en lopend en het bedienen met de hand vereisten een flink aantal reserve-krachten. Vijf jaar later werd een nieuw zuig- en persbrandspuit, fabrikaat A.H. van Bergen te Heiligerlee, aangeschaft. De persoonlijke dienstplicht van een aantal mannelijke ingezetenen werd afgeschaft en vervangen door een bezoldigd vast korps, ech ter alleen bezoldigd ,wanneer er dienst werd verleend. Het korps bestond uit een opperbrandmeester, drie sectiebrandmeesters, zes pijpleiders en vierenvijftig spuitgasten. In 1892 werd besloten het schroefwerk van de spuiten en de slangen z6 te veranderen .dat het paste op alle drie spuiten. Enkele zware branden waren aanleiding de brandweer te reorganiseren. Op 11 november 1926 werd de Vrijwillige Brandweer opgericht waarbij nochtans het materieel op drie plaatsen werd geborgen en drie bemanningen werden gehandhaafd. Uiteraard met het zwaartepunt in en op de Kerkbuurt. Op bijgaande foto uit de jaren dertig, genomen met als achtergrond de nog met klimop begroeide hervormde kerk: links de "Noorderspuit" met commandant I. Walst en lb. Plooijer, I.M. Pieters, P.e. Pauk, Thijs Klok, Willern Vriend, Klaas Taams en Jan Flens, Zittend op de Kerkbuurt-motorspuit: Jb. Schaft, lb. Onrust, Jan Onrust, lb. J ongh Visscher, A. Betlem, ChI. Griffioen en e. Vonk. Tussen twee laatstgenoemden in herkennen we Koen Hottentot. Zittend op tree plank en wieI: A. Klapmuts, Bram van Splunter en Muus Kalf. Dan de commandanten D. Breebaart, A. Andrea en e. Kok, gevolgd door de manschappen van de Zuiderspuit: Cees Kuiper, Sien de Vries, Jan Wit, J. Pilkes, R. Keppel en ten slotte gemeenteveldwachter R. van Maasdam.

12. Het op bijgaande foto afgebeelde fanfarekorps "Concordia", voorloper van de thans onder die naam bestaande muziekvereniging, werd opgericht op 14 december 1889. De foto werd, blijkens het onderschrift, gemaakt op 12 mei 1893, door J .H. Coppens te Purmerend, Het was niet gernakkelijk nog een aantal namen te achterhalen. We noernen enkele namen: op de bovenste rij van links naar reehts: schoenmaker-bode Bas van Noord, kleermaker Gerrit Woelders, Jacob of Siem Keijzer, onbekend, Willem Lust, onbekend, Tijmes, Hannes Dil en een onbekende. Tweede rij: J aeob Lukken, Dirk Piets, Albert Tijrnes, bakker Jan Bobeldijk, drie onbekenden, Willern de Graaf en twee onbekenden. Zittend: Cees Kuijper, onbekend, Kuijper, David Teer (de latere burgemeester), onbekend, Himes, Gerrit Lukken, Melchior Kater, dirigent Provily, Albert Heijn, onbekend, Willern van Truijen en Piet Kuiper. De meesten waren toen tussen de twintig en dertig jaar.

13. Oostzaan heeft steeds vele muziekbeoefenaren gekend. J arenlang waren er vier muziekverenigingen, te weten "Concordia", "Excelsior", "Crescendo" en "Veni Vidi Viei". Van deze geniet Concordia grote bekendheid. Het werd opgerieht op 2 april 1903. Het vaandel op bijgaande foto draagt nog maar enkele medailles, maar het aantal lauwerkransen en andere eerbewijzen is langzamerhand z6 talrijk.dat het niet meer te dragen valt. In 1920 ging het gezelschap naar Hoorn op concours en voor de eerste maal met vrachtauto's, met twee open legerwagens met ketting-aandrijving. Planken overdwars vormden de zitplaatsen. Met een groot hoera ging het op Hoorn aan. Maar de eerste brug voorbij de Stationsstraat bezweek onder de zware last. Gelukkig kwamen er geen persoonlijke ongelukken VOOL Er werd besloten met de trein verder te gaan. Dat kon want het station was dichtbij, De marswedstrijd werd echter gemist. Die was al voorbij.toen Concordia arriveerde. Daarom gingen de muzikanten de volgende week op de fiets naar Hoorn, alleen om aan de marswedstrijd te kunnen deelnemen ... Ook op de foto is te zien dat niemand enig letsel had opgelopen van de mislukte autorit. Op de eerste rij, staande, zien we Siem Schouten Dz., Coos Reijgersberg, Cor Vonk, Jacob Fraaij, Will em de Graaf, H.H. Mooij met gleufhoed, Will em (? ) Blits, Harmen Tijmes, vaandeldrager Klaas Busch, Cor Piets, Jan Boom, Cor Vrijland, Pieter de Graaf, Roelof Rood, met pet, Sijmen Taams, Willem Derlagen, Oderkerk, Jacob Keijzer, Jacob de Vries, Cor de Boer, Piet Lust, Piet de Boer (met strohoed), Albert Tijmes en kapelmeester Reijgersberg van het zevende. Op de voorste rij: Piet Sopjes, Henk Fraaij, Teun Derlagen (met bolhoed), Aart Buijs, Jan Gedeking (met strohoed), Hein Root, Jacob Korssen, Jacob Molenaar, Evert van Elven, Klaas Keijzer Wzn., Paulus Broers, Jacob de Boer, Cor Kuijper en Hendrik Bierdrager. Zittend: Dirk Lust.

14. Er is wel een hernelsbreed verschil tussen het doelmatige gebouw, het zogenaamde Creatiecentrum, waarover de muziekvereniging "Concordia" nu beschikt en de eerste muziektent welke in 1924 in gebruik werd genornen en stond achter het eigen gebouw "Concordia", het latere cafe van die naam. Op de bovenste rij zien we Hendrik Bierdrager, Hendrik Root, Arie Boom, Cor de Boer, Jacob Keijzer, Roelof Rood, Cornelis Vonk, Hendrik Bierdrager, Jacob Fraaij, Harrnen Tijmes en Sijmen Taams. Op de tweede rij: Jan Mooij, Willem Booker, Dirk Lust, Dirk Wals (v66r het instrument van zijn achterbuurrnan), Gerrit de Vries, Cor Piets, Dirk Piets, Jan Boom, Jacob Bierdrager, Jacob Molenaar en Teun Schaft, bij het vaandel. Op de voorste rij, zittend: Dirk de Vries, Jacob de Boer, kapelmeester Kleij, burgemeester Teer, Hendrik Mooij, Willem Derlagen, Teun Derlagen en WilJem de Graaf. Gehurkt: Jacob Lust Tz., Albert Jonkhart, Pauw Bierdrager en Dirk van Berge.

15. Het fanfarecorps "Excelsior", opgericht 8 maart 1908, is voor het merendeel samengesteld uit leden.die in de Haal of in het Noordeinde wonen. Met als achtergrond het stationsgebouw werd in 1933 nevenstaande groepsfoto gemaakt. Van links naar rechts, op de bovenste rij: Jb. de Lange, W. Havik, Jb. Dolleman en J. de Lange. Daarvoor: T. Starn, S. Starn, J. Schaft, D. Onrust, W. de Dood, A. Kater, S. Walst en J. WaIst. Derde rij: C. van Noord, met vaandel, S. Korsse, C. Kuiper, A. Vels, Jb. Voet, D. Bosschieter, T. Plooijer, J. Havik, P. WaIst en Jb. Schaft, met vaandel. Tweede rij: Mel Kater, met grote trom, A. Voet, T. Starn, Jb. Langenberg, Jb. Vonk (van 12 november 1945 tot 11 juli 1958lid van de gemeenteraad, gedurende dezelfde periode wethouder en van 6 oktober 1956 tot 11 juli 1958 dijkgraaf van de polder Oostzaan), Toon de Vries, gedurende vijfentwintig jaren dirigent, G. Voet, C. Busch, P. de Vries, Kl. Langenberg en C. Vleeshakker. Zittend op de voorste rij: F. Waist, C. Vels, Jb. Booker, T. de Lange, Jb. Taams, J. Rep, S. Rep en T. de Graaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek