Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1

Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3975-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Op 26 maart 1918 maakte de fotograaf bijgaand plaatje van een groep leerlingen van de Kerkbuurtschool. Op de bovenste rij komen voor: Pieter Buis, Nicolaas Booker (met matrozenkraag), Jacob Meijn, Jacob de Haas, Floor van Kleef, Jan de Boer en Pieter Keijzer, Op de rij daarvoor: Henk Nijenhuis, Gerrit de Boer, Pieter Rep, Klaas Meijn, Albert van Kleef, Simon de Haas, Eefje Onrust, Guurtje Dil en Annie Vonk. Derde rij: de heer H.A.J. Nijenhuis, hoofd der school, Coba van Schaik, Grietje Meijn, Eefje de Boer, Riek Hesselingen, Trijntje Klok, Marie Dane, Trijntje Keijzer, Bertha Kleiboer, Trijntje Schouten, Grietje Schouten en Nel Der1agen. Tweede rij: Naatje Meijn, Hilletje Meijn, Trijntje Buis, Jan Schuitemaker, Hendrik Meijn, Nicolaas Dane, Will em Wognum, Jansje Kleiboer en Annie Dane. Geheel vooraan: Guurtje Meijn, Jan Meijn, Hendrik Hesselingen, Dirk de Boer, Jan de Boer en Klaas Keijzer.

22. De langgerektheid van onze gemeente is er oorzaak van geweest dat er drie openbare lagere scholen moesten zijn. Gemakshalve werden zij aangeduid met de windrichtingen. Zo treft u hier een groep kinderen aan van de Zuiderschool, welke gebouwd werd in 1885 en eertijds beschouwd werd als een van de "bijscholen" van de Kerkbuurtschool. De ramen van de lokalen bevonden zieh aan de noordzijde, evenals bij de Noorderschool, zodat zolang mogelijk geprofiteerd kon worden van het daglicht, Later is bij herhaling tot verbouwing overgegaan. Deze school was bestemd voor honderdvierenveertig leerlingen. De oude school was in 1878 afgekeurd. Op de bovenste rij vinden we, van links naar rechts: Wim van Noord, Grietje de Vries, Nellie Dijkman, Aaltje de Jong, Jansje Derlagen, Willie Hofman en Mina Mantel. Op de vierde rij: meester Kingma, Ali Mantel, Johanna de J oode, Eefje Kok, Joke Hofman, Immy de Graaf, Annie Derlagen (later onderwijzeres aan dezelfde school van 1 januari 1924 tot 1 januari 1966), Rika de Graaf en meester Hofman, van 15 oktober 1907 tot 20 oktober 1926 hoofd der school. Derde rij: Will em Derlagen, Dirk Schouten, Jan Keijzer Pz., Aart de Lange, Cees de Vries, Piet de Graaf, Wim Kok, Simon Preeker en Klaas Keijzer Wz. Tweede rij: Klaas Keijzer Dz., Grietje de Graaf, Ali Keijzer, Grietje de Vries, Ali Preeker, Aaltje Preeker, Pietertje de Graaf, Lina Meijssen en Albert Meijssen (half ziehtbaar). Onderste rij: Japie Dijkrnan, Luue Preeker, Klaas de Lange, Gerrit Preeker, Siem Keijzer, Jan Lubbersen, Pieter Middendorp en Jan Keijzer Wz. Meester Hofman was de echtgenoot van rnevrouw Hofrnan-Poot die van 2 september 1919 tot 15 oktober 1926 lid van de gemeenteraad was en tevens wethouder, naar ik meen de eerste vrouwelijke wethouder in Nederland. De raadsverkiezingen in 1919 leverden trouwens twee vrouwelijke raadsleden op.

23. Deze foto, daterend van 1918, heeft wederom be trekking op de Zuiderschool. Op de bovenste rij zien we Siern de Boer, Henk Busch, Henk Volger (van de Oostzaner boot), Cor (M.C.) Abbring en Jan de Boer. Vierde rij: meester Van der Kolf, Jan de Boer, Simon Buth, Simon Engel, Wim de Graaf, Gerard de Boer en Dirk de Boer. Derde rij: juffrouw Van der Sluis, Ali de Graaf, Mina Schaut, Maria van den Bogerd, Jans de Boer, Mina de Graaf, Guurtje de Boer Td., Trijntje Engel, Geertje Engel, Guurtje Dil, Jansje de Graaf, Geertje Dil, Cor van Berge en meester Kingma. Tweede rij: meester Hofman, Piet Band, Trien de Boer, Geertje Dil, Pietertje Dil, Dirkje Dral, Geertje Abbring, Maartje de Graaf, Pietertje de Graaf, Eefje Geugjes, Cornelia de Boer Td., Arendje Buth en juffrouw Hofman. Voorste rij: Henk Schaut, Piet Dil Hz., Klaas de Boer, Klaas Bergers, Klaas de Boer, Dirk van Berge, Laurens Buth, Bertus Engel en Jaap de Boer.

24. Het vorige gebouw van de open bare lagere school in het Noordeinde stond tegenover de Heul. In 1882 besloot de gemeenteraad een nieuwe Noorderschool te bouwen. Deze werd in 1885 in gebruik genomen. Zij bevatte drie lokalen en was derha1ve bestemd voor honderdvierenveertig leerlingen. Later kostte het moeite de schoolbevolking te handhaven op omstreeks vijftig, Herhaaldelijk werden dan ook de denkbeeldige schoolgrenzen verschoven, dan weer ten gunste van de ene en dan weer ten gunste van een andere school ten einde te voorkomen,dat een 1eerkracht zou moe ten worden ontslagen. Bijgaande foto za1 zo ongeveer dateren van 1912. Op de bovenste rij komen voor: Maria Fraaij, Annie Kuiper, Grietje de Graaf, Maartje Lust, Dirkje Laan, Maartje Schaap en Maartje Muis. Daarvoor staan: juffrouw De Vries, Dirk de Graaf, Willem Fraaij, Klaas Klaassen, Jan Taams Dzn., Gerrit Onrust, Gerrit Plemp, Cornelis Laan en meester De Jong. De derde rij: het hoofd der school, de heer Iektjo Rijks, Maartje de Graaf, Engeltje de Boer, Klasina de Dood, Simon de Dood, Hilletje de Dood, Eefje Starn en Eefje de Boer (met lei). Voorste rij:

Klaas Velthuis, Cornelis de Jong, Simon Lust, Jacoba Walst, Immetje Velthuis, Willem Boon en Jacob Vonk (later wethouder en dijkgraaf, zie afbeelding 15). Liggend: Jacob de Jong en Jacob Onrust. Meester Rijks vertrok op 30 januari 1913 naar Zaandam.

25. Eigenlijk mag het verbazing wekken dat in een gemeente als Oostzaan, welke eertijds bekend stond als het "Geneve van het noorden", pas in 1906 een school werd opgericht voor christelijk onderwijs. Zij verrees op een terrein dat nu volle dig in gebruik is bij de firma Ruig, het poeliersbedrijf in het Zuideinde. Het eerste hoofd was de heer Gerard van Noort die eind 1906 uit Muiden naar Oostzaan kwam. Het ligt voor de hand dat de schoolbevolking gevormd werd door kinderen, die eerst een van de openbare scholen bezochten. Op de onderste rij treffen we aan: Jan Derlagen, Immy Derlagen, Trien Prett van de gemeenteopzichter, Ria Prett, Elisabeth, Guurtje, Henk, Bastiaan en Lucas Hoeve, vijf kinderen uit een gezin. Ook hier blijkt duidelijk dat de broertjes en zusjes op een foto kwamen. Oat maakte de kans op verkoop van de foto groter en de kosten voor vader en moeder geringer. Op de tweede rij: Jan Bruijn, Gerrie van Berge, Griet Oral, Maartje Bruijn, Annie Dijkstra, Naatje Keijzer en Dirk Keijzer. Naast meester van Noort staan zijn beide zoontjes J ohan en Bennie en aan de andere kant van het bord Harm Abbring met zijn broer en Egbert Keijzer. Tenslotte het lid van het schoolbestuur Willem Oral. In .april 1950 werd de school door de inspectie afgekeurd en besloot men meer in de richting van de Kerkbuurt een nieuw gebouw te stichten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek