Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1

Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3975-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Op een lei kun je nu eenmaal minder schrijven dan op een schoolbord, maar we hebben hier weI te maken met dezelfde school als op de vorige foto. De foto is gernaakt in 1917. Ter weerszijden van de lei zitten N. Koeman en lac. van Wijk. Op de volgende rij vinden we: Jansje Derlagen, Rika Derlagen, Alie van Wijk, Trijntje de Lange, Marie Soetekouw, J. Spelde, een van de dertien kinderen van veldwachter Spelde. Op de derde rij: Trijntje Kuiper, G. Keijzer, gewoond hebbende in de winkel van Alb. Spits, Geertje Kuiper, getrouwd met Hasker Kroon, Maartje Pronk, Geertje Dral, Jansje Wigbout, Jaantje Keijzer en Maartje Dral. Op de vierde rij staan: Sijmen Rep, Jan Kuiper, Coba Jonkhart, Piet Pronk, Gerrit Rep en Neeltje Dral. En tenslotte bovenaan: Roel van Wijk, Klaas Flens, Jan Flens, Joop Keijzer, Jan van Wijk en Jan Pronk. Links staat juffrouw Kater, de handwerkonderwijzeres en rechts juffrouw Tuppe, die in Amsterdam woonde en elke dag met de boot he en en terug voer en het hoofd der school, de heer A.L. Soetekouw. Deze is van 7 maart 1911 tot 18 februari 1932 aan de school verbonden geweest. Hij was een markante figuur en speelde ook in het christelijk verenigingsleven een belangrijke rol.

27. Op het gebied van de sportbeoefening heeft Oostzaan zich nimmer onbetuigd gelaten. Bijgaande foto, daterend van 1906 of 1907, moge claar het bewijs van leveren. Uiteraarcl waren er geen afzonclerlijke terreinen. De kostuums vertoonclen de grootste verscheiclenheicl. Maar men had plezier en dat was belangrijk, De voetbalvereniging "Unie" speelcle op een stuk weiland van de heer T. Schaft in het Zuideincle en liet een fotograaf uit Amsterdam komen om het elf tal te vereeuwigen. Staand van links naar rechts: begeleider W. Onrust Jbz. (met bolhoed), Jan Teer, Jb. Onrust Szn., J. Onrust Aldzn., J. Woelders, S. Onrust Jbzn., P. Hottentot en P. Rep. Zittend: A. Ruiter, Alb. Teer, A. de Vries en Jb. Onrust Jbzn. Kleedkamers kencle men evenmin. De spelers verwisselden het zondagse pak voor het voetbaltenue in een nabijgelegen schuur. Touringcars waren er nog niet. Had men een uitwedstrijd in de Watergraafsmeer clan liep men daarheen. Daar was clan weI een hele dag mee gemoeicl. Omstreeks 1910 ging Unie ter ziele. De spelers, samen met de Oostzaanse clubs Volharding en Excelsior, verenigden zich in een nieuwe vereniging:

O.V.V.

28. Ook de nieuw gevormde voetbalclub O.V.V. had maar een gebrekkige accommodatie. Ze speelden op een knollenveldje ergens in de Noorder IJpolder. De dichtstbijzijnde boerderij was te vinden op twintig minuten lopen van het veld. Vanaf de "kleedkamer" moesten de spelers dus in voetbaltenue en op voetbalschoenen twintig minuten lopeno In de rust bleven ze maar zo'n beetje op het veld hangen want een kopje thee was er ook niet bij, Met de bestuursvergaderingen ging het al even gemoedelijk en primitief. Geen bestuurskamer, geen koffie, geen sigaren, nee, zo maar eens, te hooi en te gras, een bijeenkomst op het hek van de woning van een der bestuurs1eden. In de mobilisatie 1914/18 ging ook O.V.V. hard achteruit. Wanneer het einde kwam is niet meer bekend. Velen gingen later over naar O.S.V. of O.F.e. Bijgaande foto van O.V.V. werd gemaakt in 1913, v66r de wedstrijd tegen O.F.e. op het to en bestaande terrein van O.F.e. achter het cafe van J. F1ens in het Noordeinde, thans Noordeinde 52. Bij gebrek aan een scheidsrechter werd aan A. Ruiter gevraagd deze taak op zich te nemen. a.v.v. won met 5-0. Op de foto, van links naar rechts, staand: S. Leguit, grensrechter, K. Kuiper, Jb. de Boer Jnz., S. Schaut (? ) en scheidsrechter A. Ruiter, die de bovenstaande gegevens verstrekte. Knielend: G. de Ridder, K. de Boer en S. de Vries. Zittend: Jan Teer, Jb. Schaft, G. Lukken, Luuk Hoeve (die zich meer dan eens in een vertegenwoordigend e1ftal wist te plaatsen) en G. Sopjes,

29. Deze foto dateert van de beginjaren van de Oostzaanse Football Club O.F.C., namelijk van 1912, toen er nog gespeeld werd ach ter het cafe van Jan F1ens in de Kathoek. De kleding vertoont nu al een redelijke uniforrniteit. Opvallend zijn de petten (op een na) eveneens van gelijke makelij. Een van de spelers die nogal dun in zijn haren zat ,was bijzonder gesteld op dat hoofddeksel. Zelfs z6, dat, wanneer hij een goede kans had een doelpunt te maken maar zijn pet verloor, hij die eerst opzocht, waarmee de kans op succes voor zijn club ook wel goed verkeken was. Staand, van links naar rechts: Alb. Lust, fungerend als scheidsrechter, Gerrit Rep, Jb. Onrust, Jacob de Boer, Rijk Rep en Albert Dral. Knielend: Dirk Rep, Dirk de Dood en Henk Bindt. Gehurkt: Piet WaIst, Bas de Boer, Cor WaIst, Gerrit Dral en Gerrit Sopjes,

30. Een veertigtal jaren geleden speelde een O.F.C.-eombinatie tegen de gyrnnastiekvereniging D.D.I. Van links naar reehts, staand: de leider van de gymnasten, J.M. Verbeek uit Zaandam, Manie Hagenaar, Cor de Lange, Cor Melk, Theodorus Klaassen, Toon Jacobsen, Jaap Wit, Frits Wattjes, (met pet), Dirk Taams Dzn., Dirk Taams Hzn., Andries Claasen, Klaas Rep en Cor Meijn. Knielend en liggend: Klaas de Lange, Evert de Lange, Albert Lust, Reinier Meijn, kapper Henk Klaassen, Cor de Boer, Klaas Meijn, Aart Lust, Reinier Plooijer, Aart van Wageningen en Klaas Vis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek