Kent u ze nog... de Oostzaners deel 2

Kent u ze nog... de Oostzaners deel 2

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3482-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oostzaners deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er een deel 5 zou verschijnen in de serie "Oostzaan in oude ansichten". Dat ging echter niet zo gemakkelijk, aangezien het aantal dorpsgezichten slinkende is. WeI bleek er nog een flinke voorraad geschikt voor de samenstelling van een deel 2 in de serie "Kent u ze nog ... de Oostzaners". Vandaar dit tweede deel met schoolklassen, groepen bewoners, maar ook enkelingen. Zelfs is de overblijvende voorraad nog voldoende voor een derde deeltje. Naast de dank aan hen die daarvoor foto's ter beschikking stelden, houd ik mij zeer aanbevolen voor nog meer materiaal, waardoor het mogelijk zal zijn het beste vast te leggen. Ook verneem ik graag welke fouten of onvolledigheden u bent tegengekomen. Zo weet ik nu dat op de voorplaat van deel 3 ook Alie de Dood voorkomt.

Mag ik nu nog wat vertellen over de scholen in ons dorp? De school in de Kerkbuurt, staande naast de hervormde kerk, was de hoofdschool. Die in het Zuideinde en het Noordeinde waren bijscholen. Het gebouwtje naast de kerk dateerde van 1665. In 1862 constateerde de voorzitter van de gemeenteraad dat aan het schoollokaal nog veel te verbeteren zou zijn. Vooral een doelmatige ventilatie, verhoging van de zoldering en zo mogelijk vergroting van het gebouw zouden zeer wenselijk zijn. Maar er werd bij gezegd dat de ongunstige toestand van de geldmiddelen toe te schrijven is aan de .verbaasde" kosten, die het onderwijs vereist door de uitgebreidheid van de gemeente. Drie jaar later keurde de districtsschoolopziener het lokaal af.

Tegenover de kerk werd een school gebouwd van een lokaal, echter onder te verdelen in drie klassen. Het werk aan de schoolwoning, thans hulppostkantoor, werd tegelijkertijd begonnen. In 1887 werden er aan deze drie klassen nog drie toegevoegd, achter elkaar gelegen. In 1929 werd het voorste lokaal gesloopt en vervangen door vier nieuwe: twee beneden en twee boven. In 1961 zijn de lokalen belangrijk gerestaureerd en zijn de drie die het verste weg lagen verbouwd tot gymnastieklokaal.

Op18 juli 1853 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe Zuiderschool en reeds op 18 november werd het gebouw aan de onderwijzer in gebruik afgestaan. In 1885 en 1899 werden er telkens drie klassen aan toegevoegd. Als gevolg van latere daling van het aantal leerlingen kwamen drie lokalen leeg te staan. Twee ervan werden omgebouwd tot gymnastieklokaal en het derde werd in gebruik genomen als kleuterklas,

Eveneens in 1851 werd op de driesprong Noordeinde, Haal en Heul een eenklassig schooltje gebouwd. Tegelijk met de Zuiderschool werd in de Haal een nieuwe, drieklassige school gesticht, bedoeld voor 144 leerlingen. Het gebouwtje uit 1851 is nog als bergruimte in gebruik. In 1908 stichtte de "Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen" te Oostzaan in het Zuideinde (gebroeders Ruig) een schoolgebouw, dat omstreeks 1950 werd afgekeurd. In 1952 werd een nieuwe school gesticht van twee lokalen, inmiddels uitgebreid met een derde en een vierde lokaal.

1. Op 3 maart 1930 werd op grootse wiize het feit herdacht dat burgemeester Teer gedurende viifentwintig jaar in functie was. Deze foto werd voor het gemeentehuis genornen.

U ziet de jubilaris met ziin echtgenote en twee 1eden van het feestcomite, namelijk Gerrit Jonkhart en Alb. Spits. De rijksveldwachter was, meen ik, Klaas de Hart.

2. Als we deze foto vergelijken met de vorige, dan kunnen we met zekerheid vaststellen dat beide welhaast op dezelfde dag genomen zijn, Het was feest, want burgemeester Teer vierde zijn vijfentwintigjarig ambtsiubileum, op 3 maart 1930. En een deel van de feestcommissie stond nog wat na te praten over de goed geslaagde dag, althans over een deel daarvan.

Het waren Jan van Os, Aris Andrea, Cees Koel en Bas Engel.

3. Vroeger was het gebruikelijk dat, na daartoe gedaan verzoek door de organiserende vereniging, de besturen, althans de afgevaardigden van deelnemende verenigingen aan een concours, officieel door het gemeentebestuur in de raadszaal werden ontvangen. Dat gebeurde dan uiteraard alleen op zondag.

Deze foto betreft dan ook een groep personen, waarschijnlijk bij de ontvangst voor een door het fanfarekorps "Excelsior" te organiseren concours.

Van links naar rechts: Klaas Taams, Jacob Vonk, Piet van Noord, burgemeester Zigeler, Siem WaIst, dirigent Toon de Vries en enkele onbekende juryleden.

In de deuropening: Jacob de Boer, voorzitter van het fanfarekorps "Concordia", dokter Thorbecke en meester J.J. de Klerk, hoofd van de Noorderschool.

4. Ter ge1egenheid van het viifentwintigiarig bestaan van de Cooperatieve Boeren1eenbank op 26 april 1942, werd een foto gemaakt van het bestuur.

Het bestond uit de heren K. Brouwer Kzn., lid, C. de Dood Klzn., directeur, en de secretaris D. Onrust Jzn. Naast hem de kassier S. de Vries Szn.

5. Op 4 mei 1876 trouwde, in het gemeentehuis van Oostzaan, Jan Veen, de latere sluiswachter van de Overtooms1uis, met Jannetie Molenaar. Op 4 mei 1941 was dat dus vijfenzestig jaar geleden en best een plaatje waard. Zij staan hier voor hun huis, direct in het begin van het Zuideinde.

U ziet dat ik ook bij het samenstellen van dit deel 2 ben uitgegaan van de oorspronkelijke omvang van de gemeente,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek