Kent u ze nog... de Ossenaren

Kent u ze nog... de Ossenaren

Auteur
:   G.H.J. Ulijn en P. Budde
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0509-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Ossenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Vleeschhouwerij Kernps, Oss heeft vroeger twee waterpompen gehad, waar de Osse inwoners hun water konden halen. Eén stond op de Heuvel, naast het gemeentehuis, en de andere zien we hier afgebeeld voor de .vleeschhouwery'' van Kemps. Dit pand stond op de hoek van de Kerkstraat en de Torenstraat, waarvan we nog een gedeelte op het rechter van de foto kunnen zien. De mensen op de foto kijken in feite tegen de grote kerk aan.

De foto is in 1913 genomen en we herkennen van links naar rechts: onbekend, mevrouw Kernps-Reijffen, Jozef Kernps, onbekend, Adriaan Kernps, Toon Kemps, Wim Kemps en de eigenaar, Antoon Kemps, De persoon die bij de paardewagen staat is niet bekend. Hij geeft wel een indicatie van de vervoersmogelijkheden! Let eens op het wegdek en het "halve beest" in de spiegelruit van de slagerij. Op de hoek zelf zien we café "Het Klaverblad", waarvan slagerAf'. (Antoon) Kernps ook eigenaar was. Het was vroeger een normale zaak dat men twee beroepen had. Dakdekker en huisslachter was zo'n combinatie, waarbij men 's zomers dekte en 's winters slachtte.

17. Naast de grootindustrieën van Hartog, Zwanenberg. Jurgens, v.d. Bergh, Organen, enzovoort, had Oss nog kleinere industrieën die belangrijk voor de stad zijn geweest. In dit boek besteden we ook aandacht aan die kleinere bedrijven. Op deze bladzijde besteden wij aandacht aan twee drukkers.

Op de linker foto zien we Marcellis Wilhelmus van Loosbroek, die de oprichter is geweest van drukkerij Van Loosbroek, die sinds kort in Japanse handen is overgegaan. Hij leefde van 26 februari 1892 tot 20 april 1927. Vooral in de oorlog heeft deze drukkerij zijn nut bewezen door op zijn persen ondergrondse blaadjes te drukken. Later is uit een van deze blaadjes de krant "De Sirene" ontstaan.

Een andere man die een grote drukkerij in Oss heeft gesticht is Acket geweest. Wij zien hem op de rechter foto afgebeeld. De heer J.A. Acket werd op 5 augustus 1850 in Den Bosch geboren. In zijn jonge jaren had hij reeds journalistieke kwaliteiten en hij trad in dienst bij de "Katholieke Illustratie". In 1882 vertrok hij uit de Brabantse hoofdstad err.kwam in Oss wonen. Eenmaal in Oss aangekomen nam hij de redactie op zich van de toenmalige streekkrant "De Echo van de Maas". Op 1 februari 1884 richtte hij echter zelf "De Stad Oss" op en werd hij daarvan de uitgever en redacteur. Deze functie bekleedde hij tot zijn dood op 24 november 1924.

18. Op 5 augustus 1850 werd Jan Acket in Den Bosch geboren. Voor Oss is hij de persoon geweest die enorm veel voor de ontwikkeling van Oss op letterkundig ge bied heeft gedaan. In 1882 vertrok hij uit Den Bosch naar Oss waar hij in dienst van de heren Jurgens trad. Tegelijkertijd verzorgde hij het door L. van Vught opgerichte blad "De Echo van de Maas", dat hij spoedig overnam. In ] 884 verliet hij de firma Jurgens en begon een drukke rijt je waar hij de door hem opgerichte krant "De Stad Oss" drukte. Op 24 november] 924 overleed hij te Oss. Hij was gehuwd met Maria Hendrika Verhoeven. die op 14 januari 1852 te Den Bosch is geboren en op 5 februari 1935 te Oss is overleden. Jan Acket is met zijn drukkerij begonnen in de Eikenboomgaard. Zij was gevestigd in het derde huis rechts, naast "het jufke" (ijssalon Van Berkel). Ze moesten daar het wiel van de pers zelf draaien. Later zijn ze naar de Peperstraat verhuisd. Deze foto is daar gemaakt. Het bedrijf was gevestigd naast het grote bedrijf dat enige jaren geleden is verlaten. Toen ze in de Peperstraat begonnen betrokken ze daar het pand van Hartog Hartcg, dat we hier dus op de foto zien, die rond 1895 is gemaakt. We herkennen in de voordeur, met snor, Bernard Acket, naast hem Verhoeven en Vincent Acket.

19. Deze foto toont ons het personeel van Jan Jurgens, de zoon van de grondlegger van de margarine fabrieken te Oss. Sinds 1854 was Jan reeds in de zaak en hij stond aan het hoofd van de verkoop. Het was ook Jan die in 1871 naar Parijs ging in verband met de zogenaamde kunstboter, de margarine. Jan Jurgens wist het recht te verkrijgen en nam het recept mee naar Oss, waar men onmiddellijk met de fabricage begon. Hij was een bijzonder mild man, die vele Osse verenigingen steunde; ook hebben veel jongeren op zijn kosten gestudeerd en is met onder andere zijn geld de voormalige Paterskerk gebouwd. Hij was getrouwd met Josina lansen en naar haar werd ook het huis genoemd dat stond waar tegenwoordig het Titus Brandsma College staat aan de Molenstraat. Na zijn dood werd "Villa Josina" aan de carmelieten geschonken die er een hbs zouden stichten.

Op de foto ziet u links de tuinman Klaas Hollander. Hij moest onder andere de grote wintertuin achter de villa onderhouden. Deze prachtige tuin bevatte allerlei uitheemse planten en bomen. Naast hem staat de koetsier Hendrik Majoor, die later werd opgevolgd door Hendrik Van Rosmalen. Hij woonde achter het koetshuis tegenover de villa, het koetshuis staat er nog. Elke morgen reed hij met mevrouw Jurgens naar .Kiskes" aan de Heescheweg en naar de Paterskerk. 's Winters ging dat in een arreslee en dan had de koetsier mooie laarzen met rose omslag aan. Naast de koetsier staat het keukenmeisje Maria van der Anker. Zij moest de diners verzorgen die er dagelijks bij Jurgens waren voor de vele gasten, zoals ministers, bisschoppen, missionarissen enzovoort. Waren de diners te groot dan kreeg ze assistentie van een kok uit Nijmegen. Naast haar het linnenmeisje Anna Meussen. Ze kleedde elke morgen mevrouw Jurgens aan, aangezien zij invalide was. Vervolgens zien we de werkster Marta Sikkens en de butler, waarvan de naam onbekend is. Josina Jurgens stierf reeds in 1903, Jan tien jaar later. Alle gaslantaarns langs de begrafenisroute waren zwart omfloerst en het voltallige personeel van Jurgens liep mee. Oss verloor een zeer bijzonder man.

20. Het jubileum van Hustinx, directeur van de Jurgensfabrieken. Toen de heer Hustinx in 1894 bij Jurgens kwam, werkten er ongeveer vierhonderd mensen. Tijdens zijn periode bij Jurgens kende het bedrijf een enorme groei. In 1896 werden de fabrieken van Jan J urgens stilgelegd en overgenomen door Anton J urgens. In 1902 werd het harden van oliën uitgevonden, waardoor plantaardige oliën in grote hoeveelheden konden worden gebruikt. Ook onderging het bedrijf enkele naamsveranderingen. In 1902 werd het "N.V. Anton Jurgens Margarinefabrieken" en in 1906 "N.v. Jurgens Verenigde Fabrieken". President-directeur was Jan Jurgens. De wekelijkse margarineproduktie bedroeg in die tijd bijna twee miljoen kilo. Er waren bedrijven en kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Rusland en België. Er werkten in 1910 in totaal 4700 mensen voor Jurgens. Het jubileum van directeur Hustinx was in 1919 en op deze foto ziet u het personeel van de fabrieken te Oss. U herkent ook het vaandel van de stadsharmonie "K.V.A." en ongetwijfeld zult ti bekenden vinden als u goed kijkt.

Op de foto links boven, in de voorste rijen, de genodigden, vindt u de volgende personen: links vooraan met snor de heer Steinhouser, achter hem met vlinderstrik Van Bruggen, voor hem met het kale hoofd Jan Fortuin, voor hem met bril Frans Jurgens, naast hem pastoor Bloem, toen nog kapelaan, achter hem Dousie en naast de pastoor zit Huub Jacobs, achter hem zit Chapin en daar weer achter met het dikke gezicht de Osse Deen Fromm. Achter Fromm zit Sjaak van Grunsven en daar weer achter zit Kolkman. De dame met de zwarte jurk is Jet Dederen. Rechts met jas en de hoed in de hand Jan van den Elzen en naast hem zit Blankhart. De rest van de mensen mag u zelf ontdekken.

Op de rechter foto ziet u de jubilaris. Beginnen we links, dan zien we eerst twee kinderen van hem: Hein en Piet, dan mevrouw Van den Elzen (de vrouw van de burgemeester), dan de jubilaris Hustinx, vervolgens zijn dochtertje Bella, dan mevrouw Hustinx en burgemeester Van den Elzen. Naast en voor. hem de kinderen Jo, Jan en Kitty Hustinx.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek