Kent u ze nog... de Ossenaren

Kent u ze nog... de Ossenaren

Auteur
:   G.H.J. Ulijn en P. Budde
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0509-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Ossenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Willern, Peter en laan "de Reuver" waren uit Berghem afkomstig en begonnen, toen in Oss de boterfabricage goed op gang kwam, een kuiperij in Oss. Zij maakten voor de boterfabrieken kuipen. In de begintijd gingen Peter en Willern zelf de vaten per handwagen naar Jurgens brengen. Het is ondoenlijk om alle namen van de afgebeelde personen op deze van 1926 daterende foto op te schrijven; ongetwijfeld zult ti er nog veel ontdekken. Helemaal links, op de eerste rij, herkennen we P. Timmermans, dan volgen drie onbekenden en dan vervolgen we met Kalberg. Van Erning, mejuffrouw "Jaan" de Reuver, Peter de Reuver, M. de Reuver, directeur Blanken, Van Driel, Van Rossem (bedrijfsleider), Van Dijken en Van Rooy. Helemaal rechts op de derde rij staat Jan Willenis (de Smid). Bovenaan met de grote pet is Jás Willerus.

Op 1 maart 1894 werkten er bij De Reuver zeventien volwassen mannen en twee jongens. Op die datum werkten er bij bierbrouwerij Van den Elzen drie mannen. Bij J. Acket, boekdrukker, twee mannen en één jongen, bij de boterfabriek van A. Jurgens tweehonderd zevenenvijftig mannen, één vrouwen drie jongens. Bij J. Jurgens zeventig mannen, twee vrouwen en twee jongens. Bij M. van Leeuwen zestig mannen, één vrouwen één jongen. Bij de vetsmelterij van Hartog Hartog werkten vier mannen. Op het gasfabriek' van Oss drie mannen, hoepelmakerij Cox bood aan vijfentwintig mannen werk en de varkensslagerij van Van Zwanenberg aan negentien mannen.

22. Nog steeds kunt u op de hoek Spoorlaan-Molenstraat de schoorsteen zien staan van de koekfabriek van de gebroeders Ploegmakers. Op die pijp ziet ti de naam van de fabriek, "De Ster". Maar de fabriek is daar niet altijd gevestigd geweest. Eerst iets over de familie Ploegmakers. Van deze oude Osse familie komen we in 1625 een zekere Vreijnss Geritss Ploechmaecker tegen. Ook in de daaropvolgende eeuwen komen we de naam Ploegmakers steeds weer tegen.

In de negentiende eeuw woonde deze familie op het Arnsteleind. De koekfabriek is in 1903 begonnen in de Kerkstraat tegenover de Grote Kerk, naast de woning van Frans J urgens, schuin tegenover de huidige zaak van Wehberg. Van hieruit is men zich in 1913 gaan vestigen in de Monsterstraat. in het pand waarin nu dansschool Van Rongen is gevestigd. Achter dit pand stond de fabriek die we op deze foto zien.

Op het kleine fotootje links boven ziet ti links Regina en naast haar Anna Sigmans, Achter de lessenaar staat Marie Ploegmakers. De dame die we recht in het gezicht kijken is Nel lansen. Op de grote foto staan Anna Sigmans en Regina Sigrnans aan de handmachine rechts. Aan de grote tafel staat links Marmus van Uden. Bij het rek achteraan staat, met het gezicht hier op aan, Harry Ploegmakers.

In 1919 werd de fabriek overgeplaatst naar het pand dat we nu nog aan de Molenstraat kunnen zien. De stoomkoekfabriek "De Ster" stond bekend om zijn honingkoek en het voerde de volgende merken: "Vruchten-· koek", "Gevulde Candijkoek", "Non Plus Ultra", .Honingontbijtkoek", "De Ster" en "Brabants Roem". In de jaren vijftig is de fabriek opgehouden te bestaan wegens economische omstandigheden.

23. Na de klappen die Oss had gekregen na het vertrek van de margarinefabrikanten Jurgens en Van den Bergh en na een inkrimping van het personeel bij Hartog, is gelukkig in 1923 Organon ontstaan. Momenteel is dit een van de grootste bedrijven van Oss. Organon is ontstaan uit de Zwanenbergfabrieken. In het begin van de eeuw hielden zich namelijk diverse bedrijven bezig met het vervaardigen van tabletten uit dierlijke klieren. De presidentdirecteur, dr. Saal van Zwanenberg. was dit ook ter are gekomen en hij vroeg aan zijn raadsman, dr. F.J. van Oss, wat hij ervan dacht. Samen met de hoogleraar in de pharmacologie professor Laqueur werd op 9 juli 1923 Organon opgericht.

In 1922 was in Canada de insuline, voor suikerziekte, uitgevonden en men begon hier dan ook met de produktie daarvan. Naast insuline begon men ook met de produktie van een hormonenpreparaat, het zogenaamde "Menformon". Nadat eerst dierlijke stoffen werden gebruikt, bleek dat ook de urine van zwangere vrouwen kon worden gebruikt. Dit betekende een hele ommekeer; in de kortst mogelijke tijd was er in de Nederlandse ziekenhuizen niet meer voldoende urine en ging men naar het buitenland. Men had het verwonderde gezicht van een Parijse functionaris eens moeten zien toen enkele mensen van Organon vertelden waar ze voor kwamen.

Hier ziet u het volledige personeel van Organon in 1926, op twee na. Dat zijn dr. F. Laqueur en W. Reppmann. Van links naar rechts zien we: Leo van Lent, Cis van Bakel, Marinus van Orsouw, Toontje Schuurmans, Hasje van Kaathoven, J. Neggers, H. van Ewijk, J. Bevort, Anneke van Schijndel, F. van Will, Ria Pouwels, dr. Nitze en mejuffrouw Van Leur.

24. Eén van de afdelingen die Zwanenbetg's Vleesfabrieken in Oss had was de groentekokerij. Op de foto, die in 1934 is gemaakt, zien we de grote kookketels en een gedeelte van het personeel. We herkennen van links naar rechts: Grad v.d. Berk (hij was koker en voorwerker), Van Hoey, Johan v.d. Akker, Jas Ulijn en Hasje Gielis, Van die jaren dateert het versje dat de werknemers zongen om de mensen die bij Hartog en Organon werkten te plagen.

Zwanenberg maakt wat smaakt, Hartog knoeit maar raak, Organon draait aan pis, Net zo lang tot het medicijn is.

25. Op deze foto zien we het bestuur van de "R.K. Werkliedenbond", afdeling Oss, afgebeeld, zoals dit in de jaren dertig er uitzag. Van links naar rechts zien we zittend: Miggel van Bergen, rector Van Wely (hij was de rector van het ziekenhuis) en Janus Bloemers. Staand: Nol Koelen, Wim van Hoogstraten, v.d. Akker, Thies van Esch en Marinus Govers. De Osse werkliedenbond begon heel bescheiden op 16 maart 1903. Er waren toen tien leden en het bestuur bestond uit de heren Fons van Oers, Nol Schuurmans en Joh. de Korte. De contributie was tien cent per maand. Om de uitgave van dit dubbeltje te compenseren werd voor de leden brood betrokken van de coöperatie uit Den Bosch. Dit werd per trein aangevoerd en tien procent voordeliger aangeboden. Dit brood werd verkocht in een winkeltje aan de Kruisstraat. Veel kleine boeren in Oss waren lid van de werkliedenbond en zo kon het ledental uitgroeien tot ruim honderd leden. Men kende een kolenbond, waar de leden konden sparen voor hun wintervoorraad. Zelfs had men al een soort ziekenverzekering, die een klein bedrag bij ziekte uitkeerde. Later is deze bond uitgegroeid tot een bloeiende K.A.B.-afdeling en nu varen ze onder de N.K.V.-vlag.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek