Kent u ze nog... de Oudenboschenaren

Kent u ze nog... de Oudenboschenaren

Auteur
:   J. Bedaf en A.M.C. Dekkers
Gemeente
:   Halderberge
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3190-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oudenboschenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

In deze uitgave staan de Oudenbosschenaren in het middelpunt van de belangstelling. U ontmoet hen in hun activiteit en bewogenheid. Uit de gepubliceerde foto's kunt u afleiden wat de activiteiten waren in de periode van de jaren tachtig van de vorige eeuw tot de jaren vijftig van deze eeuw. Het was dank zij de ondersteuning van velen die hun foto's ter beschikking stelden, mogelijk om deze uitgave te verzorgen. Hartelijk dank aan allen die hun spontane medewerking verleenden. Niet alle namen van de afgebeelde personen waren door de samenstellers te achterhalen, wellicht kunt u ze aanvullen. Dat er over de schrijfwijze van een naam valt te discussieren is onvermijdelijk.

De periode die het boekje overbrugt wordt gekenmerkt door bloei en groei van de gemeente. In 1890 telde de gemeente 4404 inwoners en in het jaar 1945 6548 inwoners. In die periode wordt de gemeente Oudenbosch bestuurd door een viertal burgemeesters, namelijk J.J.B. Klijn (1890-1900), H.L.P.A. Berends (1900-1921), P.J.A. Hoeks (1921-1942) en J. Teijssen (1942-1952). Van veel meer invloed in deze tijd is echter de persoon die aan het hoofd staat van de parochie. In deze peri ode zijn dit: H. Roovers (1884-1904), J. de Wit (1904-1934), pastoor Dirckx (1934-1941) en P. v.d. Elzen (1941-1951).

Persoonlijk willen de samenstellers met deze uitgave een toename van de belangstelling voor historie en inwoners bereiken, zulks in samenhang met Oudenbosch in oude ansichten deel 1 en 2, welke in respectievelijk 1973 en 1983 zijn verschenen.

Moge het lezen van dit boekje u voldoening schenken.

Oudenbosch, 10 mei 1985

De samenstellers

1. In 1906 was de oude St. Jozefschool, die op het parkeerterrein achter het postkantoor heeft gestaan, nog in gebruik als openbare school.

Op deze schoolfoto ziet u de navolgende 1eerlingen: op de eerste rij, zittend van links naar rechts:

Dre Brugmans, Jan de Veth, Jan van der Schans, Brugmans, Willem Brugmans en nog een Brugmans.

Tweede ri]: Kees de Veth, een onbekende, Jongmans, Mol, Jongmans, Kees Keij, SjefVermoort en Kees Ambagts,

Derde rij: Leen van Rumpf, Toon Hoendervangers, Jac Jongmans, Kess van Riisbergen, mejuffrouw Van Rumpf, Marie Schroder, To van der Born, Jans Vervaart en Jan Vermoort.

Vierde rij: Toon Mol, Janus Jongmans, J. Vervoort, Toon Keij, Jac Steijgers, Andre de Veth en Nic. J ongmans.

Vijfde rij: Jac Willemse, F. Luijckx, Andre Mol, Sjef Brugmans, Jac Bakkers, Rinus Verschuren en Nicolaas Vervaart.

De onderwijzer links op de foto is de heer Van der Horst en aan de rechterzijde zit de heer Van de Heuvel.

2. Vanaf 1882 hadden de broeders een externaat voor de Oudenbossche jongens, Op deze foto staan, op de voorste rii, van links naar rechts: Ko Karremans, Herman Nieberg, Piet Vriends, Toon v.d. Vorst en Toon Mol.

Op de tweede rij staan: Frie Verschuren, Geert Roozen, Jan Karremans, Leo de Wolf, Janus v.d. Smissen en Piet Marijnissen.

Op de derde rij: Piet van Spaandonk (de latere witte pater), Klaas Kockx, Jos Francois, Jos Vermolen, Janus Massar, Theo v.d. Oudenhoven, Charles v.d. Riet, Bart Meeus (de latere witte pater), Gerard Janssens, Bart Dime en de onderwijzer Manus Rijk.

Op de vierde rij: Joseph Praet, Kees v.d. Lindeloof, Leo Janssens, Willem Willemse, Hans Huijsmans, Kees Dekkers, Frans Franken, Til v.d. Berndt en Christ Lazeroms.

Vijfde rij: Bart Wagemakers, Willem Maatjens, Jos Marijnissen, Rinus v.d. Vorst, Harry Hellemons en Kees Janssens.

3. De voorlopers van het landbouwhuishoudonderwijs in onze gemeente waren de cursussen die aanvankelijk in de Rochusbouw van het ziekenhuis werden gegeven en later in de Jozefschool,

Op de foto van rond 1920 zien we zittend, van links naar rechts: mejuffrouw Groenesteeg, lerares, juffrouw Ambagts, handwerk1erares, pastoor De Wit, miinheer v.d. Horst, leraar landbouwschool, Dora Konings en Naan Wijnen.

Tweede rij, staande: To de Rooii, Cor de Moor, Marie Hagens, Til de Rooij, Paschasia van de Lindeloof en Mina de Rooij,

Bovenste rij, staande: Jo van Lier, Anna van Aken, Jans de Moor en Mientje Meeuwissen. De foto is gemaakt in de tuin van de broeders,

4. De oudste klassefoto van de St. Franciscusschool. De school is gebouwd in 1923 en van dat jaar is ook de foto.

Staande achter in het klaslokaal, van links naar rechts: Jeanne Ossenblok, Soeur Antoinette en Soeur Francois.

In de rij schoolbanken, uiterst links: Jeanne Kockx, Mien Kessel en een onbekende, Nel van de Biggelaar en M. Maatjes, Nelly Dime en J. Frijters, Marie Vervaart en T. Jongenelen en Jo Dam. In de rij schoolbanken in het midden: een onbekende en Dymphy Jongenelen, To Hurkx en A. Aanraad, Jacky Luijckx en Mimi Mol, Virgo v.d. Ende en Joke Mulders, A. de Jong en ? Jongenelen en twee onbekenden.

In de rij schoolbanken rechts: Cor Hagens en Netje Mies, Zus Onrust en Netje de Moor, R. Vermolen en D. Stoop, C. Hurckx en Betje Jongenelen, Dien de Wolf en L. Theunissen, L. v.d. Bosch en Nel van Chaam.

5. Deze schoolfoto is genomen in 1923 op het plein bij de Jozefschool. De school was toen een openbare school, want pas op 1 januari 1924 is deze school overgenomen door het kerkbestuur en werd het een bijzondere rooms-katholieke school.

Onder, van links naar rechts: Kees van Aart, Toon Jongenelen, Toon Timmermans, Piet Timmermans, Piet Lazeroms, drie broers Dam, Pauw Kuiistermans en Nil (? ) Kuijstermans,

Tweede rij: A. v.d, Zande, Janus de Bakker, Wout de Wolf, Egi de Wolf, Pauw Hellemons, Frans Rovers, Jan de Rooij, Piet Koevoets, Jan van Ham, Goof van Ham, Rinus Sep, ? Sep en Kees Sep. Derde rij: Piet de Bakker, ? Mommers, Jan Brans, Sjaan Sep, Antoon Sep, Eduard de Rooii, Rinus de Rooii, Bart Antens, Jos van Ham en Kees van Peer.

Vierde rij: Jan de Bakker, ? Lazeroms, Toon Mommers, Diel Jansen, Walterus Mouwen, Kees Pruimenboom, ? Kuijstermans en Piet v.d. Hout.

Viifde rij: Van Zantvoort sr., Jan Tak, Am. Donkers, Piet de Rooii, ? Lazaroms, Driek Luijsterburg, Piet Kersten en P. Jansen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek