Kent u ze nog... de Ouderkerkers

Kent u ze nog... de Ouderkerkers

Auteur
:   H.P. Compier
Gemeente
:   Amstelveen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4337-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Ouderkerkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Het bestuur van de St.-Aloysiusvereniging, De St.-Aloysiusvereniging was een vereniging van deken J.J. Graaf door zijn kapelaan J .C. van der Loos opgericht. De vereniging beoogde vrijgezellen vanaf vijftien jaar tot aan hun eventuele huwelijk een nuttige vrijetijdsbesteding te bieden. Naast zijn inzet voor deze vereniging heeft kapelaan Van der Loos zijn sporen eveneens verdiend als historicus. Op aansporing van dezelfde deken heeft hij de geschiedenis van de St.-Urbanusparochie , de moederkerk van Amstelland, en de geschiedenis van Amstelland beschreven. Voor zijn vele verdiensten is er in Ouderkerk een straat naar hem vernoemd, de J. van der Loosstraat.

De vrijgezellenvereniging ontplooide vele activiteiten op velerlei gebied. Zo moesten ze bij toerbeurt een spreekbeurt vervullen met aansluitend diseussie, men speelde toneel en zowel blijspelen als drama's werden opgevoerd. Men had de beschikking over een bibliotheek, waar men kosteloos een goed boek kon lenen, Daarnaast werd gelegenheid gegeven een eursus te volgen, bijvoorbeeld een eursus voor bouwkundig tekenaar, of handtekenen, een soort herhalingseursus in vlakke meetkunde, of een eursus in de Nederlandse taal. Menig timmerman, metselaar, loodgieter of schilder heeft hier zijn eerste lessen opgedaan. Bouwkundig tekenen werd gegeven door de heer v.d. Bijl, handtekenen door een schoolmeester uit Duivendrecht, later ook door de heer Boneke en anderen. De kosten verbonden aan de cursus werden met opzet zo laag mogelijk gehouden. Belangstelling was er genoeg voor deze vereniging, aangezien er van georganiseerde sport nog nauwelijks sprake was. Bovendien kon men hier's zondags biljarten en kegelen (er was een goede kegelbaan). Men kon er een kaartje leggen, een glas bier drinken en verder alcoholvrije drankjes gebruiken.

Voor de Aloysiusgezellen werd het he den nog bestaande gezellenhuis in gebruik genomen. De opriehter, kapelaan Van der Loos, ziet u hier op de foto te midden van zijn bestuur, van links naar reehts: Nees v.d. Kroon, Pieter v.d. Hulst, Meindert v.d. Hulst, kapelaan Van der Loos, Nieo Verwije en Leen Seholte, kort geleden overleden. Zijn zoon woont nog in Ouderkerk. Zo'n instelling was in die dagen nog een zeldzaamheid, waarin Ouderkerk voorop ging.

7. Foto van een cornite, vermoedelijk tot vienng van het jubileum van deken Graaf. Op de achterste rij, van links naar rechts: Meindert v.d. Hulst, Piet Han, Piet Timmer, Cors van Tol, meester Van Dam (hoofd van de school), H. v.d. Vall, die mijn grootvader typeerde op een rekening als "meester kledermaker", de heer Pouw en Jan de J ong, vader van de latere koster De J ong, een bij ieder bekend figuur. Zittend: J. van 't Schip, armmeester; Dirk Vrolijk, armmeester en organist; zijn laatste kleinzoon heeft kort geleden zijn boerderij verlaten en woont nu in het Rustoord. Dan volgen kapelaan Van der Loos en Comelis Kea, die op de boerderij woonde, waarin indertijd de pastoor van Bullewijk woonde. In die tijd stond er op de boerderij Kerklust, waarin nu P. Timmer woont, een houten kerkje, maar nu spreek ik van zo'n honderd zestig jaar terug. Ten slotte zien we op deze foto Schelling, een veenbaas. Hij woonde in het huis .Hoofdenburg" aan de Holendrechterweg.

N.B. Let u eens op de gouden ringen in zijn oren. U ziet, er is niets nieuws onder de zon.

8. De trekschuit van de beurtschipper. De ligplaats in Ouderkerk beyond zich in de Wijk, waar nu de parkeerplaats voor de dorpstraat ligt. Deze Wijk was vroeger veel breder dan tegenwoordig. Voor de boeg van de schuit valt een vlondertje te ontdekken, waar de mensen van de dorpstraat water kwamen halen om hun straatje te schrobben. De beurtschipper, Willem v.d. Bosch, staat achter het stuurwiel. Zijn oudste dochtertje zit op de kajuit, zijn vrouw zit met het jongste dochtertje achterop. De roef of kajuit is nogal lang. Men kon behalve vracht ook passagiers meenemen. Op de voorplecht staan grote vaten, vermoedelijk petroleumvaten. Petroleum werd in die tijd veelvuldig gebruikt voor verlichting van huis en straat en voor kooktoestellen.

Op de voorplecht staat ook een mast, waaraan men de treklijn bevestigde. Het andere einde maakte men aan een paard vast, dat de schuit moest trekken. Midden achter de schuit staan Hendrik Richter, de timmerman; een man met een zweep in de hand, de jager die het paard langs het jaagpad moest drijven en enige dames die graag op de foto wilden. Voorop de schuit staan ten slotte nag Gijs Kuis en een andere knecht van de schipper.

In Amsterdam had de schipper ook nog een ligplaats aan de Binnen-Amstel tegenover het 's-Gravenlandse veer. Daar waren verschillende ligplaatsen voor de dorpen uit de omgeving. In de bierkelders en bestelhuizen in de onmiddellijke omgeving van het veer kon het er zeer plezierig en gezellig toegaan. Achter de trekschuit staat links het pand van slagerij Stronkhorst, toen bewoond door slager Kopost, daarnaast het grote huis met kruidenierswinkel van Harry v.d. Velden. Dan het huis van meester Wes, tegenwoordig de drogisterij van Landgraaf. Uiterst rechts staat het huis van Jan Vis, de "kouwe" bakker. Hij kocht zijn brood van de fabriek Ceres uit Amsterdam. Hij ventte zijn brood uit, maar hij verkocht ook aan huis over de onderdeur. Je kon bijvoorbeeld voor drie cent een krentenslof (iets groter dan een krentenbol) kopen. Nu zit de manufacturier "Cobi" in dit pand.

9. De toneelgroep van de Aloysiusvereniging. Het stuk heette "De kleine Tarcisius". Het speelde in de tijd van de Romeinse christenvervolging en het werd opgevoerd in 1910. Op de foto ziet u de voornaarnste personages uit het stuk, Romeinse soldaten met hun overste, edelen en jongelingen.

Op de achterste rij, van links naar reehts: Freek v.d. Kroon, H. v.d. Vall sr., Rienus Steen, Theo Bakker, onbekend, Jaap Gerekink, onbekend en Frans v.d. Kroon. Op de tweede rij: Leo Copier, H. de Bruin, onbekend, Steef de Bruin, Pieter v.d. Hulst, onbekend, Albert de Bruin, Camelis Bomars en Toon Copier. Op de derde rij: Janus Wesseling, Steef Wesseling, Manus Wesseling, Willem de Kwant, Anton Baas, Meindert v.d. Hulst, Kees Overboom en Willern Klein. Op de voorgrond zien we Henk Snel. Hij speelde de titelrol en ten slotte Jan Burgers van cafe "De Vrije Handel".

Het was een spannend stuk. Het publiek heeft er met volle teugen van genoten. Men moet niet vergeten dat men in die tijd niet veel was gewend. Behalve dit stuk werden er ook vaak kluchten opgevoerd. Deze vonden vooral plaats in de winter tot aan vastenavond. Men opende meestal op koppertjesmaandag, de eerste maandag na Driekoningen. Verder werd er dan gespeeld op de woensdag- en de zondagavond. De zaal was altijd goed gevuld, ondanks de vijftig cent entreegeld. Veel jong yolk kwam naar de uitvoeringen toe, zelfs uit de omgeving. Niet iedereen ging met dezelfde intentie naar het toneelstuk. In ieder geval was het een trefeentrum.

10. Het feestcomite in de tijd van burgemeester Straman. Het feestcomite van de Wilhelminavereniging organiseerde jaarlijks een tweedaags feest ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin, Allerlei volksspelen stonden er op het programma, zoals ringrijden te paard met tilbury, ringsteken op de fiets, tobbetje steken en ton knuppelen. Voor de jeugd organiseerde men diverse wedstrijden: hindernislopen, zaklopen enzovoort.

De feestelijkheden werden geopend met een aubade door de schoolkinderen op het kerkplein. Na afloop van de aubade trokken de kinderen in optocht door het dorp, waama het feest voor hen werd voortgezet op school. Het feestcomite begaf zich na de aubade met de burgemeester aan het hoofd (hij was lid van het cornite) naar het kermisterrein en opende de kermisvermakelijkheden door een tocht langs de kramen.

U ziet de heren van het feestcomite hier in de draaimolen. Van links naar rechts: Jan v.d. Kroon, Meindert v.d. Hulst, Cornelis Lubbe, op de achtergrond H.P. Com pier, Jan de Vries en Jurien, Camelis Kort, op het paard burgemeester Straman, achter hem Jan Wesseling, Toon Compier, zittend op de vloer v.d. Veer, een Fries uit Joure, zittend op de bank Steef Hoonhout en Hein van Loenen van "De Oude Prins".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek