Kent u ze nog... de Ouderkerkers

Kent u ze nog... de Ouderkerkers

Auteur
:   H.P. Compier
Gemeente
:   Amstelveen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4337-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Ouderkerkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. De winkel en zadelmakerij met stoffeerderij. Deze prent mag ik u beslist niet onthouden, omdat dit pand binnenkort zal verdwijnen door de uitbreiding van de Rabobank. Op dit moment (zomer 1975) wordt het huis nog bewoond door Blijenberg. Zijn voorganger, Van Marken, maakte zadels voor paarden. Paarden werden er in die tijd genoeg bereden, maar hij stoffeerde ook tilbury's en wagentjes. Verder verkoeht hij tapijten, lederwaren en paardetuigen. Er is sinds het begin van deze eeuw niets aan deze pui veranderd, wat zeer opmerkelijk mag worden genoemd.

Van links naar reehts treft u op de foto aan: Jans Lampen, later mevrouw Onderwater, mevrouw Van Marken, Jo Noge, de pleegdoehter van de familie Van Marken, zadelmaker Molleman, een jongste bediende en ten slotte Van Marken zelf. Let u eens op de ouderwetse gordijnen aehter de ramen; gordijnen die toen heel modern waren.

17. De brandweer van Ouder-Amstel. Vol trots presenteert Meyer, de brandmeester, de eerste motorspuit. Hij staat naast de wagen. De bemanning is zo te zien niet minder trots. Verder herkennen we, van links naar rechts: Jan Coevert, Jan Lichtenberg, Co van Outersterp, Comelis Lubbe, Cees Wijfjes en L. Otto. Achter het stuur zit Frans Lampen en op de treep1ank zien we No1 van Ommeren. Zij beschouwden hun werk als een 800rt sport, maar ze waren allemaal sterk bij hun taakuitoefening betrokken.

Voor de eerste motorspuit beschikte men slechts over handspuiten, die over verschillende wijken van de gemeente waren verdeeld. Erg romantisch, maar niet zo doe1matig. De laatste brand die nog met handspuiten werd geblust, betrof de boerderij van boer Korrel. De brand brak zaterdagmiddag uit, maar het duurde tot zondagmorgen voor het sein "brand meester" kon worden gegeven.

Ret brandweerkorps bestond uits1uitend uit vrijwilligers, Iedereen had zijn eigen taak en functie, zoals brandmeester, spuitgast, pikkaneurs, pompers en fakke1dragers. A1s een brand omvangrijk was en lang duurde, werd er tijdens het blussingswerk bier, een borrel en brood aangevoerd en bij het pompen werd zelfs gezongen. Ret pompen moest namelijk in een regelmatig tempo gebeuren. Vervelen deden deze mannen zich niet.

18. Met het voortschrijden der jaren werd ook met moderner materiaal gewerkt. Het verschil met de eerste motorspuit is dan ook duidelijk zichtbaar. Maar ook hier straalt de trots van de gezichten van de mannen. Deze mannen hebben ook reden om trots te zijn. Zij hebben zojuist de eerste prijs in de wacht gesleept bij wedstrijden. Het korps is uitgebreid en gedeeltelijk verjongd. Iedereen is ervan overtuigd dat een beroepsbrandweer niet vlugger ter plaatse kan zijn dan deze vrijwillige brand weer. Zo gauw het alarmsignaal klinkt, ziet men de bakker (soms nog met hoge muts), de slager met voorschoot, de winkelier en de monteur hollen of fietsen om zo snel mogelijk op de brandweerkazerne te zijn, Kunt u zieh het tafereel voorstellen van de garagehouder die met grote spoed door de Kerkstraat raeet met zijn bestelwagen, plotseling stopt om de wagenmaker, ook onderweg, op te pikken, maar voor de wagenmaker het weet ligt hij al weer op straat omdat de garagehouder verzuimt de man gelegenheid genoeg te geven om in te stappen. Het deert de wagenmaker eehter niet. Hij staat op en holt verder.

In de brandweerkazerne hangen alle uniformen op een vaste plaats. Ieder pakt zijn spullen, springt op de wagen en kleedt zieh op de wagen verder aan, terwijl de wagen reeds wegstuift, op weg naar de brand. De laatkomers worden wel door behulpzame en nieuwsgierige omstanders aehterna gebraeht.

De bemanningsleden op de foto zijn, van links naar reehts: Karel v.d. Toren, Jan Lubbe, Jan Lampen en Gerard Sieverding.

19. U ziet hier het feestcomite voor cafe "De Oude Prins". De foto is genomen op de morgen van koninginnedag. Het feestcomite staat opgesteld voor de toenmalige hoofdingang van het cafe. Het feestcornite was samengesteld uit leden van de Wilhelminavereniging en van de Christelijke Oranjevereniging. Het was traditie dat het feestcomite werd afgehaald door de fanfare "Crescendo". In optocht ging men dan naar het plein voor de hervormde kerk. Op deze plaats, onder de oude kastanjebomen, nam het comite dan de zanghulde van de schooljeugd in ontvangst. Na een kort woord van de burgemeester begeleidde "Crescendo" de kinderen naar de verschillende festiviteiten.

We zien, van links naar rechts: Th. Albers, H. Bakker, L. Vega, Kars, T. van Bodegraven, H. Com pier, N.J. van 't Schip, J. de Nooi, A. Hogenhout, A. Slokker, J. Sieverding, J. de Haan, C. Kort, J. Wesseling, onbekend en Brandsma. Zittend op de voorgrond: C. Lubbe.

20. Het "Amstel's Mannenkoor" in haar beste dagen ging vele malen met veel succes op concours en sleepte verschillende prijzen in de wacht. Ze deden het in die dagen met enorm plezier. Aan de samenstelling van het koor kunt u zien dat zowel jong als oud in dit koor was vertegenwoordigd, Zittend van links naar rechts: de oude heer v.d. Weyde, Louis Otto, Adriaan Lichtenberg, Frans Korver, dominee Aalbers, meneer Tichers, de dirigent die het koor naar vele successen heeft gevoerd, Krijn Wagenaar, Jan de Graaf en Jo Wagenaar. Staande op de eerste rij: Rienus Spoor, Gerrit v.d. Bosch, Hendrik de Vries, Bakker, Wim van Eik, Arie Spoor, Kees de Vries, Griffioen, Jan Bouwmeester en Henk v.d. Bosch. Staande op de tweede rij: Peter Lichtenberg, Engel de Graaf, Goof van Berkel, Jan Coevert, Piet van Vlied, Nico Otto, Piet Wagenaar, Huub Verkerk, Jan Verkerk en Thijs Wagenaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek