Kent u ze nog... de Ouderkerkers

Kent u ze nog... de Ouderkerkers

Auteur
:   H.P. Compier
Gemeente
:   Amstelveen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4337-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Ouderkerkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. De voetbalvereniging "De Zwaluwen". Op de bovenste rij, van links naar reehts: T. de Haan, Bertus Bakker, Gerard Wijnstok, Thijs Roos, Co de Groot, Guus Houwen en J. Welsenis. Op de tweede rij: C. de Koning en Daan Meyer. Op de derde rij: Leen van Ingen, Kees de Kruif en Wim Seherpenzeel.

Deze voetbalvereniging was de voorloper van het huidige "Osdo". Ze speelden uitsluitend op zaterdag. Dat ze hun mannetje stonden is duidelijk waarneembaar.

22. Deze foto is genom en vanaf de Amstelkant bij de huizen van het zogenaamde klooster, zoals ze nog in het begin van deze eeuw werden aangeduid. Oorspronkelijk waren het huizen van de diaconie van de Nederduitse Hervormde Gemeente. Links op de foto ziet u een grate stapel hout. Dat was brandhout dat de mensen hadden verzameld voor de winter. Er spoelde bij westenwind nogal wat hout aan. U ziet er zelfs rand hout bij. Waarschijnlijk is het kaphout, afkomstig van oude bomen aan het kerkplein, Achter de man met de baard zien we nog een prachtig exernplaar van een Iantaarnpaal, waarin 's avonds de petroleumlamp werd aangestoken. Achter het ijzeren hek tussen het gebladerte is nog een klein stukje zichtbaar van de hervormde kerk.

De man met de baard is Molleman. Hij was in dienst van kaaskoper Polanus, die zijn pakhuizen in de Kerkstraat had. De vrouw naast hem is de echtgenote van Boudewijn van Vlied, die eveneens in dienst was bij Polanus. De man in uniform is G. Botte, de rijksveldwachter. Hij draagt een blik benzine. De rijkspolitie had in die tijd in de Amstel een motorboot liggen voor hun dienst op het water. De jongen die tegen het muurtje leunt is Boudewijn van Vlied jr. Het klooster was en is een pittoresk plekje in Ouderkerk waar ook nu nog zeven gezinnen erg gezellig wonen.

23. De ijsbaan op de Driemond van de Amstel. Dit stuk van de Amstel wordt de Driemond genoemd, omdat de Arnstel zieh hier splitst in de richting Amsterdam, richting Uithoorn en riehting Abeoude. In de middeleeuwen werd het meer dat hier was gevormd het Papenmeer genoemd, omdat het visrecht hiervan aan de parochie paap toekwam. Tegenwoordig is het woord paap een scheldwoord, maar in die tijd werd de priester, als het een pater was in een parochiekerk, paap genoemd. Personen zijn op deze foto niet te herkennen, maar duidelijk is wel dat velen hier de schaatssport beoefenden. De ijsclubs Ouder- en Nieuwer-Amstel legden hier hun banen aan en hielden die ook tijdens de vorst in goede conditie. Rondom de baan waren palen aangebracht waaraan men's avonds elektrische lampen hing, zodat er ook dan druk kon worden geschaatst. Er werden wedstrijden georganiseerd en ijsfeesten in allerlei vorm vonden er plaats. Natuurlijk ontbraken de koek en zopie niet.

In de tijd dat deze foto werd genomen was er al sprake van enige samenwerking met de ijsclub "Eigen Hulp" van de Sluisvaart. Reehts op de voorgrond ziet u een tamelijk grote tent die de beide ijsclubs gezamenlijk bedienden. Vermeldenswaard is ten slotte nog de bebouwing rond de Driemond.

24. De christelijke jongelingsvereniging "Daniel". "Daniel" was een vereniging voor de rijpere jeugd en zij beoogde deze jongeren te begeleiden tot goede leden van kerk en maatschappij. Men besprak godsdienstige vraagstukken en meer uitgebreide bijbelstudies. De leden werden onderwezen in maatschappijleer en ook politieke vraagstukken kwamen aan de orde. Men beoefende een eenvoudige vorm van toneelspel, zogenaamde samenspraken.

De personen op de foto zijn, zittend van links naar rechts: J. v.d. Neut, die ook op de zondagsschool lesgaf, Hendrik de Vries, Cor van Ginkel en dominee Bleeker. Hij liep buiten altijd met een hoge hoed, die hij echter voor iedereen afnam. Bij de dominee ging je als kind een duif kopen als je geen cent op zak had. Je behoefde niet tot zijn kerk te behoren. Naast dominee Bleeker zit zijn voorganger, dominee Zwart, en naast hem zien we zijn opvolger dominee Aalbers, verder Jan Hoedmer Gzn. en Johannes Hoedmer. Op de eerste rij: Wim v.d. Horst, Jaap Meyer, Jac. de Wit, Lemke, Maurits de Groot, Antoon v.d. Bosch, Dirk Kalfshoven, na het vaandel Jan Hoedmer, Johannes Hoedmer, Henk Visser en Klaas de Wit. Op de tweede rij: naast het vaandel Jan Lichtenberg, die ook leider van de knapenvereniging was en zondagsschoolleraar. Door het vroegtijdig overlijden van zijn vader was hij al heel jong voorlezer in de hervormde kerk. Tot op de dag van vandaag is hij een trouw en gewaardeerd lid van de Oranjevereniging. Naast hem zien we Cor Griffioen, Siem Bakker en Hendrik Verwoerdt.

25. De christelijke gemengde zangvereniging "Excelsior". Het koor staat hier opgesteld voor de preekstoel van de hervormde kerk. Deze kerk leent zich uitstekend voor concerten. Zij is hoog en ruim en he eft een prachtig orgel. De plek waar de kerk staat is een historische plaats, want in 1100 werd hier het christendom al gevestigd en van hieruit werd het christendom verbreid over geheel Amstelland.

Op de eerste rij, zittend, van links naar rechts: Pieter Lichtenberg, Jan Udo, Gijs HoI, Gerrit v.d. Bosch, onbekend, Cousant (beschermheer), Tichers (dirigent), mevrouw Tichers, dominee Stam en Hein Udo. Op de tweede rij: de dames v.d. Toren, Meyer, J. v.d. Toorn, Van Schaik, H. de Vries, F. Angelen, onbekend, Hofstra, J. Meyer, Griffioen, A. Oudjes, J. Kruiswijk, De Boer, Van Vlied, G. Oudjes, De Vries en Marietje HoI. Op de derde rij: de dames H. Oudshoorn, Lens, H. Hofstra, C. Piet, Kruit, Haakmeester, N. Meyer, T. Verheul, F. Verheul en Marie Bakker. Op de vierde rij: Piet van Vlied, Jan Meyer, Dirk Schuttel, Henk v.d. Bosch, F. Korver en Anton HoI. U ziet, het was een groot koor. Het bestaat vandaag de dag nog, maar het telt niet meer zoveelleden als vroeger.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek