Kent u ze nog... de Ouderkerkers

Kent u ze nog... de Ouderkerkers

Auteur
:   H.P. Compier
Gemeente
:   Amstelveen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4337-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Ouderkerkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. De christelijke school "Eben Haezer". Deze foto dateert van 1906. Ze is genomen op de speelplaats. Op de achtergrond ligt de Amsteldijk, Het ijzeren hekwerk stond op een houten grondkering in verband met het hoogteverschil. Bij de bouw van de nieuwe school is dit alles geheel verdwenen. Op dezelfde plaats staat nu de derde school en in Ouderkerk-Oost is onlangs weer een christelijke school geopend. De school op de foto werd opgericht in 1877. De eerste hoofdonderwijzer was J. Valent, die in 1882 werd opgevolgd door meester Breedveld. Hij ging in 1915 met pensioen. De bouwtekening van de eerste school werd gemaakt door J. Richter. Hij was timmerman en opzichter van de gemeente Ouder-Amstel,

Voor u poseren op de achterste rij, van links naar rechts: Maarten van Schieveen, Neeltje van Ingen, Alie van Groos, Mien van Schieveen, Jo Roge, Cor de Jong, Greetje Pijper, Klaas van Ingen, Jan Koekmans en Jan Roufaer. Op de tweede rij: Willern de Noor, Janus Pijper, G. van Dorth, Jo Lampen, Lena Post, Gijsje Verheul, Pietje Udo, Jaantje Vedder, Cor Oostveen, Jet Schut en Jan Slecht. Op de derde rij: onderwijzer Kriton, Cees de Pijper, Dirk van Dorth, Cor Paddenburg, Gerrit Slecht, Dirk Molleman, Jan Molleman, Cees Udo en Rinus Roufaer. Op de onderste rij: A. de Jong, Vedder, Piet Verheul, Hannis Verheul, Greetje Ooms, Lena Ooms, To Post, Henk Udo, Jennie Lampen, Herman Lampen, Jan Groos, Gijsje de Jong, Andre Roufaer en ten slotte, gehee1 rechts, het hoofd van de school, meester Breedveld.

32. Na het verdwijnen van de mooie oude klapbrug over de Amstel (hij is nog te bezichtigen in het Arnhemse Openluchtmuseum) heeft men in 1939 dit pontje in gebruik genomen. Hoelang de oude brug er heeft gelegen is niet met zekerheid te zeggen. Maar in 1356, zo blijkt uit een brief van Willem van Beieren, lag hij er al. In 1551 bleek hij in zo'n slechte staat van onderhoud te zijn dat hij is vervangen door een schouw. In 1613 is toen weer een nieuwe brug gemaakt en deze heeft het tot 1939 uitgehouden. In 1939 is de brug vervangen door een pontje, omdat iets meer noordelijk een grote brug is aangelegd voor het snelverkeer.

Het lag aanvankelijk helemaal niet in de bedoeling om in plaats van een brug een pontje in de vaart te brengen, maar een stevig protest van de inwoners en vooral van de zakenmensen (aan de Arnstelzijde verdween de ene winkel na de andere) had resultaat. Als een soort smartegeld werd door de provincie een mooie, nieuwe pont met havens en het eeuwenoude brugwachtershuisje vergezeld van een sam geld van f 7.000,- aan de gemeente Ouder-Amstel geschonken. Het brugwachtershuisje werd overigens slechts in bruikleen gegeven. De gemeente nam hierbij de plicht op zich de pont in stand te houden. De laatste jaren gebeurde dit gezamenlijk met de gemeente Amstelveen. Va or de overtocht moest men een klein tarief betalen.

Co de Groote was de eerste pontbaas. Na hem volgden er nag velen. Door langdurige ziekte van de laatste pontbaas en andere moeilijkheden ligt de pont nu echter al enige jaren stil. Voor kinderen en ouderen is het echter een groot gernis, maar ook voor het vreemdelingenverkeer. Wij wachten met ongeduld op het herstel van de verbinding, mede in verband met het gevaar op de zeer drukke brug. Hoe lang nog?

33. Een klas van de openbare lagere school te Ouderkerk in 1924. Zittend op de eerste rij, van links naar rechts: Piet Worm, Nees Wijdenes, Goost Lievers, Jan Blok, Nees Katsbergen, Karel Schoneveld, Henk van Vlied en J aap Wijdenes. Op de tweede rij: juffrouw Aanema, Liesbeth Verheul, Joop van Vlied, Giena Blok, Alie Blok, Doortje Worm, Corrie Katsbergen, Maaike Verheul, Cors v.d. Bosch, Koos v.d. Velden en meester P. Bruning. Op de derde rij: Jannie de Graaf, Geertje Wijdenes, Geert Lievers, Alie Katsbergen, Mien v.d. Bosch, meester Van Reyen, het hoofd van de school, Sientje van Ginkel, Alie v.d. Velden, Greet Lievers en Lena v.d. Toorn. Op de achterste rij: Joost Lievers, Dirk Landwehr, Nico van Wandelen, Jaap Brukheim, Jan Blok, Dirk Worm, Cor Schoneveld, Karel v.d. Toorn, Henk Blok, Henk Worm en Kees Schroder.

34. Deze foto is genomen tijdens het feest ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. Zoals gebruikelijk werden overal enorme festiviteiten op touw gezet. Bij deze gelegenheid deed ook het brandweerkorps mee. Sommigen dragen stokken met een ronde knop. Dat was het teken van brandmeester. De stok met de piek werd gedragen door de piekeniers. Achteraan op de foto ziet u nog stokken met een koperen pot op de stok. Dat waren de fakkeldragers. Ten slotte is er nog de stok met een soort mutsje. Dat is de rollezer,

Bij brand begon de brandklok te luiden in de toren van de hervormde kerk. De mannen van de dorpsbrandweer kwamen dan zo snel mogelijk naar het raadhuis, De rollezer begon dan de namen af te roepen en de aanwezigen riepen dan "present". Het paard werd voor de spuit ingespannen en men trok naar de brand, die intussen lustig verder woedde. Aangekomen bij de brand kon men zich meestal slechts bepalen tot het nat houden van de belendende percelen. Op de achtergrond is nog iets van de brandspuit waar te nemen.

We zien onder anderen van links naar rechts: met stok H. van Duft, Anton Rijgerbeek, Karel v.d. Toom, Jaap Verburg, Gerrit Kok, Louis van Lammeren, Jan Verhagen, die een borrel krijgt van Gerrit Kok, boven Jan Verhagen Krijn Wagenaar, J. v.d. Bosch, de man met baard en stok is Ouwerik, achter hem met hoge hoed Jan Lampen. Hij stelde de burgemeester voor die het opperhoofd van de brandweer was. Dan Groen in 't Woud met de holle stok waarin de rol was geborgen, Andreas Kuit met piek, Hendrik Rietveld, G. Bakker en geheel rechts Arie de Rijk.

35. De roorns-katholieke parochieschool is opgericht op 1 oktober 1888. De school stond toen in de Ronde Hoeperpolder, wijk A nummer 122a. De school stond onder het bestuur van de parochie van de H. Urbanus. Het eerste schoolhoofd was W. van Dam, geboren te Delft op 3 mei 1863. Hij was dus pas vijfentwintig jaar oud toen hij hoofd van deze school werd. In 1928 kreeg hij op vijfenzestigjarige leeftijd eervol ontslag en ging hij met pensioen. Hij begon toentertijd met een onderwiizer (ondermeester J. Lutz, geboren op 26 mei 1869 te Vinkeveen). De school is begonnen met twee klaslokalen, waarin zes klassen waren ondergebracht. In 1904 werden er twee lokalen bijgebouwd. Ter indicatie: in 1907 verdiende het schoolhoofd f 1.000,- per jaar en de ondermeester en de beide juffrouwen ieder f 500,-. En dan te weten dat de klassen beslist niet klein waren. De school telde in dat jaar honderd tweeennegentig leerlingen.

We zien op de eerste rij, van links naar rechts: Reinier van de Kroon, Jan Lampen, Hein Jansen, Toon Jansen, Jan Scholte, Andries Marecel en Kees de Zwart. Op de tweede rij: Piet Vrolijk, Bart Jansen, Arie Touw, Wim Touw, Ab Vermey, Piet Vermey en Jans v.d. Kroon. Op de derde rij:

Hannes Kooiman, Jan Geijzel, Barend Geijzel, Truus v.d. Kroon, Trijntje Touw en Neel Kooiman. Op de vierde rij: Gerrit Kooiman, Dora Scholte, Alie Scholte, Marie Marecel, Corrie Marecel en Dirkje de Zwart. Op de vijfde rij: Jan Vermey, F. v.d. Kroon, Fiet Touw, Gerard Lampen, Bart Jansen en Leen Scholte. Links zit juffrouw Bebelman en reehts staat meester Van Dam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek