Kent u ze nog... de Papendrechters

Kent u ze nog... de Papendrechters

Auteur
:   drs. H.A. Visser en J. van der Giessen
Gemeente
:   Papendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2372-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Papendrechters'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

29A. Op de plaats waar kort tevoren de oude boerderij van lac. van Wijngaarden was afgebroken, werd in 1930 voor rekening van Thijs Verheul uit Rotterdam begonnen met de bouw van een blok van 3 woningen. Deze huizen zijn genummerd Bosch 20, 22 en 24 en staan recht tegenover de woning van dokter G. Kooijker. Tijdens de bouw is deze foto gemaakt. De bouwers die hun werk even hebben onderbroken, zijn, van links naar reehts: Bongers, Piet Starn, C. van Dalen, Huib Kwakernaak, A. Donk, T. Versehoor en lac. Boer. Geheellinks ziet U de voormalige boerderij van C. P. van Dalen.

30. Schaatsenrijden was voor vele Papendrechters vroeger een geliefde bezigheid. Wellicht kwamen strenge winters toen ook meer voor dan tegenwoordig. Vooral in het schoonrijden of "zwieren" waren velen zeer bedreven. De hier afgebeelde dames rijden op de ijsbaan in de Molenpolder, achter het Bosch. Men moest dan lid zijn van de Papendrechtse IJ sclub, hetgeen bleek uit het lidmaatschapskaartje, dat men zichtbaar moest dragen. Van links naar rechts zien we de gezusters Alie, Belia en Cor Romeijn (1,2 en 4) en de zusters Maaike en Dirkje van der Giessen (3 en 5).

31. Omstreeks 1934 werd door Willem Dekker de eerste steen gelegd voor het woonhuis Bosch 28a. Dit huis staat naast het voormalige raadhuis, later badhuis. Deze foto brengt die eerste steenlegging in beeld. Links vooraan staat de aannemer lac. van der Linden en rechts vooraan Willem Dekker. Daarachter van links naar rechts: postbode A. Rietveld, postdirecteur W. Kleijn, mevrouw A. v. d. Linden, mevrouw A. Fondse, de marechaussees De Boer en Van Vliet, daartussen: Griet Fondse. Verder: Riek Fondse, lanny Bakker, Riena Dekker, mevrouw L. Dekker, P. van Dalen, mevrouw L. van Dalen en de meisjes Lena en Bets van Dalen.

32. Tijdens de mobilisatie van 1914/18 waren ook in Papendrecht een aantal militairen ingekwartierd. De gemeenteseeretarie was nog gevestigd in het gebouwtje uit 1888, ons eerste gemeentehuis. V oor dit gemeentehuis werd in die jaren deze foto gemaakt. In het midden zit burgemeester N ic. Bonten, vlak achter hem staat veldwachter H. Radema. Tweede van links is de heer W. v. d. Erve (gemeentesecretaris), vierde van links de ambtenaar ter secretarie de heer Ceelen. Links van de burgemeester zit de luitenant en reehts van hem de kapitein.

33. Het boerenbedrijf en met name de veehouderij heeft tot voor betrekkelijk korte tijd een belangrijke rol gespeeld. Een groat aantal grotere en kleinere boerderijen stond langs de gehele dijk en een groot deel van de melk werd door de boeren zelf in Dordrecht uitgevent, De tijd van de .Jiooibouw" was voor de boeren een drukke tijd, vooral omdat men zo van het weer afhankelijk was. Ongeveer daar waar nu de Kohnstammschool staat is deze foto, in 1941, genomen. Men ziet van links naar rechts: Hannen Dekker jr., Harmen Dekker sr.iMees Visser, Teunis Visser, Greet Dekker, mevrouw Dekker-Prins, Jacob Dekker Hzn., Jenny en Emma Dekker. Boven op het voer hooi: Piet de Koning Wzn.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek