Kent u ze nog... de Papendrechters

Kent u ze nog... de Papendrechters

Auteur
:   drs. H.A. Visser en J. van der Giessen
Gemeente
:   Papendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2372-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Papendrechters'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

39. Martinus Visser was voor zijn tijd een ondernemend man. Reeds ornstreeks 1870 vestigde hij zich in Papendrecht - zijn woonplaats - als zelfstandig metselaar-aannemer, aanvankelijk tezarnen met zijn broers, later in combinatie met zijn zoons Jan, Gerrit en Arie, In de jaren rond 1900 volgde een compagnonschap met Johannes Smit te Oud-Beijerland, waarmede de grondslag werd gelegd voor de latere "N.V. Visser en Srnit's Aanneming Mij." Deze foto van rond 1895 toont de heibak "Betje" die door de voorrnan-timmerman Jan van Wageningen op het werfje aan de Visschersbuurt was verbouwd tot een zelfvarend vaartuig. De beide schepraderen werden door de stoornheikar aangedreven. Het geheel trok destijds nogal de aandacht. De foto is genomen op de Merwede, bij het Papendrechtse Veer. Op de bak staan van links naar rechts: Hendrik Donker, Aart van de Graaf, Hannes de Koning en Cornelis de Koning.

40. Vroeger was het algemeen gebruikelijk dat de Papendrechtse boeren met de roeiboot naar Dordt gingen om daar zelf de melk uit te venten, Heel vroeger tweemaal (!) per dag, later eenmaal. Van Dordt braehten ze dan allerlei boodschappen mee, bijvoorbeeld vis. De melk droeg men in mooie koperen kannen met houten stop aan een juk, Op deze oude foto uit 1895 ziet men van links naar reehts, staand:

Jan Veth Fzn., Jan Dekker Gzn., Kees Veth Jzn., Jan Kraal Johzn., Arie Dekker Gzn., Jan Verheul Tzn., A. de Groot, Joh. Kraal Johzn. en Flip Veth Jzn. Zittend: Gerrit Dekker Jzn., Piet van Wijngaarden J zn., Jan van Wijngaarden J zn. en Marius Kraal J ohzn. De foto is in Dordt genomen.

41. De voetbalvereniging "Papendrecht" werd opgericht op 1 augustus 1920. De eerste tijd werd er gespeeld op de opgespoten zandvlakte van het toen nog onbebouwde Eiland. Als kleedruimten werden grote, lege vliegtuigkisten gebruikt, Vii deze begintijd dateert de hier geplaatste foto. Men ziet ook de betonmuur die destijds om het gehele Eiland stond en waarvan enkele stukken nu nog bestaan (zie ook foto nummer 36). Overigens is dit "oefenveld" slechts kort in gebruik geweest. Reeds in 1921 werd op een perceel weiland, gelegen in de hoek Veerweg-Korte Tiendweg het eerste echte speelveld aangelegd, Het eerste elf tal bestond uit van links naar rechts, staand: Jan de Heer, Saan de Jong en Leendert Marico. Midden: Lies Elernans, Janus Verweij en Wout van Hemert. Voor: Teun Verheij, Kees Visser, Izak Schaap, Aad de Jonge en Maarten Lightermoet.

42. Tot eind 1889 was er in onze gemeente een zogenaamde "aangewezen brandweer". Bepaalde personen uit de gerneente waren op grond van een gemeentelijke verordening verplicht tijdelijk persoonlijke diensten ten behoeve van de brandweer te verrichten. Op 9 oktober 1889 werden door het gemeentebestuur tien personen benoemd die tezamen de directie van de brand weer vormden. Deze person en vervulden hun taak op basis van vrijwilligheid, Hier hebben we derhalve te maken met de directe voorloper van de gemeentelijke vrijwillige brand weer, zoals wij deze thans kennen, Aan de tien brandrneesters werden honderdtwintig helpers toegewezen om bij eventuele brandbestrijding te assisteren. Het blusmateriaal was grotendeels bij particulieren opgeborgen, Eerst in 1940 kon de kazerne met droogtoren aan de Kazernestraat in gebruik worden genomen. In 1947 werd de kazerne zodanig verbouwd dat op de bovenverdieping twee lokalen werden verkregen, die tot op heden bij het kleuteronderwijs in gebruik zijn, Teneinde te voorzien in de behoefte aan meer stallingruimte en een betere outillage is de kazerne in 1970 aanzienlijk uitgebreid en verbouwd, Op de foto, die dateert van 1941, zijn de volgende leden van het brandweerkorps afgebeeld: links, staande: G. Kraal,J. Veth.T. Boer,J. Kamermans en A. C. Veth, Voor de wagen zitten: A. Terlouw, Abr. A. Visser en H. IJzerman, rechts daarnaast staan: J. A. van Rossum, L. de Borst en A. P. E. Kruyt. Op de Ford autospuit zitten: B. Vogelesang, H. Mol, Fr. Davelaar, H. van del' Linden, Jac. Leeuwesteijn en A. van Wijngaarden, Voor de motorspuit (midden) zitten: M. Broere, J. Vink en G. de Heer. Daarachter staan: W. de Koning, J. Kunnen en Adr. Verdoorn. Op de motorspuit staan: Kr. IJzerman en C. Luyendijk, Voor de Opel autospuit ziet u: burgemeester P. van Rees, A. van Rossurn, A. C. Mol, P. Besemer en Bouwmeester, Zittend in de auto:

G. Punt, W. van Dalen, C. Klootwijk, H. IJzerman, J. Buwalda en Joh. de Groot. De heel' A. van Rossum was destijds de commandant. Onder-commandant was de heel' P. Besemer.

43. De muziekvereniging "Excelsior" heeft zich vanaf haar oprichting op 20 juni 1920 in de sympathie van de bevolking mogen verheugen, Ontelbare bijzondere gebeurtenissen heeft zij met haar vrolijke klanken opgeluisterd, Veel dank is de vereniging verschuldigd aan de dirigent C. van Genderen, die gedurende een lange reeks van jaren op bekwame de heeft gehad. Hier een foto uit 1946 voor de muziektent in de Eilandstraat. Van Jinks naar rechts ziet u achteraan: C. de Koning, Leen Alderliesten, T. Crans, W. de Koning, K. v. d. Linden, Teunis van St. Annaland en Bas van Dalen. Daarvoor staan: C. van Gangelen, Jaap Blokland, F. van Genderen, J. v. d. Giessen, T. Starn, J. Dekker, R. van Os, G. Viveen en J. van Wijngaarden. Op de derde rij ziet u: Job. Leeuwesteijn, A. v. d. Linden, Somrneling, J. Verbree, B. v: d. Velde, E. van St. Annaland, D. Markesteijn, J. de Groot, T. van Wijk, W. Romeijn, J. van Os,J. T. v. d. Linden en D. van Oudenaarde. Op de tweede rij zitten: G. Leeuwesteijn, W. Visser, H. C. van Os, A. Besemer, C. van Genderen (dirigent), C. van Genderenjr.,J. van Genderen, G. de Koning en C. v. d. Heuvel. Vooraan zitten: P. Klop, J. Donker, T. Besemer, A. Visser, A. deJager, G. de Heel', T. v. d. Kevie, C. Versteeg, Sommeling, W. Kruithof, A. Bosson en J. Boer.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek