Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)

Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)

Auteur
:   C. Janse
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3364-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

TEN SLOTTE ...

De uitslag van de enquete in getallen en de weergave van de meningen van dorpsbewoners zijn in dit boekje vastgelegd als een stuk geschiedschrijving hoe een ingreep van hogerhand door de mensen werd ervaren en beoordeeld.

Als zodanig he eft het iets statisch. Uit de enquete sprongen twee zaken naar varen, die de dorpsbevolking in het bijzonder aanspraken:

a. de verwarrende aanduiding van de gemeentegrenzen.

b. de gevreesde opheffing van de hulpsecretarie.

Als een bijdrage mijnerzijds aan het dorpsgebeuren over beide zaken iets naders en twee suggesties:

DE VERWARRENDE AANDUIDING VAN DE GEMEENTEGRENZEN:

Ter illustratie eerst een praktijkgeval (een van de drie bij mij bekend):

Uit Nieuwerkerk aid IJssel komt een bezoeker voor Wim Verwaal (meubelindustrie, Kerkweg 29). De ANWB-bewegwijzering volgend, slaat hij bij De Loet af naar Berkenwoude. Aan de grens van de gemeente (bij Oskam) staat het grate zwart-witte bard dat de gemeentegrens van Bergambacht aangeeft. De goede man draait terug in de veronderstelling dat hij onderweg toch een verkeerde weg is ingeslagen. Bij houthandel Starn ziet hij echter opnieuw een richtingaanwijzer naar Berkenwoude. Aarzelend keert hij opnieuw. Na vragen arriveert hij ten slotte op het juiste adres.

Suggestie 1: De zwart-witte borden die de gemeentegrens aanduiden, laten vervallen. Of vervangen door een kleiner formaat (zoals voorheen), dat qua afmeting geen verwarring schept, omdat het minder gelijkenis vertoont met de blauw-witte aanduidingen van de bebouwde kom.

DE GEVREESDE OPHEFFING VAN DE HULPSECRETARIE:

Het gebruik van de hulpsecretarie is niet optimaal, omdat de openingstijden voor werkenden en anderen niet gunstig vallen. Met name ouderen en mensen zonder eigen vervoer zijn gedupeerd bij opheffing.

Suggestie 2: Een alternatief zou zijn de werkzaamheden van de hulpsecretarie onder te brengen bij bijv. de Rabobank.

De openingstijden zouden niet beperkt zijn tot het ongunstig uitvallende ene uur 's middags, maar ieder zou er de hele dag terecht kunnen.

Daarnaast zouden de middenstand en de dienstverlenende bank ook nog een graankorreltje mee kunnen pikken, doordat de inwoners in de eigen dorpskern verschillende handelingen kunnen combineren.

Of schoon bescheiden, zou dit wellicht mede een kleine stimulans zijn bij de handhaving van het kleine winkelbestand.

De weergave van de enquete-uitslag wordt besloten met drie constateringen:

1. De dorpsbevolking van de kern Berkenwoude wees v66r en na de herindeling deze af.

2. Burgemeester Huijbrecht van de nieuw gevormde gemeente Bergambacht doet in een interview in de Schoon-

hovense Courant hetzelfde als hij zegt (citaat zaterdag 18 januari 1986):

Vergroting van bestuurskracht?

Behalve dat er nu minder raadsleden, wethouders en burgemeesters zijn dan in de drie afzonderlijke gemeenten, zijn die ook nog uit hetzelfde groepje gerecruteerd.

Decentralisatie van overheidstaken?

... Het enige wat het rijk decentraliseert zijn de kosten. ... Zo'n 460.000 gulden per jaar is er minder te spanderen dan de drie afzonderlijke gemeenten konden uitgeven.

3. Hoe men de herindeling ook waardeert, de beslissing is gevallen en "met zijn allen dienen we er het beste van te maken"!

U:t~ S. & 'N. . aD ee e ? Sc een e. ~ 375.

BERKE~ ',y OuDE.

CIRCA 1905 IN DE DORPSSTRAAT.

5. Kijkend over het hekje van links naar rechts: "ouwe Hes", de moeder van Neel de Groot-de Bruijn, Kee Donker, Lijntje Donker, Dik de Visser, Rien Molenaar (de "post"), met hoe pel Jan de Bruijn, ? , Piet Hoogendoorn (de schoenmaker), Klaas Molenaar, Hannes van Dorp, Wiggert Donker, De Pater (knecht bij Piet de schoenmaker) en een onbekend meisje.

Nu naar de rechterkant van de foto: Hendrika Molenaar, ? , Japie Hoogendoorn-de Mik (vrouw van Piet de schoenmaker) en Everdine en Geertje Hoogendoorn (zijn dochters).

CIRCA 1905. "ELISABETHSHOEVE" IN DE ACHTERBROEK.

6. Deze boerderij was eigendom van de familie Van Dorp, Ze had de naam .Ellsabethshoeve" gekregen naar een van de meer familieleden, die ook deze naam droeg.

Op de foto, van links naar reehts: Geertrui van Herk-Kool (dienstbode), Jannigje A.M. de Langen-van der Stok, Berdina A. Potuyt-van der Stok, Jannigje van der Stok-van Vliet, Maria A.J. den Boer-van der Stok en met het paard Joan Adriaan van der Stok.

De boerderij, Aehterbroek 95, wordt nu bewoond door Piet van de Broek.

CIRCA 1911. SCHOOLFOTO OPENBARE LAGERE SCHOOL.

7. Genomen op het toen nag onverharde speelterrein. Voorste rij, van links naar rechts: Aart Oudenes, Marrigje Ooms, Neeltje de long, Klazina Oudenes, Pieternella de long, Hans van Wijngaarden en Hans van Wijngaarden. Tweede rij: Dirkje de long, Geertje de long, Ingje Ooms, Suzanne de long en Arigje Oudenes.

Derde rij: meester J, de Visser, Arie Oudenes, Leen de long, ? de long, Willem (? ) van Wijngaarden, ? van Wijngaarden, Henk Oudenes en meester Van Eyck.

Achterste rij: Kees van Wijngaarden, een onbekende, Kees Palsgraaf, Klaas Rietveld, ? van Wijngaarden en Arie Anker.

Oak deze foto is afkomstig uit het afscheidsalbum van meester J. de Visser (hoofd van 1882 tot 1920).

1913. EREPOORT BIJ HET BEGIN VAN DE DORPSSTRAAT.

8. Feest ter gelegenheid van het feit dat Nederland 100 jaar een koninkrijk was: 1813-1913. Ieder is op zijn netst gekleed. Opvallend is dat van elk huis een vlag uitsteekt. En van welk formaat!

Met reeht kan bij deze foto worden gesehreven: "Kent u ze nog, deze Perkouwers? " Niemand kon ons de namen doorgeven. U weI?

De witte strepen reehts op de muur sehijnen iets te maken te hebben gehad met de reehtspraak, zoais die vroeger zelfstandig in het dorp werd uitgeoefend.

1916. DORPSFEEST SEPTEMBER.

9. Op 14 september 1916 stuurde N.C. van Zwienen een foto van het dorpsfeest naar haar halfbroer Camelis Korevaar, die in militaire dienst was. "Hier stuur ik u deze foto van de Perkouwse kermis. U moet maar eens goed kijken wie er op staan. Verder geen nieuws, Uw zuster N.C. van Zwienen."

Als bijzonderheid kan worden gemeld dat er naar de militairen portvrij ansichtkaarten konden worden gestuurd. Dat vergoedde iets van de lange diensttijd die men in de mobilisatietijd tijdens de Eerste Wereldoorlog had (zie pag. 42 van "Grepen uit het Dorpsgebeuren van Berkenwoude"). De kaart ging via het postkantoor te Gouderak (dat in die jaren de post voor Berkenwoude verzorgde) en de Militaire Veldpost naar de mobilisatiebestemming. Die mocht niet worden vermeld (dienstgeheim). De adressering 1uidde: C. Korevaar, III/II Reg. J agers, Ie Divisie, Veldleger,

De grondvorm van het huidige cafe "De Vriendschap" is duidelijk te herkennen. Alleen zal men tegenwoordig met een aantal PK's arriveren, die men niet behoeft "uit te spannen".

Met recht kan ook hier geschreven worden "Kent u ze nog, deze Perkouwers? " Slechts de persoon geheel links op de foto meende een van de oudere inwoners te herkennen ais "een" Van Dorp.

De rijksveldwacht (met kepi) was steeds present op het dorpsfeest (toen nog Perkouwse kermis). Niet altijd verliep het even vreedzaam. Eenmaal werd zelfs een boeren-daggelder vermoord in het Westeinde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek