Kent u ze nog... de Poeldijkers

Kent u ze nog... de Poeldijkers

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4338-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Poeldijkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. de in vroeger waren veel die als bruidjes de plechtig-

heid opluisterden, Uiteraard was dit ook het bij de aankomst van de bisschop van Haarlem, die ge-

komen was am nieuwe kerk te consacreren, Bij deze gelegenheid in 1926 enkele bruidjes nit de groep bekend, Vooraan staat Lena Koppert, Toos Simons houdt de stok van het spandoek

vast. Voorts waren ook Marie Koppert, Jo Heucherner en Annie Jansen als aanwezig.

32. Bij de opening van de nieuwe doorvaartveiling, oak wel exportveiling genaamd, van de afdeling Podin 1912, werden tuinders en kooplieden door het bestuur getrakteerd, We zien in deze grate groep

onder meer: 2. Jac, tscholten, 3. J. van 4. E. Kouwenhoven, 5. Jan 6. Jac

7. Jan van 8. B. Middelburg, 9. Th. Boers 10. Nic van del' Valk, II. A. van def Knaap

12. L. Pauwels, 13. W. van del' Berg 14. M. van del' 15. Adam

Jansen (k), 16. C. Mulder, 17. G. W. van der Berg, 18. Nic Enthoven, 19. L. van der Klugt, 20. Hubert

(k), 21. J. Groos 22. J. Lindeman (k), 23. A. de Jong (k), 24. P. de Jong 25. J. van de Brink (k),

26. Nic Thoen 27. M. Mulder (k), 28. (k), 29. Jac Zuiderwijk 30. L. Bol (Iustmeester),

31. H. Dussenbroek 32. N. Dussenbroek (k), 33. Stuivenberg (k), 34. Frans van Bergen-Henegouwen 35. Nic Steenks (k), 36. P. Groenewegen, 37. W. van Bergen-Henegouwen (de latere keurmees-

38. A. Zuiderwijk (veldwachter), 39. H. van Kester, 40. C. van Luyk, 41. J. van der Berg, 42. 10m Koppert, 43. M. Krant (k). Achter de namen van de kooplieden is een (k) verrneld, De tuinders zijn alleen met de naam genoemd, zonder verdere toevoeging.

33. Bij het "krenten" van de druiven werd gewoonlijk een groat deel van de Poeldijkse bevolking ingeschakeld. Het krenten is een zeer typische seizoenarbeid, die maar een top kent van ruwweg een volle maand. Vooral toen de druiventeelt in het Westland op haar hoogtepunt was, moest iedereen bijspringen om de "krent" tijdig klaar te krijgen. Op het bedrijf van P. J ansen aan de Gantel zien we hier vanaf links: Jaap Lipman, kweker Jansen, mejuffrouw Van der Hoeven uit Wateringen, Wim van de Bas en tenslotte een dochter van de kweker. De Ioto moet ongeveer in het jaar 1925 zijn gemaakt.

34. Toen een belangrijk persoon, waarschijnlijk een minister, in 1930 de groente- en fruitveiling "Poeldijk" bezocht, werd natuurlijk ook de verkoop van de produkten getoond, In de koopmansbanken zien we onder meer voorzitter van "Bond Westland" Jan Barendse, burgemeester Kampschoer van Monster en zijn collega Verhoeven van Wateringen. Staande met bolhoed is burgemeester Elsen van Naaldwijk met de burgervader Crezee uit De Lier. Op de voorgrond staat de aanwijzer G. van der Elst. Voorts zien we bekende kooplieden als: M. Krant, Klaas Witkamp, H. Mensing, J. Nederpelt, Groos, Th. Boers, J. Steffen en H. Zuiderwijk, in de wandeling HZ genoemd.

35. De oogst is gereed om naar de veiling vervoerd te worden. Het was omstreeks 1915 een prachtig gezicht, wanneer de verpakte produkten als in een bonte mengeling bijeen waren gebracht. Het grotere aantal produkten dat men to en teelde, maar ook de verscheidenheid in verpakking, maakte het geheel tot een schilderij. De schuit is van het bedrijf van kweker lac de Zeeuw, Geheel links zien we Leen van der Meer, dan Neeltje van Antwerpen, mevrouw De Zeeuw, de kweker zelf en achterop de schuit staat Janus van der Meer. Deze laatste werkte veertig jaar lang op het bedrijf van Iamilie De Zeeuw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek