Kent u ze nog... de Poldersen (Anna Paulowna)

Kent u ze nog... de Poldersen (Anna Paulowna)

Auteur
:   A.A. Schouten
Gemeente
:   Anna Paulowna
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4340-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Poldersen (Anna Paulowna)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. 1930: de heer P. Lammers met vrouw en zoon Rein voor de winkel in de Spoorbuurt. P. Lammers was zetboer op het bedrijf waar nu het b1oembollenbedrijf van P. Komen aan de Molenvaart is. Door verkoop van het land kreeg de heer Lammers enig geld door afkoop van het contract en hij begon een kruidenierswinkeltje, waarbij hij ventte met de fiets. Ret was een pover begin, dat aan de Kleine Sluis is uitgegroeid tot een supermarkt die er zijn mag!

17. Het schildersbedrijf van Joh. Benema te Kleine Sluis in 1930. In de deuropening staan Zeinstra en W. Muntjewerf, thans schilder bij de gemeente. Zittend: Jan de Schipper en Cor de Graaf. Benema staat rechts in het nette pak! Vroeger werd Benema weI "Han Schilderrnan" genoemd en hij had de graotste zaak uit de orngeving, Hij schilderde veel voor de Zuiderzeewerken en andere grate gebouwen in de wijde omtrek. Hij maakte prima werk van eigen gemalen en gemengde verven. Voor de kermissen en de weekeinden had hij ook een danstent, waarmede de omliggende dorpen werden afgereisd. In ons dorp was deze tent een doom in het oog van de cafehouders en deze wisten te bewerkstelligen dat de vergunning voor de standplaats werd geweigerd. Boze tongen beweerden dat sommige invloedrijke personen voordeel had den van de cafehouders. Benema zelf kon niet veel drank verdragen en hij durfde dan wel openlijk te protesteren tegen het onthouden van een vergunning voor zijn tent. Hij staat hier voor de oude kaasfabriek van Kleine Sluis, weggebroken voor de Corn. Keijzerlaan, invloedrijke personen voordeel hadden van de cafehouders, Benema zelf kon niet veel drank verdragen en hij durfde dan weI openlijk te pratesteren tegen het onthouden van een vergunning voor zijn tent. Hij staat hier voor de oude kaasfabriek van Kleine Sluis, weggebraken voor de Corn. Keijzerlaan,

18. Transport in 1920 door de firma Muntjewerf. Van links naar rechts ziet u hier: P. BJorn, P. Muntjewerf, Rein Glim en de huidige firmanten Jan en Lou Muntjewerf. Transport was vroeger zwaar werk; het moest met handkracht gebeuren en men had alleen hu1p van de kruiwagen, een wiel! In de viet kon een last van tien ton worden ge1aden, daarna moest men de schuit voorttrekken en als er geen ket (paard) was moesten de mannen in het "seel"! Wanneer men de viet leeg had was de dag verstreken. Op deze wijze werd ook het grind vervoerd dat voor het onderhoud van de wegen diende. Ret moest uit de Rijnaak worden geschept, naar de opslagplaatsen langs de wegen en vaarten worden gebracht en daar weer op de wal gekruid. Bij dit werk zweette men enorm. De beste kleding daarvoor was dan ook het baaien hemd en de manchester broek. die 's avonds helemaal nat waren.

19. 1920. Ret zaaien van de eerste zaaizaadtarwe voor verkoop buiten de polder. Links staat C. Kaan, achter de zaaimachine ziet u P.l. Waiboer en de man met pet en kaplaarzen is G.C. van Balen Blanken, directeur van de Z.A.P. Ret was een garantie voor de zaaizaadhandel als het zaad in het bijzijn van de directeur was gezaaid. De vereniging was in 1913 opgerich t en het zaad van de eerste jaren was voor de eigen leden. De heer Waiboer was de man die de pootaardappelselectie op gang gebracht, iets wat tot nu toe een grote vlucht heeft genomen. Door de ontwikkelingen in de landbouw zijn de zaaizaadhandel en pcotgoedteelt aan een sanering onderhevig om de markt in evenwicht te houden. De zevenhonderd spoorwagens graan, die men in die tijd teelde, zijn in deze tijd teruggebracht tot honderdvijfenzeventig spoorwagens (tien ton). Men teelt nu meer suikerbieten.

20. 1939. Het kerstdiner van de leden van de l.A.P. ("laaizaad en Pootaardappeltelersvereniging Anna Paulowna"). Van links naar reehts zittend: C. Koster-Rezelman, H. Koster, M. van Balen Blanken-Visser, G.c. van Balen Blanken sr., J. Kaan-Jonker, V. Kaan, A. Wilms-Geerligs, H. Wilms, C. Rezelman-Waiboer, C.D. Rezelman, A. Raap-Atema, N. Raap (onderwijzer en oprichter), T. Geerligs-Gutker en J.C. Geerligs. Staande van links naar reehts: Jb. Geerligs, T. GeerligsKoster, C. Blaauboer jr., A. Waiboer-Kooy, P.J. Waiboer, R.L. Waiboer, Chr. Waiboer-Rezelman, R. van Balen Blanken-Bakker en J.J. van Balen Blanken, thans direeteur van de l.A.P. Het diner werd gehouden bij het vijfentwintigjarig bestaan van de vereniging. Op dit moment zijn er nog zeven van de toen aanwezigen in leven! Het beroep van de landbouwer, koning op eigen erf, kan egocentrisch werken maar bij deze groep mensen was er al spoedig het begrip saamhorigheid en zo is het tot op heden gebleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek