Kent u ze nog... de Poldersen (Anna Paulowna)

Kent u ze nog... de Poldersen (Anna Paulowna)

Auteur
:   A.A. Schouten
Gemeente
:   Anna Paulowna
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4340-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Poldersen (Anna Paulowna)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. De open bare lagere school III in de Oostpolder had vroeger meer leerlingen dan nu. De mechanisatie in de landbouw maakte vele arbeidersgezinnen overbodig en ook de boerderijen werden meer samengetrokken tot grotere bedrijven. In 1921 werd deze foto gemaakt en we zien er vele bekenden onder, die nu in hun vijftiger levensjaren zijn of er al niet meer zijn ... Zo zien we juffrouw Stauwe en juffrouw Zwart; op de bovenste rij: Vader, Westra, Henk Waiboer en Jan Waiboer; in het midden: Kaan en J.J. van Balen Blanken; geknield: Cor Rezelman en Stien Waiboer; staande rechts: Wil de Greef en Sofie Melsen, het meisje in Zeeuwse dracht is Wantje Leijnse,

27. De openbare lagere school I te Kleine Sluis was vroeger in de Benedenbuurt, nu Smidsweg genoemd. De woning van de bovenmeester staat er nog en het is nu woning en praktijk van de tan darts. In 1950 is de school afgebroken. We zien hier de klas van meester Kramer uit 1928. Van links naar rechts: Trien Tummers, Alie Cornelissen, Marie Kater, Chris de Leeuw, Bertus Boonties, Wim Sinke, Willem Metz, Klaas Sanders, Johan Lindenbergh, Cor Hollander, Rikus Tauber, Jb. Muntjewerf, Gerrit Hopman, Tijs Aris, Bep Marinus, Dit Kaan, Henk Borst, Diny Smit, Maaike Kuiper, Gre Polet, Dik Stompedissel, J. van Eeten en Kl. Kaan.

28. 1929: de zangvereniging "Sursum Corda" poserend voor de eerste gereformeerde kerk. Dit was een heel klein gebouw en het stond op de plaats waar nu de gereformeerde pastorie staat. Het was gestieht door de loodsenfamilie Dogger, zoals in de gevelsteen verme1d staat. Het koor was hier bijeen bij de eerstesteenlegging voor een nieuwe kerk. Het oude gebouw heeft nog enige tijd dienst gedaan als verenigingsgebouw, Staande van links naar reehts: A.A. Schouten sr., Asma sr., dirigent; Feike Asma, organist; twee onbekenden, Lena Hooirneijer, Annie Koens, Jan Grin, Appie Koens, Henk Voorthuijzen, J annetje Hooimeijer, Mar van Borstelen, Cor Hooimeijer, drie dames Bets Vlaming, Soof Boer, Boukje Molenaar, Mar Jansen, Piet Molenaar, Sietse Deelstra, L. Pieterse en Henk Veenstra. Geknie1d: Jb. Plagmeijer, Bart v.d. Werf, Kobus Wisse, Lies de Engelse, Boukje Wiggers, Annie Schonerbeek, Nel Molenaar en Mar Veenstra. Zittend: Lammie Koens, Marie Jansen, Ton Molenaar, Annie Schouten, Aart Boer en Wim Jansen.

29. Jan Voorthuizen kwam in 1916, na de watersnood, in de polder vanaf het Z wanenwater in de Zijpe, Hij kocht voor f. 5.000,- 2 3/4 hectare grove zandgrond aan Het Zwarte pad, nu de Wijdenes Spaansweg. Hij had singuliere gaven om pijn, spieren, gewrichten of verstuikingen te genezen en hij deed dit alleen voor kennissen, zonder betaling. Hij bad tijdens dit "belezen" en bekwam alzo de bijnaam van "het Roepertje ", Voorthuizen had dertien kinderen en hij hoopte dat zij zouden help en en het bedrijf zouden voortzetten als hij niet meer kon. Doch het gaat altijd anders! Piet, de oudste, (links) heeft een landarbeidershuis gekocht en in de grote tuin een goed stuk brood bij zijn loon bijverdiend. Cor (naast vader) heeft bij de Zuiderzeewerken een ongeluk gehad en is jong gestorven. Jan, tweede van links, heeft een vrachtrijderszaak gehad en is later naar Australie gegaan. Laurens, derde van links, is eerst visserman geworden en kreeg later grate bekendheid als leider van een godsdienstige sekte die niet geloofde in de lichamelijke dood. In zijn jeugd ken den wij hem als uitvinder, onder andere van een koperen zuigklok, welke de huisvrouwen in de wastobbe gebruikten. Hij dacht de eeuwigdurende beweging te hebben uitgevon den door de opdrijvende werking van het water en hij experimenteerde in een met zink beklede kist met conservenblikjes, Adriaan, vier de van links, was landarbeider en is naar Texel verhuisd. Paulus, vijfde van links, was eerst bij de Zuiderzeewerken, heeft daarna land gekocht voor een bloemisterij, werd daarna kermisexploitant en is later naar Argentinie gegaan. Johan, derde van rechts, was kraandrijver bij de Zuiderzeewerken, maar kreeg zijn ontslag omdat hij tijdens het werk in de bijbel las! Hij was lid van een extreme godsdienstige groep van Dirk Mosk van de Stoomweg. Wim, tweede van rechts, was de onvolkomene en Henk, uiterst rechts, had een te zwakke gezondheid om het bedrijf van vader voort te zetten. Hij begon een manufacturenzaak, eerst met geld van het bezit van vader en later van hemzelf. Hoewel de zaak uitstekend liep, ging hij toch naar Australie omdat hij dacht dat het beter voor hem was. Mevrouw Kater-Voorthuizen, uiterst links, is de enige die in de polder bleef wonen en ze heeft met een gemengd bedrijfje, half vee (koeien), half bloembollen, de schaapjes op hetdroge. Trien, tweede van links, was baker van vele kindertjes en ze woont nu in Heiloo. Maartje, tweede van rechts, is met een arb eider getrouwd en Grietje, uiterst rech ts, trouwde met de boer.

30. In 1919 bestond de rooms-katholieke kerk te Spoorbuurt vijftig jaar! Uit de ervoor gefotografeerde parochianen kunnen we nog enke1e gezichten herkennen en de namen noemen van degenen die nog hier wonen. Zo zien we de familie Jonker, de familie Nuij, Van de Berg en Van Nu1and.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek