Kent u ze nog... de Poldersen (Anna Paulowna)

Kent u ze nog... de Poldersen (Anna Paulowna)

Auteur
:   A.A. Schouten
Gemeente
:   Anna Paulowna
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4340-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Poldersen (Anna Paulowna)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. De eerste bewaarschool (nu kleuterschool) startte in Breezand omdat er een lokaal van de openbare lagere school II leeg stond. Mejuffrouw A.J. Pranger had aardigheid in dit werk en zij kon de kinderen goed bezighouden. De burgemeester vond het maar overbodig; het was een tegemoetkoming aan luie moeders die zelf niet op hun kinderen wilden passen!

32. De "Sociaal Democratische Vrouwen Vereniging (op deze foto) tijdens haar jaarlijks uitje naar Bergen. In de polder wisten zij hun mannetje te staan en toen de burgemeester in de werklozentijd eens een bijzondere verstrekking weigerde uit te keren, is de hele club voor het secretarie verschenen om te protesteren. De burgemeester liet zeggen dat hij twee dames wilde ontvangen om het woord te doen. Na het gesprek is hij door de aehterdeur naar huis gegaan, begeleid door veldwaehter Teuteling! Staande van links naar reehts de dames: Noorden, Rietvink, Koeleberg, Keppel en Liefhebber. Voorste rij: De Waal, Van Doorn, Swierts, Van Ham, Schuiling, Wiggers, Naastepad en Noorden.

33. Patoor M.A. Vinck (1923-1931) was de eerste pastoor die de sport in rooms-katholieke kringen aanmoedigde. In die tijd kwam het voor dat de meisjes van de gymvereniging bij oefeningen de oksels en bovenarm bloot hadden, wat een streng katholieke zuster a1s teveel bloot veroordeelde! Een van de leidsters protesteerde als volgt: "Ik zou wel eens willen weten wat er aan rooms bloot mankeerde! ". Het hier gefotografeerde elfta1 bestaat niet alleen uit "poldersen" want er waren hier nog geen spe1ers genoeg! We zien Jb. Leijen, Floor A1kemade, C. van Dijk, P. A1kemade, J. Braam en H. Timmer.

34. De R(acing C(lub B(reezand) speelde hier (omstreeks 1930) waar nu het "Paradijsje", de rooms-katholieke kleuterschool in Breezand is. H. van Stein heeft goed de waarde van reclame gezien, al had hij niet gedacht dat zijn naam in dit boekje zou worden afgedrukt! Staande van links naar rechts: C. van Dijk, Th. van Stein, S. Angevare, C. v.d. Berg, L. de Winter, Gert van Nuland en P. Looijesteijn, Voorste rij: N. van Stein, Jb. Looijesteijn, Jan Mulder, Nic van Wees en Joh. Leijen. De club is opgehouden te bestaan en later is Z.A.P. opgericht.

35. 1958: het vijftigjarig bestaan van de Boerenleenbank, thans Raiffeisenbank. Het "Polders Gemengd Koor" onder leiding van de heer Van Stipriaan heeft het grootste aandeel in de revue gehad, die vele avonden moest worden herhaald vanwege de grote toeloop. Het was wonderlijk dat zoveel verschillende personen te zamen zo'n mooi verhaal konden uitbeelden van het leven in de polder over de laatste vijftig jaren en de plaats van de bank. Van links naar rechts ziet u: mevrouw Broers-Visser, de heer Lokhorst, mevrouw Post-Kalf, mevrouw Mijnlieff-Van Asch van Wijck, mevrouw Wissekerke-Lokhorst, mevrouw Van der Horst, mevrouw Van Harten, de heer G.c. van Balen Blanken jr., mevrouw Kooy-Wilms, mevrouw Vethman-Visser, mevrouw KaanWilkes, mevrouw Geerligs-Koster, de heer C. v.d. Klooster, mevrouw Krijger, meester Kooistra, mevrouw v.d. Goes-Wessel, de heer Simon Wilms, mevrouw Mintjes, de heer C. Kaan, de heer Brugman, mevrouw Harder-Bakker, de heer Jan Waiboer, mevrouw Van Dam, de heer Piet Meijer, mevrouw Jonker-Keuris en mevrouw Bouman-Van Twuiver.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek