Kent u ze nog... de Puttershoekers

Kent u ze nog... de Puttershoekers

Auteur
:   C.L. van Es van der Have
Gemeente
:   Binnenmaas
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4342-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Puttershoekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het succes van het, in 1971 verschenen, deeltje .Puttershoek in oude ansichten" gaf de uitgever aanleiding ook een deeltje van Puttershoek te laten verschijnen in de reeks "Kent u ze nog ... " Als gevolg van de watersnoodramp van 1953 werd ten behoeve van de dijkverbetering, in de jaren 1964/66 een groot deel van de oude dorpsbebouwing in Puttershoek afgebroken. Hierdoor veranderde het vertrouwde dorpsbeeld van vroeger z6 ingrijpend, dat zelfs zij die het goed hebben gekend moeite hebben zich daarvan nu nog een duidelijke voorstelling te maken. .Puttershoek in oude ansichten" kan hen daarbij helpen, terwijl de herkenning van personen, die voor enkele decennia deel van de Puttershoekse samenleving uitmaakten, op de foto's in "Kent u ze nog ..... de Puttershoekers" die voorstelling en herinnering nog zal verlevendigen.

De grote veranderingen in het vroegere dorpsbeeld gaven onze oud-dorpsgenoot Willem de Vries (geboren te Puttershoek, 25 mei 1923) aanleiding tot het schrijven (1970) van de volgende ode op Puttershoek:

0, dorp getergd door water en door wind waar is uw hart dat mij zo kan bekoren Ik speur nog altiid naar je oude sporen zoals men zoekt naar een verloren vrind.

Waar zijn je huizen die daar eeuw na eeuw als stille wakers langs het water stonden Zo onverbreek'lijk met de Maas verbonden zoals het wilde krijsen van een meeuw.

0, hart, zo wreed verjaagd, maar weer herbouwd 0, Maas waarin het avondrood blijft zinken

U bent mijn dorst en ik blijf van U drinken

Uw nieuw gelaat, zo vreemd maar zo vertrouwd waarop Uw hoop en toekomst is gebouwd

en als een parel in mijn oog zal blinken

1. Deze foto werd genomen in 1890 vanaf het Weverseinde. Op de achtergrond ziet u de Oude Maas. De christelijke lagere school "Rehoboth" (in 1964 in verband met dijkverbetering afgebroken) werd in 1909 gesticht op het terrein dat vrij kwam door de sloop van het woonhuis met schuur, dat tussen de jaren 1899 en 1901 werd bewoond daar Aart de Voogd van der Straaten (geboren in 1824), die hier staat afgebeeld met zijn vrouw Johanna van Driel (geboren in 1832) en hun dochter Johanna (geboren in 1867).

2. Een foto van omstreeks 1896. Links ziet u achtererven van de bebouwing langs het Schouteneinde, rechts de zijgevel met koepel van de hervormde pastorie (in 1970 afgebroken en door een nieuw gebouw vervangen). Aan het aanlegsteigertje ligt het passagiersstoombootje "Thor" (Rederij Arie Smit) dat de verbinding onderhie1d tussen Maasdam, St. Anthonypo1der, Mijnsheeren1and en Westmaas vice versa. In verband met de totstandkoming van de tramverbinding Rotterdam-Zuid Beijerland werd deze bootdienst per I april 1898 opgeheven. Op de Boezemkade zien we de brandhoutdragende Huigje Warnaar (1853), weduwe van Job de Heer.

T

3. Ploegen met drie paarden in het zogenaamde "Bosch" aan de Blaakschedijk, tegenover de hofstede "Rustenburg". De foto dateert van rond 1898. Op de voorgrond van links naar rechts:

Leendert den Engelse (1866), Bastiaan Mels Voordendag Jzn. (1874) en Aart Cornelis van der Poel (1862). In 1952 werd de benaming Blaaksedijk, voor het gedeelte gelegen tussen de Suikerfabriek en de Groeneweg, officieel veranderd in Rustenburgstraat.

4. De scheepswerf (sedert 1858) van de farnilie Van den Broek. Op deze foto van 1903 ziet u op de helling het zeilschip van de beurtdienst Maasdam-Rotterdam. Van links naar rechts staan op de voorplecht: Janna v.d. Broek (1896, Leendert v.d. Broek (1885), beurtschipper Jan Visser van Maasdam en een onbekende; op de stelling: P.J. v.d. Broek (1847) en Th. v.d. Broek (1849); voor de stelling staan: Koos Zilverschoon (1882), Trui Versendaal (1892) met haar halfbroer Jacob den Hartog (1898), Sijgje de Raat (1891) met haar zusje Janna (1899), Marie de Raat (1892), onbekend, Mien (1892) en Freek (1899) v.d. Stek, onbekend en Piet v.d. Stek (1897). Deze scheepswerf in het Weverseinde werd in 1916 door de eigenaar L. v.d. Broek, wegens gebrek aan een opvolger, opgeheven. De over "de Griend" gelegen scheepshelling werd kort daarop gesloopt. Naast deze werf waren er nog twee, namelijk de werf van Visser in het Schouteneinde, welke in 1945 werd opgeheven en de nu nog bestaande werf van de gebroeders V.d. Sluys (v66r 1904 gebroeders Van Duijvendijk).

5. Het vlasbedriif van G. Zevenbergen in 1904. Person eel en belangstellenden en op de achtergrond de dijk met het Weverseinde en de voorgevel van het huis van G. Zevenbergen, later van J. Man in 't Veld. Van links naar rechts op de wagen, zittend bij ladder: J. Alebregtse (1882) en J. Groeneveld (1872); staand: L. Boer (1889), K. Pluim (1884) en W. van Kampen (1887); daarvoor, zittend: L. Brouwer (1890), onbekend, P. Kalis (1890), C. van Tienderen (1884) en K. van Essen (1883); links van de wagen, voorste rij: Anna Zevenbergen (1894), Marie van Oudheusden (1892), met kind op arm Marina Pluirn (1889), eveneens met kind op arm Johanna Zilverschoon (1884), Maria Pluim (1886), Cornelia Gravendeel (1890), P. de Geus (1888), S. de Pee (1886) en J. Alebregtse (1885); tweede rij: F. Groeneveld-den Tuinder (1876), Jaapje v.d. Berg (1876) en M. Helderop-v.d. Stel (1874); derde rij: B. Bijl (1882), P. van Essen (1882), J. Gravendeel (1885), A. Boer (1885), A. Pluim (1858), A. Zevenbergen (1879) en L. van Ingen (1869); vierde rij: M. Groeneveld (1868), J. Pluimert (1869), A. van Tienderen (1858), C. van Bree (1852), voor hem J. van Essen (1850) en W. de Graaf (1878); vijfde rij: J. van Oudheusden (1881), Jan Helderop (1871), S. de Pee (1849) en D. Snaaijer (1855).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek