COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4343-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

5. We blijven nog even op Schiphol want in datzelfde jaar (1957) trok ook de landbouwvereniging "Dreischor" naar de nationale luchthaven. Zittend van links naar rechts: C.P. de Bakker, M. van den Houten, N.M. Natte, W. Brouwer, A. Remeeus, W. van Donge, C.J. van Dixhoorn, J.H. Roskam, D.A. van Donge, R. van der Linde, Jac. Quist en M. Geelhoed. Staande: S.D. Klaasse, A. Kommer, Jac. van Felius, P. van der Weijde, J. Natte-van der Doe, A.P. Brouwer-van den Houten, Jac. Knulst, J.M. van der Linde, Joh. C. van der Linde (Papenblok), H. Wagemaker, J.M.J. van der Linde, P.J. van Schelven, J.A. van Bloois, S. Wagemaker, P.C. Barendregt, P. Nelisse, J.J. Klaasse Mzn., M. Geelhoed-van der Linde, P.S. van Donge, C. Dooge-de Bil en Joh. Dooge Lzn.

6. Foto links: de bakkers- annex kruidenierswinkel van M.P. Blaas in april 1931. Links op de stoel zit Pieter Amelunxen en rechts zijn vrouw, Jacoba van den Berge.

Foto rechts: hetzelfde echtpaar maar nu op 31 januari 1934. Ze vier den hun zestigjarige bruiloft. Het echtpaar sleet zijn laatste Ievensjaren in de woning met het mooie trapgeveltje op de hoek van de Ring-Noordstraat. In dezelfde woning vier de op 12 maart 1894 Kaatje Tuin-van den Berge haar honderdste verjaardag, Zij overleed op 7 april 1898. Pieter Amelunxen en Jacoba van den Berge hadden drie kinderen. Willem, gehuwd met Joppa van der Linde Jdr., Jan, ongehuwd gebleven en Fransina, gehuwd met Cornelis Kosten Mzn. Het diamanten huwelijksfeest werd onder grote belangstelling van familie, vrienden en "geburen" in hun versierde woning gevierd. Het bruidspaar was zeer onder de indruk van de felicitatierede, die via de radio werd uitgesproken. De ware toedracht hebben ze echter niet mogen weten. Men had namelijk bij de buren een microfoon geplaatst en die aangesloten op de luidspreker van de radio. Vanuit die microfoon werd de felicitatierede tot het bruidspaar gericht. Het was aardig verzonnen en de mensen waren er blij mee.

7. Wanneer we hier een lijst van polderbestuurders, dijkgraven en gezworenen zouden laten volgen, kwamen we wis en zeker ruimte tekort. Vanaf 1700 komen we als dijkgraven van de polder "Dreischor" tegen namen als mr. Cornelis de Brauw, Frans de Brauw, Dirk van Lijn, Jacob Hocke, Jozias Klompe, Corn. Lapse Hacke, Joh. Doeleman Zzn. en als gezworenen: P. Pijpelink, Corn. van Bloois, Iman Witte, M. Rotte, W. de Vrieze, J. Alegoed, G. Gakeer, J. de Waaij, A. van der Stolpe, A. Berman, Adr. Goemans en vele anderen.

Omstreeks 1911 werd deze opname gemaakt van het "Po1derbestuur" van Dreischor. Op de onderste rij van links naar rechts: Adr. Goemans Mzn., dijkgraaf Joh. Doeleman Zzn., J.M. Klompe en N. Verjaal, Staande: A.P. van Dijk, dijkbaas RC. Berrevoets en ontvanger-griffier P.A.G. van Dijk. Voor de functie van machinist van het stoomgemaal "Dreischor" solliciteerden destijds zeven personen, van wie op 22 februari 1882 door het polderbestuur werd benoemd A.P. van Dijk te 's-Gravenhage. Deze was reeds bij de stichting van het gemaal op Beldert als monteur van de fabriek werkzaam geweest. In de zuidelijke gevel van het ketelhuis was een gedenksteen aangebracht ter gelegenheid van de oprichting in 1882 met het volgende opschrift: "Gebouwd onder het bestuur van: Joh's van der Linde Czn., Dijkgraaf; Dirk Klompe Janszoon, Pieter Goemans J anszoon en Adriaan Berman, gezworens." Op 21 januari 1932 werd door de toenmalige ontvanger-griffier van de polder Dreischor, P.A.G. van Dijk, een lezing gehouden met a1s Wei:

"Het stoomgemaal van den Dreischorpolder". Deze lezing is later in druk verschenen en bevat tal van wetenswaardigheden over de vroegere bemaling van de Dreischorse polder.

8. Ter gelegenheid van het afscheid van P.A.G. van Dijk als ontvanger-griffier van de polder "Dreisehor", die deze functie vanaf 1911 heeft vervuld, werd in de jaren vijftig in de bovenzaal van hotel "De Drie Schapen" deze foto genom en van het polderbestuur en enkele genodigden. Op de onderste rij zittend van links naar reehts: L. van der Linde (Lindehoeve), M.A. Verjaal (Molenweg), P.C. Barendregt, W.A. de Vrieze, dijkgraaf N.A. Delst, mevrouw A. van Dijk-Bouwmeester, P.A.G. van Dijk, B. Zuijdweg (waterbouwkundig ambtenaar bij de polder Dreisehor), J. Bal en Jan Verbeek. Staande: G.J. de Graag (die optrad als vertegenwoordiger van zijn schoonmoeder, K. Eyke-Koornan), J.H. Roskam, Joh. M. Klompe, Joh. W. Doeleman ("De Hooge Hoeve"), Jae. Goemans Mzn., C. Wagemaker, A.J. van Bloois, J.A. van Bloois (Moskou), A. Rietdijk, Joh. van der Linde (Willemshoeve), P.L. Quist, (als vertegenwoordiger voor zijn oom Jan Wagemaker), H.J. Boogaart, A. den Haan, Joh. P. Eijke en H. van Dijke,

9. Meer dan honderd jaar geleden, om precies te zijn op woensdag 26 mei 1865, trok een merkwaardige stoet het dorp uit: twee met beddegoed, kisten en mensen bela den landbouwwagens, trokken traag in de richting van Zijpe. Het was een haveloze stoet van trieste mensen, met wat schamele bezittingen op weg naar het beloofde land, Amerika, Landverhuizers! Ze had den maanden, soms jaren getwijfeld eer ze het besluit namen hun geboortedorp te verlaten. Een geliefd dorp, maar met chronische armoe van de landarbeid en het goud bij de grote boeren in het kabinet. Toen de wagens het dorp uitdraaiden, mokte een van de ruwste ernigranten: "Laat het nu maar verbranden". Dreischor verbrandde niet. Het schip dat hen naar Amerika zou brengen, de driemaster "William Nelson", zou wel verbranden. Op 26 juni 1865 brak op de Atlantische Oceaan brand uit en de gevolgen waren verschrikkelijk, Ret schip verging en van de 538 passagiers vonden 532 de dood, Onder de zes geredden waren drie "Reisenaers": C. Phernambucq, die later alsnog Amerika bereikte, en de broertjes Marinus (twaalf jaar) en Jan (drie jaar) Pelle, die naar Dreischor terugkeerden. Met medewerking van R.Th. Klooster heeft M. Pelle alle wederwaardigheden vastgelegd in een boekje getiteld: "Brand aan boord". Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van M. Pelle werd in 1923 deze foto genomen. Staande van links naar rechts: Marie Geelhoed-van der Linde met op haar arm haar zoontje Maarten, Marie van Blooisvan der Linde met Leen op haar arm, Dien Fierens-Natte, Marie Kosten-van der Linde, H. Scholten-van der Linde, M. Knulst-van der Linde, J.M. Klaasse, C.M. Klip-van de Velde, M. Klaasse, M. de Vrieze-van der Linde en M. Klaasse-Natte, In het midden: de jarige Marinus Pelle, Adrie Klaasse en C. van der Linde (beter bekend als Keesje Patijn). Onderste rij: J. van der Linde, J. Klaasse, N. Natte, C. van der Linde, M. van der Linde, M. van de Velde, M. van der Linde-Natte en L. van der Linde. De foto werd genornen aan de achterkant van het huis van Marien van der Linde in de Weststraat. De belendende schuur rechts is van bakker H.J.W. van der Linde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek