COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4343-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

] O. Carnavalsgrappen in Dreischor! Men zou het bijna niet kunnen gel oven in een bijna honderd procent protestants Zeeuws dorp, maar toch is het zoo Rond het jubileum van de harmonie "Crescendo", die in 1911 haar tienjarig bestaan vierde, werd deze opname gemaakt door fotograaf P.c. Page. Bovenste rij van links naar rechts: Koos de Koster, Marie van der Linde, Mina Beije, Jans van der Bijl, Gerritje van Dijke, Cor Hage en Cor Everwijn, Middelste rij: M. de Bil, L.J. Mol, P.S. van Donge, L. Klippel, C.l. de Koster en P. van der Linde. Zittend: J.J. Verjaal, S. van Donge, C. van der Have, A. Hage, M. van der Linde en N.H. Verjaal.

11. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de rederijkerskamer "Bellamy", die eigenlijk in 1869 werd opgerieht maar a1s opriehtingsdatum 1870 aanhie1d, werd door de dames Jans Verton en Lee Goemans een vaande1 geborduurd, dat we op nevenstaande foto zien afgebee1d. De eerste uitvoering vond p1aats in 1869. Op deze foto een groep rederijkers in 1889. Zittend van links naar reehts: onderwijzer J. de Reij, Nic. Padmos, Eliza Verton en Joh. Verjaal, Daarboven: Kees Vert on (later in "De Witte Swaen" te Zierikzee), K.J. Vert on, Joh. Everwijn, Leonard Klompe, Gillis van der Linde en J.J. Klompe; de 1aatste was landbouwer op "De Hond".

12. De rederijkerskarner "Bellamy" is destijds ontstaan uit de culturele vereniging "Tot Nut en Genoegen" en ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan werd in 1920 deze jubileumfoto genomen. We beginnen met de dames die op de voorgrond zitten, van links naar rechts: Anna J. Kosten, Zegerina L. van Bloois, Jacoba de Koster, Adriana van der Linde Pzd., Cornelia Verjaal, Jans Verton, Leonora Goemans, Cornelia S. Kosten, Maatje Beije Ldr., Neeltje van Langeraad JCdr., Cornelia J. Everwijn, Christina Jans van der Bijl en geknield Maatje Doeleman en Mina der Weduwen. De heren zijn, eveneens van links naar rechts: Jakob J. Verjaal, Adriaan P. der Weduwen, Cornelis J. Verton, Leonard van der Linde, J.c. van Langeraad, Andries van Langeraad, J oh. Doeleman Johzn., Leonard Klornpe JohMzn., Cornelis J. de Koster, Krijn J. Verton, Pieter S. van Donge, Pieter Z. van der Linde Johzn., Jan J. Klompe Czn., Pieter J. Gaanderse, Johannes J. Kosten, Eliza Verton, Adriaan J. van B1oois, Jan Ch. Kluit, Marcelis P. Patmos Azn., Marcelis J. Padmos Nzn., Johan Verton, Pieter C. Barendregt, Nicolaas H. Verjaal en Leonard J. Kosten. Op de schildjes, welke rond het medaillon van "Bellamy" zijn opgehangen, staan de namen van de oprichters, doch deze zijn moeilijk leesbaar.

13. De rederijkerskamer "Bellamy" gaf op 7 december 1912 een uitvoering ten bate van de "Nederlandse Bond van Staatspensionering". De bond gaf in die dagen een propagandablad uit voor haar leden, waarin aan de kop deze spreuk stond afgedrukt: "Wij gaan op voor hen, wier levenszon ondergaat". Dat zijn ook de letters op de cirke1band op deze foto van ruim zestig jaar geleden. De namen van de "Rederijkers" zijn van links naar rechts: Adriaan J. van Bloois, Marcelis P. Patmos, Neeltje P. Bijlo, Anna J. Kosten, Nicolaas H. Verjaal, Jacob C. Kosten, Pieter S. van Donge, Leonard J. Kosten, Marinus J. Kosten, Zegerina L. van Bloois en J.Ch. Kluit.

14. Een herinnering aan het veertigjarig bestaan van de rederijkerskarner "Bellamy" te Dreischor. (1870-1910). We zien hier op de weide van Leendert van Bloois, gelegen aan de Achterweg, (nu Daniel Ockerssestraat), rechts op de achtergrond de woning van molenaar K.J. Verton aan de Molenweg. De opvoering van "Don Cesar de Bazan" vond plaats in herberg "Het Centrum" van A.J. Verjaal of diens opvolger Markusse. De namen van de leden en medewerkers zijn van linksaf gezien: Jacob J. Verjaal, Krijn A. van Langeraad JCzn., Eliza Kosten, Eliza Verton, Leonard J. Kosten, Maria Barendregt Pdr., Nicolaas H. Verjaal, Marcelis P. Patmos, Krijn J. Verton, Joh. Doeleman Jzn., P.S. van Donge, Griet Kosten, Jan Klompe Pzn., Cornelis J. de Koster, Leonard J. van der Linde en Anna Barendregt Pdr. Geknield: Cornelia Bij10 en Jacoba de Koster.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek