COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4343-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

20. Links boven de deur staat op een plaatijzeren bordje te lezen: "Hulpkantoor der Posterijen" want in dit gebouw is jarenlang het postkantoor van Dreischor gevestigd geweest. De brievenbus bevond zich in 1896 nog links van de deur en als huisnumrner kunnen we nog juist ontcijferen:

D.45. J. Bleiker was hier aanvankelijk belast met de bodedienst Dreischor-Schuddebeurs en tevens bestelhuishouder van ongeveer 1868 tot en met 15 januari 1872. Van 16 januari 1872 tot en met december 1890 vervulde hij de functie van brievengaarder. In dezelfde functie werd per 1 januari 1891 A. Kosten aangesteld en deze werd later kantoorhouder tot en met februari 1924. Als opvolger kwam zijn zoon in dienst (1.J. Kosten), die hier werkzaam was van 1 maart 1924 tot 30 september 1929 als kantoorhouder. Omdat nog geen opvolger voor J.J. Kosten was aangewezen nam be steller M. van der Linde tot 1930 de zaken waar. Hij werd daarna aangesteld als kantoorhouder te Sint-Annaland op Tholen. Mevrouw P.N. Konijnendijk-de Ronde, afkomstig van Sirjansland trad in 1930 als kantoorhoudster in dienst. Wegens haar pensionering in december 1945 werden de postzaken nog enkele maanden waargenomen door haar dochter, mevrouw M. Wagemaker-Konijnendijk en zij werd opgevolgd door D.C. de Bit Momenteel wordt het postkantoor van Dreischor beheerd door lac. Padmos, afkomstig van Bruinisse. Kent u ze nog ... deze Reisenaers, die zich voor het postkantoor aan de Weststraat hebben opgesteld? Van links naar rechts:

Mina Dooge, Leonard M. Padmos (later gehuwd met Saartje Hout), dan twee meisjes van P. Dieleman, H. Everwijn, Piet J. Padmos, M.P. Patmos, Koos Kloote, onbekend, Corn. Rietdijk, Marie Koole en Marien Koole. Boven de zusjes Dieleman staat M.J. Kosten, de Iatere redacteur van de "Zierikzeesche Nieuwsbode", Boven H. Everwijn staan Lee en Jans Dooge en boven de onderdeur rechts herkennen we P. Rietdijk, Verder maken nog deel van het gezelschap uit Adriaan Rietdijk, C. Klaasse, Pauw de WaaI, Johan Everwijn en A.C. Klaasse Szn. De overigen zijn onbekend. Tussen het huis van Arjaan Rietdijk (rechts) en de schuur van I.A. Dooge zien we het huis "De Schaar", de "Scheere", zei men in Dreischor.

21. De Weststraat van Dreischor in 1896. Er staan heel wat Reisenaers op de foto, maar hun namen konden lang niet allemaal worden achterhaald, Het is tenslotte bijna tachtig jaar geleden, Links met "De Zierikzeesche Nieuwsbode" in zijn hand, staat het jongetje H. Everwijn, Vervolgens J.J. Everwijn, L. Everwijn, M. Koole, M. Kosten (met z'n vinger in de mond), en boven hem ontdekken we Cornelia Rietdijk, Verder Maatje Dooge, een dochtertje van P. Dieleman en daarboven Koos Kloote. Verder staan er onder anderen nog op: Ko Fonteine, Mina Dooge, M.P. Patmos, Piet J. Padmos en Leonard M. Padmos. Op de achtergrond: Piet van de Velde Abrzn., Johan van der Linde Pzn. (van Fine), Janna Dooge, Aaltje Tuinman, Adr. der Weduwen (met bolhoed), Joh. Everwijn, Jan Dooge, Pauw de Waal, Sam Klaasse en Corn. Eijke Johzn.

22. Dreisehor is altijd rijk aan allerlei verenigingen geweest. Naast de plaatselijke muziekvereniging bestond er natuurlijk ook een zangvereniging, In 1921 werd "Streven naar Beter" opgericht en voor de muziektent bij de kerk werd deze foto gemaakt. Op de onderste rij zitten van links naar reehts: Johanna Fonteine, Marie Klaasse Mdr., Koos Klaasse Cdr., Annebet Slager, Suze de Masier, Koos Klaasse Mdr., Mina van der Linde, Riek van der Linde, Riek Goudzwaard, Krina van der Linde, Keetje Klippel en Jaantje van Felius. Op de tweede rij: Betje van der Linde, Arie Smits, Leen van Dijke, Sam Klaasse Johzn. (Sam van Joppa), Bert Nijmeijer, dirigent Joh. F.A. Theewis uit Zierikzee, Teeuw Slager, Louwtje Hoogstrate, Marie van Dijke en Jans van Dijke. Derde rij: Nella van de Velde uit Zierikzee (gelogeerd bij de familie Slager), Marie Natte, Cor Rage, Jannetje Verbeek, Betje Fonteine, Keetje van der Linde, Tien Steenland, Aagje van der Linde, Pietje Wagemaker Gdr., Pietje Wagemaker Cdr., Geertje van der Linde, Keetje Fonteine, Mina Wagernaker, Griet van der Linde, Neeltje van den Houten Mdr., Jans Natte, Fien van der Linde, Aaltje Jonker, Dien Natte en Kees de Bil, vaandeldrager. Bovenste rij: Nieo de Wit, onbekend, Huib Wagemaker, Willem Kip, Johan van der Linde, Willem Steenland, Jan Kees Fonteine, Johan Klaasse, Adriaan de Blonde, Adriaan van der Meer, Marinus Knulst, Sam Wagemaker, Joost van der Linde, Piet Voshol en Jaap de Waaij.

23. Naast een groot aantal andere vererugingen en clubs zoals de landbouwvereniging "Dreischor", de losvereniging "De Kraan", de weegbrug "Beldert", de vlassersbond "Luctor et Ernergo", de cooperatieve vlasroterij "Dreischor", de damclub "DOS", Dreischors mondharmonikaclub "K.N.A.", de biljartclubs "De Drie Schapen" en "De Carambole", een hengelsportvereniging, een varkensfonds, een loterijclub, een ijsclub en een geitenfokvereniging kende men in Dreischor vroeger jaren zelfs een kinderkoor. Er scheen aanvankelijk nergens meer een plaatje van te vinden, maar op het allerlaatste moment bleek de familie Kip-Klaasse in Oost-Souburg nog over een foto te beschikken. Wie allernaal op de kiek staan? Van boven af en van links naar rechts: Rina van Felius, Dien Geelhoed, Tan de Vrieze, Rina van der Linde, Geertje van Felius, Adri Verjaal, Jo Guiquierre, Jo Wagemaker, Neeltje Fonteine, Lijntje van Strien en Johanna Timmerman. Tweede rij: Griet de Bil, Jaone de Waaij, Jans Braal, Maatje Aarnoudse, Pie de Waaij, Johanna Deurloo, Katrien v.d. Sande, Fransien van den Houten, Dien Geelhoed Jdr. en Sien v.d. Sande. Derde rij:

Sien Krijnse Locker, Jans Dooge, Dien Braal, Dina van Sas, Pie Wagernaker, Maatje de Vrieze, Katrien Fondse, Pie Voshol, Cor de Bil en Johanna van der Linde. Vierde rij: Koos Fonteine, Pie van den Berge, Marie Schrijver, Saantje Dooge, Marie Klaasse, Leun Schrijver, J aap Klaasse, Adrie van Dijke, Nellie van der Linde, Cor van der Weijde en Jans van der Weijde. Vijfde rij: Jan van der Linde, Bram Remeeus, Job van der Weijde Pzn., Cor Braal, Johan Wagernaker en Kees van der Linde. Zesde en onderste rij: Marien Kip, Piet van Dijke Hzn. en Job van der Weijde Jaczn.

24. Als oprichtingsdatum van de gyrnnastiekvereniging "J ong Dreischor" wordt 1 juni 1937 aangehouden, maar de eerste algemene vergadering werd pas gehouden in januari 1938 in cafe "Het Centrum". Op deze vergadering waren twaalf dames en heren tegenwoordig en tot eerste voorzitter werd gekozen Jac. van de Kommer. Het bestuur werd verder als volgt samengesteld: secretaris D.A. van Donge, penningmeesteresse T. Verjaal en mejuffrouw M. de Koster en W. de Vrieze als bestuursleden. Aanvankelijk bedroeg de contributie vijftien cent per week maar dit vond men te hoog, zodat het voortaan tien cent werd. De oorlogsjaren waren voor "Jong Dreischor" erg moeilijk en vooral de zuigkracht van de door dominee J.J. Siezen opgerichte jeugdclubs was groot. De predikant maakte bezwaar tegen de "grondslagen" van de vereniging en hij gaf daaraan uiting in een fel omstreden artikel in de "Hervormde Kerkbode". De grondlegger van "J ong Dreischor" was de heer H.B. Dreijer, die daarv66r niet minder dan eenendertig jaar leider was geweest van het Haarlemse "Bato". De heer Dreijer bleek een man van het vak te zijn en bij velen legde hij de "bodem", waarop verder kon worden gebouwd. Zijn ervaring en enthousiasme bleken aanstekelijk te werken. Dreischor werd als het ware wakker geschud en men kreeg besef van de gezondheidsbevorderende functie van de Iicharnelijke opvoeding. Andere namen die bij "Jong Dreischor" een bekende klank hebben gekregen zijn onder andere: de dames K van der Linde, J. v.d. Vel de, W. Telle, A. Steendijk, T.L. van Donge, M. Braber-Vos, K.P. Smulders-Doeleman en W.e. Slager-Steenland. Heren: e. van der Linde, A. Goosens, A.L. Patmos, J. Blaas, J.J. Sehot en A.P. Verjaal. Tijdens een koninginnefeest werd deze foto gemaakt van "Jong Dreischor" op de weide van "De Hooge Hoeve" van J.W. Doeleman. Op de wagen staan onder anderen:

Corrie Goosen, Adrie van der Have, Lena Beekman, Neeltje Goosen, Corrie van Dongen(? ) en Mina van de Kasteele. Zittend op de wagen: Ina Doelernant? ), Toos van Donge, Wietske Telle, Lenie Vis, Paulien van Oeveren, Nellie van Oeveren, Corrie van der Have, Jannie Bodbijl en Nellie van Wijk. Voor de wagen staan: Aat van Dongen, Adrie Steendijk, Willy Telle, Marie Steendijk, Jannie Vermeij, Jaan van de Velde, Marie de Koster, Betsie van der Linde en vervolgens directeur H.B. Dreijer, voorzitter Jac. van de Kommer en bij de jongens op de voorste rij onder anderen:

Wim Roskam, Anton Verjaal, Koos de Vrieze, Kees Adriaanse, Adrie Knulst, Jacob van de Velde, Willem Vane, Tonie Patmos, en Daan van Donge. Daarboven: Anton Brandes, Jaap Blaas, Johan de Bakker, Wim van der Linde en Kees van der Linde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek