COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4343-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

I

...?..... ' ! -

;""~~' ''''"t' ,,'-~,

30. Dreischor, 12 maart 1894. Het is feest op het dorp. Groot en klein is op de been, want vandaag wordt Kaatje Tuin honderd jaar en het feestcomite heeft ook nu weer niets nagelaten om te pogen deze dag tot een onvergetelijke te maken. Die twaa1fde maart werd een onvergeteliike dag voor Dreischor, want het feest van Kaatje Tuin vormde indirect de aanleiding tot de oprichting van de harmonie "Crescendo" op 1 april 1901. De feestvreugde op Kaatje Tuins verjaardag werd zeer vergroot door het speciaal uitgenodigde muziekgezelschap "Witte van Haernstede". Juist hierdoor voelden de Reisenaers op dit ware volksfeest het ontbreken van een eigen korps als een groot gemis. Vooral de heren J.C. Eijke, G.J. de Koster en M.J. de Vrieze von den dat het zo echt niet langer kon. Vanaf die dag ijverde men voor de oprichting van een eigen "Meziek". Toch duurde het nog tot 1 april 1901 eer het doel was bereikt. Het eerste bestuur werd bij de oprichting gekozen uit drieentwintig personen, die bij de oprichting als werkend lid toetraden. Tot de pioniers uit het verleden behoren onder anderen: J.J. Verjaal (vijftig jaar voorzitter! ), A.J. Verjaal, H.J. Boogaart, D. Naber, G.J. de Koster, directeur Joh. F.A. Theewis en l.W. Beekman. Onder de zeer deskundige leiding van de heer Theewis uit Zierikzee oogstte de harmonie talrijke fraaie successen. Op verschillende concoursen werden eerste prijzen veroverd, zelfs in de afdeling uitmuntendheid en de ere-afdeling.

Dit is een oude opname van "Crescendo" op het met larnpions versierde grasveld voor de kerk te Dreischor. Op de onderste rij van links naar rechts: Johan van de Velde, Joh. van der Linde Jzn., J.e. van der Linde, e. van der Have, J.A. van Bloois, N.H. Verjaal en M. van der Linde Azn. Tweede rij: M. de Bil Jzn., C.A. van der Linde, L.J. Mol, Joh. van der Linde, P.S. van Donge, A.J. Verjaal, CiJ. de Koster, M. de Bil, J.J. Verjaal en Joh. F.A. Theewis, Bovenste rij: A. Rietdijk, Jan. e. Kluit, Fr. de Bil (van Coba), Joh. P. Eijke, K.J. van de Velde en P. van der Linde Czn.

31. Links boven: een van de vele feestfoto's welke in de loop van de jaren in Dreischor werden gemaakt. We zien voor ,,'t Witte Uus" in de Slotstraat een versierde wagen met op de bok links Jan Blom en aan de teugels Jan Kik. De Iaatste woonde in Zonnemaire maar is jarenlang bakkersknecht geweest bij Kees de Koster en Herman van der Linde. Op de tweede rij zitten de dames:

Anna van Felius, Pie van den Berge en Bet van den Berge. Op de achterste rij: Nelly van der Linde (dochter van Keesje van Rika), Jaan de Waaij, Fransien van den Houten, Johanna Deurloo en Dien Geelhoed J dr.

Rechts boven: aan het begin van het Stoofweegje (bij de Westeule) werd in 1926 deze foto gemaakt. De twee mannen rechts van het paard zijn B. Fonteine en Bram Kars. Verder herkennen we onder anderen: Aagje en Mina van der Linde, A.C. Klaasse, J. Kip, c.J. de Waaij en J.F. Dooge. De wagen maakte deel uit van een grote optocht en stelde "De Stille Armoede" uit die dagen voor.

Links onder: we blijven nog even bij het vijfentwintigjarig jubileumfeest van de harmonie "Crescendo" in 1926. Deze foto van de bemande en versierde wag en werd genornen op het kruispunt Slotstraat-Stoofweg-Boogerdweg met op de achtergrond de boerderij van Adr. der Weduwen, later C. Klaasse en W.H. Capelle. Op de wagen de leden van "Crescendo", dat in 1901 werd opgericht. Links te paard, zit A.J. van Bloois en rechts Cor. A. van Klooster Czn. Op de wagen hebben onder anderen plaats genomen: S. Wagernaker, N.H. Verjaal, Joh. van der Linde Jzn., S.D. Klaasse Azn., W. van Strien, Frans de Bil, P. van der Weijde, C.A. van der Linde, M. Slager en S. van Donge Dzn. Rechts onder: feest in 1938. Prinses Beatrix werd geboren en dat kon men toch niet zo maar ongemerkt voorbij laten gaan. Links op de bandenwagen: voerman W. Brouwer en zijn vrouw J. Brouwer-van den Houten. Het jongetje links is Adrie Brouwer. Op de wagen onder anderen:

Corrie Sehouwenaar, Suzanna Zorge, Mina van 't Noordende, Janny de Bil, Gerda van Dijke, Jannetje van der Linde Bdr., Kee van Felius, Keetje van der Weijde, Sjaan Dooge, Nellie Brouwer, Corrie Vane, Marie Steenpoorte, Corrie de Bakker, Riek van der Linde, Ger Nelisse en Jo Krijnse Locker. Op de achtergrond staat een versierde vrachtauto van J.M. Krijnse Locker. (Lockers Vrachtvervoer).

32. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de hannonie "Crescendo" (1901-1926) werd een speciale feestcommissie in het leven geroepen om de feestelijkheden te organiseren. Op de bovenste rij van links naar rechts: H. Wagemaker, smid M. van Dongen, C.J. van Bloois, J.M. Klompe, veldwachter M. van de Vel de, Joh van der Linde (woonde in de Kievitshoek), L. Beije, C. van der Linde (Keesje Patijn) en dokter R. van Eck. Zittend: P. Berman, W.A. de Vrieze, K.J. Verton en J. Verbeek. Liggend: Kr. Telle en Joh. Goemans.

33. Links boven: bakker M.P. Blaas, afkomstig van Tholen, met zijn hondekar voor de bakkerij in de straat, die tegenwoordig Noordstraat heet. Deze foto werd in de jaren dertig genomen. Vooraan links staat zijn zoon J aap, die tegenwoordig in de bakkerij annex kruidenierswinkel zit. De andere jongen is Ko Blaas en in de opening van de bakkerijdeur staat vrouw M. Blaas-van de Velde. Bakker M. Blaas kwam, na in Vlissingen te hebben gewoond, in 1924 naar Dreischor. In Dreischor trad hij als bakkersknecht in dienst bij H.J.W. van der Linde (Herman den Bakker). Dit dienstverband duurde niet lang want toen Jan Eijke aan de Ring zijn winkel aanbood tegen een huur van f 7,- per week, voelde Blaas daar weI wat VOOL Eijke stelde veel vertrouwen in bakker Blaas en liet er vo or eigen rekening een bakkerij bij bouwen, welke later door Blaas werd gekoeht. De bakkerskar met klapdeksel was door wagenrnaker H. Boot gemaakt,

Rechts boven: twee oude bekenden uit Dreischor, Links L.J. Mol, landbouwer op de "Adriana Johanna Hoeve" en later burgemeester van Dreischor en rechts A.P. der Weduwen, rustend landbouwer op "De Villa". Deze villa wordt nu bewoond door de familie M. Slager.

Links onder: voor de tweede wereldoorlog gingen de schooljongens van Dreischor zwemmen in de waterloop langs Pornpoentjesweg, Ret water was lang niet altiid even fris en toen me ester Ph. de Munck deze foto maakte was het in een modderbad herschapen. Van links naar rechts op dit aparte kiekje: Wim de Vrieze, Adrie van Nederpelt en Daan van Donge.

Rechts onder: op "d'Heule" zit ie uit de wind en in de zon. Dingen van vandaag en van vroeger passeren er de revue. De grijze koppen van .Dreister" laten niet veel onbesproken en behalve "den hoek" aan de Westheul waren er vroeger nog veel meer van zulke "praathoeken": Oostheul, Beldert, het Plein, bij de winkel van Kees van Bloois en later bij K. van Dixhoorn en voor het "Pleasenuus". Hier dan zo'n sarnenscholing op "d'Heule" bij Steenland. Van links naar rechts:

Joost van Burg, Jacob Fondse, Kees Wagemaker, Frans de Bil of wel Frans van Koba, onbekend, Johan van der Linde (van Lee van Jewan van Bet) en Marien Dijke,

34. Cornelis van Bloois Janz. en zijn echtgenote Maria van der Linde waren zeer energieke en ondernemende mensen. Zijn woon- en winkelhuis stond op de hoek van de Zuidstraat - 810tstraat en een pakhuis aan de Slotstraat; zijn kapschuur met varkensstallen bij de Steengracht (voormalig slot Windenburg). Verder was aan de Slotstraat nog een werktuigenloods met opslagterre in voor draineerbuizen en een landbouwschuur aan de Achterweg met paarden en stallen, Ook was Kees van Bloois eigenaar van vier woningen op het "Stoofhof" aan de Langeweg hoek Gaandersesweg en tegenover de hoeve "De Hond" bezat hij een grate landbouwschuur genaamd .Krugersdorp". Hij was vlasboer, landbouwer, handelaar in veevoeder en draineerbuizen enzovoort en zijn vrouw dreef, sarnen met haar schoondochter, een kruidenierswinkel, maar verkocht ook manufacturen, emaille en "stenegoed". Uit alles blijkt, dat we hier met een vooruitstrevend zakenman te doen hebben want hij had in Dreischor de eerste zaaimachine, was de eerste telefoonabonne in het dorp en ook in het vlas stond hij zijn mannetje. Van Bloois bezat voor de vlas be werking de eerste zwingelrnolen en hij liep weer vooraan toen de zogenaamde .zaatviolen" voor "juun" en vlas op de markt verschenen. Ook de toepassing van kunstmest in de landbouw was hem niet vreemd. Op deze foto uit 1910 poseert C.J. van Bloois voor de fotograaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek