Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4343-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

35. De eerste wereldoorlog begon op 1 augustus 1914 en om nu de Nederlandse neutraliteit ook vanuit de lucht voldoende kenbaar te maken werd er vanaf 1 januari 1915 tot 11 november 1918 vanaf de toren gevlagd. Vanuit de Zuidstraat is de vlag duidelijk zichtbaar. Zeer waarschijnlijk is de foto is de eerste helft van augustus 1915 genom en. In de eerste plaats omdat de voorgevel van het vierde huis van links in 1916 werd vernieuwd en omdat er bij de schuur bossen gereept vlas liggen opgestapeld. Het kan ook niet op koninginnedag (31 augustus) geweest zijn, want dan was er geen gereept vlas meer: dat was dan reeds geroot! Ret is voormiddag, de zon schijnt en de mensen zijn duidelijk te zien, maar wie zijn het? Links, tegen de muur, staat Jacoba van den Berge, huisvrouw van Pieter Amelunxen, naast haar bakker Gillis van der Linde en zijn knecht Jan Hanse. Daarvoor, met fiets en donkere hoed, dijkbaas H.C. Berrevoets en wat verder op, met muts, Cornelia Kart, eehtgenote van Kees van Klooster. Helemaal op de aehtergrond staat, met fiets, postbode Kees van Klooster en op de voorgrond, met hittekar, bakker H.J.W. van der Linde, beter bekend als "Herman den Bakker". De tien dames op de voorgrond zijn onbekend maar reehts van hen staat Cornelis Fondse. Wat de gebouwen betreft: de "S010"-gevel links is van Camelis van Bloois, winkelier, vlasboer, landbouwer, enzovoort en de tweede gevel was het pand van bakker en winkelier G.J. van der Linde. Achter de derde gevel woonde in die dagen P. Ame1unxen, rustend landbouwersknecht. Als vier de (witte) geveltje herkennen we het woon- en winkelpand van de firma Blom & Verbeek en de vijfde dubbele geve1 is de bakkerij annex winkel van H.J.W. van der Linde. Ook de huisjes aan de overzijde van de Weststraat waren eigendorn van bakker H.J.W. van der Linde. De woning op de achtergrond met de twee dakschilden behoorde aan schipper H. Barendregt. Verder zien we de zuideindgevel van de houtschuur van (toen) de gebroeders Padmos (met schaafje op de makelaar). De schuur rechts op de achtergrond was de vlasschuur van de firma Blom & Verbeek.

36. Zomaar wat losse beelden van willekeurige gebeurtenissen uit de Reisterse gerneenschap, Foto links boven: voor de herberg "De Drie Schapen" staan bij het vaandel van "Kunst en Eer" uit Zierikzee onder anderen: Jan Jonker, Marie Hoogerheide, Rinus van der Linde (Deurloo), Nellie van der Linde, Jacob Verjaal, Jan Verbeek, Sam Klaasse, Ina Doeleman en Kees Dorst.

Rechts boven: nogrnaals dezelfde groep maar nu zijn herkenbaar Sam Wagemaker, Cor van Dixhoorn, Jan van der Linde, Jan Jonker, Huib Wagernaker, Rinus van der Linde, Marie Hoegerheide, Nellie van der Linde, Jacob. J. Verjaal.Kees Dorst, J. Beekman, Kees Wagemaker, Sam Klaasse, Gerard Anker, Ina Doeleman en Jan Verbeek.

Links onder: het bestuur van de Cooperatieve Boerenleenbank "Dreisehor" in 1949. Zit tend van links naar rechts: Joh. P. Eijke, kassier P.S. van Donge en M.J. Padmos. Staande: L.M. Moermond, J.R.P. Berman, A.H. Barendregt en C.J. van Langeraad,

Reehts onder: in 1926 bestond Dreischors harmonie "Crescendo" een kwart eeuw en in de bewaarschool werd een druk bezochte receptie gehouden. Achter de bestuurstafel hebben van links naar reehts plaats genornen: C.A. van der Linde (Kees van Bet), A.J. Verjaal, S. Wagernaker, J.J. Verjaal, Joh. F.A. Theewis, P. van der Linde Wzn., Jan van Bloois en C.l. de Koster.

37. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina op 31 augustus 1923 was het weer feest op Dreisehor en de fotograaf legde het vast voor later. Twaalf jonge dames hebben zieh met versierde fietsen keurig opgesteld op het grasveld voor de kerk en natuurlijk kennen we ze nog allemaal, want het is ten slotte nog "maar" vijftig jaar geleden, Daar komen ze dan, van links naar reehts: Riek Goudzwaard, Pietje Wagemaker Gdr., J o. van Klooster, Marie van der Linde, Mina van der Linde, Maatje de Vrieze, Katrien Fondse, Johanna van der Linde, Cor de Bit, Pie Voshol, Marie Klaasse en J aan Eijke. Tussen Pie Voshol en Marie Klaasse zijn de kleine ruitjes zichtbaar van de srnidse van M. van Dongen.

38. Dit is vraehtrijder Cor van Klooster van de Boogerdweg temidden van twaalf lieftallige dames op het grasveld bij de kerk. Onderste rij van links naar reehts: Marie van der Linde, J 0 van Klooster, Pie Slager. Op de tweede rij: Cor Hage, Marie Klaasse, Riek Goudzwaard, Jans van der Weijde, Annebet Slager en Mina van der Linde. Bovenste rij: C. van Klooster, Neeltje van den Houten, Koos Klaasse Mdr. en Riek van der Linde.

39. G.J. Wilbrink uit Zierikzee organiseerde rond 1930 niet alleen in Zierikzee zogenaamde "Singer Knip- en Naaicursussen" maar ook in de dorpen. Natuurlijk ook in Dreisehor en hier zien we de dames in aetie bij de (Singer-Inaaimachines en onder het toeziend oog van de heer G.J. Wilbrink, Van links naar reehts zittend: Neeltje Fonteine, Mina Ringelberg, Maatje de Vrieze, Adrie Kip, Nellie van der Linde, Mina Straaijer, Dien Braal, Jaan Eijke, Marie van der Linde, Pietje van der Linde, Maatje Timmerman en Cor van der Weijde, Staande: Jannetje Straaijer, Johanna Kraak, Marie Hanse, Pie Voshol, Leentje Vane, Aaltje Oosterboer, Betje Steenland, Pie de Waaij en G.J. Wilbrink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek