Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4343-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

40. We gaan naar de Stoofweg (Stoofpad) am een kijkje te nemen op de boerderij van "Jewan van Pauw". Officieel heette hij natuurlijk geen "Van Pauw", maar gewoon Johan van de Velde. Aan de kant van de Molstraat nam fotograaf P.C. van Immerzeel uit Zierikzee deze aardige foto. Links, met korenschop op z'n rug, staat dan Johan van de Vel de en in het midden met muts zijn moeder, Pie van de Vel de-Slager, Rechts, met lange "schorte", zijn vrouw, Maatje van de VeldeKip. Zij was een dochter van de bekende opa Jan Kip. Links, met het hondje onder haar arm, Annebet Slager en het kleine meisje, dat op de zak met aardappelen zit is Pietje J. van de Velde. De foto werd omstreeks 1917 genomen.

41. Links: we zien hier niemand minder dan Jan Kip, die wat Ieeftijd betreft tal van nationale records heeft gebroken. Jan Kip - iedereen noemde hem Opa Kip - werd op 18 maart 1851 te Dreischor geboren en heeft altijd in Dreischor gewoond. Toen hij naar school ging, schreef men nag met de ganzeveer en een jaar of vijf, zes bezocht hij de dagschool, maar naar de avondschool ging hij tot zijn achttiende jaar. In die tijd betaalde men per leerling twaalf-en-een-halve cent schoolgeld als honorarium voor de schoolmeester. In zijn diensttijd was Jan Kip in Middelburg gelegerd en heeft zelfs nog het graven van het kanaal door Walcheren gezien, De eerste fiets zag opa in Ovezande op Zuid-Beveland en een zoon van een klompenmaker reed er mee naar SintNiklaas in Belgie. Hij zag het eerste elektrisch licht in cafe Coomans te Rotterdam en uiteraard heeft hij ook de paardetrams nog in de Maasstad zien rijden. Vanaf zijn honderdste verjaardag is er in Dreischor nog heel wat keren feest gevierd want Opa Kip is heel oud geworden. Hij overleed op 21 november 1958 te Dreischor op de eerbiedwaardige leeftijd van honderdzeven jaar en acht maanden. Hij was toen de oudste mannelijke inwoner van ons land. Op deze foto was Opa Kip honderdvijf jaar oud!

Rechts: Opa Kip onthult het naambord van de straat die naar hem werd vernoemd. Vele belangstellenden kijken daarbij toe onder wie burgemeester A.H. Vermeulen van Dreischor, J.C. Kip en L.M. Moermond. De Jan Kipstraat is de verbindingsstraat tussen de Ring en de Mr. Pieter Moggestraat. Het is overigens een vrij onbekende straat omdat er maar een voordeur op uitkornt,

42. Op 1 mei 1939 kreeg Dreischor als opvolger van E.H.P. van Nahuijs een burgemeester uit eigen omgeving in de persoon van L.J. Mol. Ter gelegenheid hiervan werd nevenstaande fraaie installatiefoto gemaakt door P. Coerdes, destijds fotograaf te Middelburg en later in Zierikzee. Aan de groene tafel in het gerneentehuis zitten van links naar reehts: J. van der Doe en J oh. Doeleman, beiden wethouder van Dreischor; J.C.H. Mol-de Koster (eehtgenote van de burgervader), het meisje is de latere mevrouw J.A. van Doeselaar-Allewiin, burgemeester L.J. Mol, J.J. Mol en J.J. Verjaal. Staand: P. Doeleman-Kooman, raadslid Joh. de Bil, N. van der Doe-Hoogerhuis, raadslid Joh. P. Eijke, raadslid J.J. van Felius, P.S. van Donge, J.A. Moermond-Mol, raadslid J.M. Klompe, J.J. Mol, veldwaehter M. v.d. Velde, H.M. Allewijn-Mol, bakker c.J. de Koster, A.J. Allewijn-Mol, C.J. Verjaal-de Koster, A.M. Verjaal, A.M.M. Mol, N.H. Verjaal en M. Allewijn.

43. De installatie van burgerneester A.H. Vermeulen in 1948. Burgerneester Vermeulen trad op I september 1917 in dienst van de gemeente Gouda en was sedertdien achtereenvolgens werkzaam in Sehoonhoven en Brouwershaven. Van 1941 tot 1945 was hij waarnemend burgerneester van Duivendijke en in 1950 werd hij lid van de Provinciale Staten van Zeeland voor de Partij van de Arbeid. Per 1 juli 1948 volgde de officiele benoeming tot burgemeester van Dreischor en per 1 januari 1961 tot eerste burger van de nieuw gevormde gerneente Brouwershaven. Hier dan een herinnering aan de installatie in 1948. Staande van links naar rechts: P. Klompe, A.J. van Bloois, Joh. P. Eijke, Joh. de Bil en J.J. Verjaal, Zittend: mevrouw K1aasse, C. K1aasse, J. van der Doe, burgemeester A.H. Vermeulen, mevrouw Vermeulen en hun doehter en N. van der Doe-Hoogerhuis.

44. Links: de "Adriana Johanna Polder" (ongeveer negenenveertig hectare) werd in 1872 ingedijkt en de eerste landbouwer in deze polder was Johannis der Weduwen, die de d

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek