Kent u ze nog... de Reuselnaren

Kent u ze nog... de Reuselnaren

Auteur
:   A.H.G.M. van Limpt
Gemeente
:   Reusel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2875-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Reuselnaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Nu het boekje "Reusel in oude ansichten", uitgegeven door de Europese Bibliotheek, verschenen is, is het logisch, dat thans ook onze inwoners uit "grootvaders tijd", onze Reuselnaren van weleer, aan u voorgesteld worden.

Alhoewel het Reuselse volkslied de tijd van rond 1900 een tijd van rust, vrede, blijheid, trouw en eenvoud noemt, was de materiele positie van de Reuselnaar in die periode verre van rooskleurig. De behuizing, de voeding, de kleding en het comfort lieten veel te wensen over. Tijd of gelegenheid voor goede ontspanning was er nauwelijks. Er heerste waarlijk, wat men noemen kan, grauwe armoede. De enige bestaansbron was landbouw.

Na de eeuwwisseling zien we pas een vrij duidelijk opkomende verandering ten goede. Hiertoe droegen vooral bij: de opkomende tabaksbewerking, de ontsluiting van het gebied, doordat een tramverbinding tot stand kwam en verbeteringen in de middeleeuwse situatie van de landbouw doordat boerenbonden ontstonden, die met voorlichting, cursussen, cooperaties en boerenleenbanken de landbouw naar een hoger niveau tilden. Ondanks het feit, dat het leefpatroon van die tijd niet gemakkelijk was, deed het toch geen afbreuk aan de mentaliteit en het karakter van de Reuse1naar. Hij bleef gemoedelijk, loyaal, goed1achs en kameraadschappelijk. Hij doet den ken aan de gewone man, zonder opvallende pre ten ties. Men moet hem nemen zoa1s hij zich voordoet.

Wij kunnen ons dan ook gelukkig prijzen, dat er in onze gemeente nog oude foto's uit de periode 1880-1940 bewaard zijn gebleven. Nu kunnen we ze samenbundelen in een boekwerkje tot behoud voor het nageslacht. De opnamen zijn des te interessanter, omdat zij datgene van onze ouders ofvoorouders tot uitdrukking brengen, wat tot een verdwijnend leefpatroon gaat behoren. De meeste in dit boekwerkje voorkomende personen konden gelukkig herkend worden. Tevens is er bij het samenstellen naar gestreefd u de sfeer te laten proeven van het leven van de Reuselnaar toen de landbouw overheerste en de sigarenindustrie geleidelijk haar intrede deed.

Als dit boekje de ouderen onder ons aangenarne herinneringen kan geven en de jongere Reuselnaren een aangename informatie over het verleden, dan beantwoordt het geheel aan zijn doel.

1. Het zilveren ambtsjubileum van burgemeester A.A. Willekens in 1937. De foto is genomen voor het gemeentehuis aan de Wilhelminalaan. Op de voorgrond ziet u zittend oud-burgemeester A.A. Wille kens en mevrouw M.J.J. Willekens-Thijs, Van links naar rechts: Antoon van Limpt, frater Franciscus-Van de Vaart, Janus van Dooren, Adrianus Kerkhofs, kapelaan Donkers, Peer Lavrijsen, Gust Vermeulen, Geert Janssen, gemeenteontvanger W. Verhoeven, ambtenaar ter secretarie J. Wolfs, Thijs Vrijsen, Driek Jespers, frater-directeur van de jongensschool; kapelaan Poels, Harrie van Limpt en Jan Dirkx.

2. Deze foto werd genomen op de speelplaats van het oude jongenspensionaat "St. Cornelis" in 1934 bij het vijftigjarig bestaan van de fraters van Tilburg te Reusel. Op de eerste rij van links naar rechts ziet u: frater Eventius-Verhagen, frater Fridolinus-Scheerders, Jan Dirkx, W. Verhoeven, Thijs Vrijsen, Ant. Willekens, Adrianus Kerkhofs, Harrie van Limpt en de fraters LivinusSchenkelaars, Sebastianus-Beijssens en Wigbertus- Van Zon. Op de tweede rij: de fraters LigoriusVan Heesch, Hubertus-Heesters, Amadeus-Houet, Augustino-Klijssen, Viventius-De Gier, Mauritio-Jongen, Gerardinus-Van Iersel, Pudentius-Van Grootel, Leocadius-Embregts; verder frater-deken c.P. Verstappen, frater Martinianus-De Rooij, frater superior-generaal TharcisioHorsten, frater Victricius-Kuijpers, rector Van Berkel, frater Didacus-Verheijen, oud-burgeme ester A.A. Willekens, frater Angelinus- Van Riel en Plechelmus-Van Helvoort; kapelaan Poels en de fraters Reinerus-De Bont, Supplicius- Norp, Franciscus-Van de Vaart en Marcellinus-De Folter. Op de derde rij: de fraters Ranulf-Schippers, Hildebert-Van de Gevel, Victoricus-Van Gisbergen, Cesario-Peters, Aloysio-Gelsink, Aquino-Van Arkel, Rene-Peeters, Bernardino-Harners, Anastasio-Brouwers, Rodriquez-Van der Putten, Alipius-Ketelaars, Silvanus-Van den Nieuwenhuizen, Adolfo-Rijkers, Salvator-Groenen, Leodard-Heerkens, Hendriko-Van der Zanden, Simon-Deltour, Simplicius-Van de Lely, Eubertus-Van Gorkum, Constantiaan-Tooten, CorneliusJansen, Evidius-Van Eindhoven en Salvio-De Kok.

3. Een foto van de lagere meisiesschool te Reusel van 24 juli 1912. Op de eerste rij ziet u zittend van links naar rechts: M. Tops, L. Verhagen, J. Baelemans, A. Baelemans, P.Lanen (met bard), M. Verhagen, A. van den Borne en C. Bel. Op de tweede rij: E. Tops, A. Vosters, H. Verhagen, ? Kuijpers en A. Bel. Op de derde rij: J. van Loon, M. Heesters, C. Vosters, M. Verhagen, H. Verhagen, A. Lavrijsen, M. Lavrijsen, A. Lavrijsen en E. Jansen. Op de bovenste rij: P. van den Borne, C. Heesters, M. Tops, J. Tops, C. Lanen, H. Verhagen, M. Verhagen, A. Jansen en A. van Loon.

4. Hier ziet u wederom de meisjesschool te Reusel, nu op 10 juli 1922. Van links naar rechts zien we zittend op de eerste rij: ? Wouters, A. Wouters, S. Wouters, A. Tops, M. Dijsseldonk, ? Vrijsen, M. Jansen, A. van Herk, A. Gijsbers, C. Gijsbers, J. Bruininx, P. Tijssen en A. Daniels. Op de tweede rij: S. Wouters, A. Roijmans, B. van Steenbergen, ? Groenen, C. Vermeulen, P. Gijsbers, A. Lavrijsen, F. Gevers, B. Vrijsen, A. Gevers, J. Daniels, A. Daniels en A. Ooms. Op de derde rij:onderwijzeres P. Adriaans, M. Wouters, J. Gevers, P. Daniels, M. van Herk, L. Vermeulen, E. Tops, C. Groenen, E. Hendrikx, J. Tijsen, A. Tijssen, P. Jansen en onderwijzeres mejuffrouw Rosa. Op de vierde rij: A. van Steenbergen, M. Verhagen, N. Lavrijsen, A. Lavrijsen, P. Lavrijsen, A. Vermeulen, N. Jansen, A. Bruininx, T. Roijmans, Groenen, M. Ooms en A. Gijsbers. Op de achterste rij: J. Bruininx, H. Bruininx, P. Lavrijsen, J. Jansen, C. Wouters, D.Vrijsen en M. Gijsbers,

5. Spotternij tegen de werkeloosheid, Deze foto dateert van 1920 en toont zittend op de voorgrond: Alfons van Limpt, August Schoormans, Jan van Limpt (Iiggerid), Anneke en Cato Schoormans en Kees van Limpt. Staand zien we: Jans Schoormans-van Limpt, Antoon van Limpt, Alphons Schoormans, Jacobus, Wilhelmus en Catharina van Limpt en Willeke Dirkx.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek